Λειτουργική

Ενότητες

Γένεση και εξέλιξη της επικηδείου ακολουθίας και των ακολουθιών του νυχθημέρου

Γένεση και εξέλιξη της επικηδείου ακολουθίας και των ακολουθιών του νυχθημέρου, Αναφορά στις βιβλικές ρίζες της επικηδείου ακολουθίας, Παρουσίαση των πηγών των πρώτων αιώνων περί της επικηδείου ακολουθίας, Η τελική διαμόρφωση της ακολουθίας, Αναλυτική αναφορά στις ακολουθίες του νυχθημέρου: Εσπερινός, Απόδειπνο, Μεσονυκτικό, Ώρες, Όρθρος

 

Λέξεις - κλειδιά: Επικήδειος ακολουθία, Νυχθήμερο, Εσπερινός, Ώρες, Απόδειπνο, Μεσονυκτικό, Όρθρος

Παρουσιάσεις

7. Γένεση και εξέλιξη των Ιερών Ακολουθιών: Επικήδειος και ακολουθίες του Νυχθημέρου (PPT)
7. Γένεση και εξέλιξη των Ιερών Ακολουθιών: Επικήδειος και ακολουθίες του Νυχθημέρου (PDF)

 

Ασκήσεις Αυτοαξιολόγησης

7. Γένεση και εξέλιξη της επικηδείου ακολουθίας και των ακολουθιών του νυχθημέρου

 

Βιντεοδιαλέξεις

Ενότητα 7: Γένεση και εξέλιξη της επικηδείου ακολουθίας και των ακολουθιών του νυχθημέρου / Διάλεξη 7

Γένεση και εξέλιξη της επικηδείου ακολουθίας και των ακολουθιών του νυχθημέρου, Αναφορά στις βιβλικές ρίζες της επικηδείου ακολουθίας, Παρουσίαση των πηγών των πρώτων αιώνων περί της επικηδείου ακολουθίας, Η τελική διαμόρφωση της ακολουθίας, Αναλυτική αναφορά στις ακολουθίες του νυχθημέρου: Εσπερινός, Απόδειπνο, Μεσονυκτικό, Ώρες, Όρθρος.