Ενότητα 3 - Στοιχεία από την Αναλυτική Γεωμετρία στο Χώρο

 

  • Επιφάνειες στο χώρο
  • Η επιφάνεια της σφαίρας
  • Κωνικές επιφάνειες
  • Κυλινδρικές επιφάνειες
  • Επιφάνειες εκ περιστροφής
  • Η δευτεροβάθμια εξίσωση στο χώρο

 

Λέξεις Κλειδιά: επιφάνειες στο χώρο, επιφάνεια της σφαίρας, σφαιρικές συντεταγμένες, κωνικές επιφάνειες, κυλινδρικές επιφάνειες, επιφάνειες εκ περιστροφής, ελλειψοειδές εκ περιστροφής, παραβολοειδή εκ περιστροφής, η δευτεροβάθμια εξίσωση στο χώρο

 

Σημειώσεις μαθήματος

Ενότητα 3 - Στοιχεία από την Αναλυτική Γεωμετρία στο Χώρο (PDF)

 

Σημειώσεις μαθήματος από φοιτητές του Τμήματος Μαθηματικών

Ενότητα 3 - Στοιχεία από την Αναλυτική Γεωμετρία στο Χώρο (PDF)