Μηχανική II

Ενότητες

3. Συμμετρίες – Θεώρημα Noether
  • Η έννοια της συμμετρίας.
  • Το θεώρημα της Noether.
  • Διατήρηση ορμής και στροφορμής.
  • Γενικευμένο θεώρημα της Noether – διατήρηση ενέργειας.

Λέξεις Κλειδιά: Συμμετρία, θεώρημα Noether, ολοκλήρωμα Jacobi.

Βιντεοδιαλέξεις

Ενότητα 3. Διάλεξη 1

Η έννοια της συμμετρίας, το θεώρημα της Noether

Ενότητα 3. Διάλεξη 2

Θεώρημα της Noether

Ενότητα 3. Διάλεξη 3

Θεώρημα της Noether. Διατήρηση ορμής και στροφορμής.

Ενότητα 3. Διάλεξη 4

Μετασχηματισμός στροφής. Διατήρηση ορμής και στροφορμής.

Ενότητα 3. Διάλεξη 5

Γενικό θεώρημα της Νoether.

Ενότητα 3. Διάλεξη 6

Η διατηρούμενη ποσότητα που συνεπάγεται η συμμετρία στους Γαλιλαϊκούς μετασχηματισμούς

 

Σημειώσεις Διδασκόντων

Ενότητα 3.