Λειτουργική

Ενότητες

Βασικά θέματα θεολογίας της Λατρείας

Λατρεία και Εκκλησιολογία, Η έννοια του «μυστηρίου», Λατρεία και εσχατολογία, Αλληγορισμός και Συμβολισμός στην ερμηνεία της Θ. Λειτουργίας

 

Λέξεις - κλειδιά: Εκκλησιολογία, Μυστήριο, Εσχατολογία

Παρουσιάσεις

8. Βασικά θέματα θεολογίας της λατρείας (PPT)
8. Βασικά θέματα θεολογίας της λατρείας (PDF)

 

Ασκήσεις Αυτοαξιολόγησης

8. Βασικά θέματα θεολογίας της Λατρείας

 

Βιντεοδιαλέξεις

Ενότητα 8: Βασικά θέματα θεολογίας της Λατρείας / Διάλεξη 8

Λατρεία και Εκκλησιολογία, Η έννοια του «μυστηρίου», Λατρεία και εσχατολογία, Αλληγορισμός και Συμβολισμός στην ερμηνεία της Θ. Λειτουργίας.