Λειτουργική

Ενότητες

Γένεση και εξέλιξη των Μυστηρίων της Μετάνοιας, της Ιερωσύνης και του Ευχελαίου

Γένεση και εξέλιξη των Μυστηρίων της Μετάνοιας, της Ιερωσύνης και του Ευχελαίου: Οι βιβλικές ρίζες των Μυστηρίων, Οι βασικές πηγές των πρώτων αιώνων, Η τελική διαμόρφωση των ακολουθιών τους (Σύντομη αναφορά στη χειρόγραφη παράδοση).

 

Λέξεις - κλειδιά: Μετάνοια, Ιερωσύνη, Ευχέλαιο

Παρουσιάσεις

6. Γένεση και εξέλιξη των Μυστηρίων της Μετάνοιας, Ιερωσύνης και Ευχελαίου (PPT)
6. Γένεση και εξέλιξη των Μυστηρίων της Μετάνοιας, Ιερωσύνης και Ευχελαίου (PDF)

 

Ασκήσεις Αυτοαξιολόγησης

5/6. Γένεση και εξέλιξη των Μυστηρίων του Βαπτίσματος, του Χρίσματος, του Γάμου, της Μετάνοιας, της Ιερωσύνης και του Ευχελαίου

 

Βιντεοδιαλέξεις

Ενότητα 6: Γένεση και εξέλιξη των Μυστηρίων της Μετάνοιας, της Ιερωσύνης και του Ευχελαίου / Διάλεξη 6

Γένεση και εξέλιξη των Μυστηρίων της Μετάνοιας, της Ιερωσύνης και του Ευχελαίου: Οι βιβλικές ρίζες των Μυστηρίων, Οι βασικές πηγές των πρώτων αιώνων, Η τελική διαμόρφωση των ακολουθιών τους (Σύντομη αναφορά στη χειρόγραφη παράδοση).