Λειτουργική

Ενότητες

Γένεση και εξέλιξη της Θείας Ευχαριστίας

Γένεση και εξέλιξη της Θείας Ευχαριστίας: Μυστικός Δείπνος και Θεία Ευχαριστία, Σημαντικές πηγές των πρώτων αιώνων περί της Θείας Ευχαριστίας

 

Λέξεις - κλειδιά: Θεία Ευχαριστία, Μυστικός Δείπνος, Ευλογίες (Μπερακόθ), Πασχάλιο δείπνο, Δείπνο των φίλων, Λειτουργία κατηχουμένων, Λειτουργία πιστών, Τελετουργία Μυστηρίων

Παρουσιάσεις

3. Γένεση και εξέλιξη της Θείας Ευχαριστίας κατά τους πρώτους αιώνες (PPT)
3. Γένεση και εξέλιξη της Θείας Ευχαριστίας κατά τους πρώτους αιώνες (PDF)

 

Ασκήσεις Αυτοαξιολόγησης

3/4. Γένεση και εξέλιξη της Θ. Ευχαριστίας

 

Βιντεοδιαλέξεις

Ενότητα 3: Γένεση και εξέλιξη της Θείας Ευχαριστίας / Διάλεξη 3

Γένεση και εξέλιξη της Θείας Ευχαριστίας: Μυστικός Δείπνος και Θεία Ευχαριστία, Σημαντικές πηγές των πρώτων αιώνων περί της Θείας Ευχαριστίας.