Λειτουργική

Ενότητες

Η εξελικτική πορεία των τμημάτων της Θείας Ευχαριστίας

Η εξέλιξη των επιμέρους τμημάτων της Θείας Ευχαριστίας, Ο σύνδεσμος της Θείας Ευχαριστίας με το Βάπτισμα και τον Γάμο (σχεδιαγράμματα τέλεσης)

 

Λέξεις - κλειδιά: Θεία Ευχαριστία, Μυστικός Δείπνος, Ευλογίες (Μπερακόθ), Πασχάλιο δείπνο, Δείπνο των φίλων, Λειτουργία κατηχουμένων, Λειτουργία πιστών, Τελετουργία Μυστηρίων

Παρουσιάσεις

4. Η εξελικτική πορεία των τμημάτων της Θείας Ευχαριστίας (PPT)
4. Η εξελικτική πορεία των τμημάτων της Θείας Ευχαριστίας (PDF)

 

Ασκήσεις Αυτοαξιολόγησης

3/4. Γένεση και εξέλιξη της Θ. Ευχαριστίας

 

Βιντεοδιαλέξεις

Ενότητα 4: Η εξελικτική πορεία των τμημάτων της Θείας Ευχαριστίας / Διάλεξη 4

Η εξέλιξη των επιμέρους τμημάτων της Θείας Ευχαριστίας, Ο σύνδεσμος της Θείας Ευχαριστίας με το Βάπτισμα και τον Γάμο (σχεδιαγράμματα τέλεσης).