Ψυχιατρική

Ενότητες

Εισαγωγή στην Ψυχιατρική - Μέρος Β'
  • Ψυχιατρική: μια εύκολη ειδικότητα
  • Συναισθηματική νόσος
  • Ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή

Παρουσιάσεις

Εισαγωγή στην Ψυχιατρική - Μέρος Β'

 

Διάλεξη

Διάλεξη 2 - Δυο αρρώστιες… και κάτι ψηλά