Λειτουργική

Ενότητες

Εισαγωγή

Ορολογία, Πηγές, Σχέσεις με άλλους κλάδους της Θεολογίας, Μεθοδολογία, Σημαντικοί εκπρόσωποι, Επιστημονικές σειρές λειτουργικών μελετών, Ελληνόγλωσση και ξενόγλωσση βιβλιογραφία.

 

Λέξεις - κλειδιά: Λειτουργική, Λειτουργία, Πηγές Λειτουργικής, Ιστορία Λατρείας, Θεολογία Λατρείας, Αρχαιολογία Λατρείας, Τελετουργική, Ιστορικοφιλολογική μέθοδος, Συμβολισμός, Αλληγορία

Παρουσιάσεις

1. Εισαγωγή (PPT)
1. Εισαγωγή (PDF)

 

Ασκήσεις Αυτοαξιολόγησης

1. Εισαγωγή

 

Βιντεοδιαλέξεις

Ενότητα 1: Εισαγωγή / Διάλεξη 1

Ορολογία, Πηγές, Σχέσεις με άλλους κλάδους της Θεολογίας, Μεθοδολογία, Σημαντικοί εκπρόσωποι, Επιστημονικές σειρές λειτουργικών μελετών, Ελληνόγλωσση και ξενόγλωσση βιβλιογραφία.