Ο άλλος στο παιδικό βιβλίο

Πρόσωπα διαφόρων ηλικιών και εθνικοτήτων Καθώς η λογοτεχνία άλλοτε λειτουργεί ως καθρέφτης και άλλοτε ως παράθυρο, είναι φορές που περιγράφει τον άλλο, τον διαφορετικό. Είτε λόγω εθνικότητας, είτε λόγω ηλικίας και αναπηρίας, ο άλλος είναι συχνά παρών στα παιδικά βιβλία, ενώ έχει ενδιαφέρον ο τρόπος με τον οποίο συγκροτείται σε αυτό.

 

Παρουσιάσεις

Παιδικό Βιβλίο και Διαπολιτισμική Αγωγή (PDF)
Παιδικό Βιβλίο και Διαπολιτισμική Αγωγή (PPT)

 

Υλικό προς μελέτη

Focusing on the outsider in picturebooks for children

Yannicopoulou, A. (2009). Focusing on the outsiders in picturebooks for children (pp. 667-677). In M. Paramythiotou & Ch. Angelaki (eds) Conference Proceedings of European Regional Conference of OMEP. Current Issues in Preschool Education in Europe: Sharing the Future, 28-30/4. Syros.

Ο Τριγωνοψαρούλης ή το Δικαίωμα στη Διαφορετικότητα

Γιαννικοπούλου, Α. (2014). Ο Τριγωνοψαρούλης ή το δικαίωμα στη διαφορετικότητα. Εκδόσεις Πατάκη. Αθήνα, Μέγαρο Μουσικής 18, 10, 2014.

Άμεσα και έμμεσα ιδεολογικά μηνύματα στο διαπολιτισμικό εικονογραφημένο παιδικό βιβλίο

Γιαννικοπούλου, Α. (2009). Άμεσα και έμμεσα ιδεολογικά μηνύματα στο διαπολιτισμικό εικονογραφημένο παιδικό βιβλίο. Κείμενα, 9,  1-11.

Βιβλία για μικρά παιδιά σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία

Γιαννικοπούλου, Α. (2007). Βιβλία για μικρά παιδιά σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία (σελ. 189-205). Στο Χρ. Γκόβαρης, Ε. Θεοδωροπούλου, A. Κοντάκος (Επιμ.). Η Παιδαγωγική Πρόκληση της Πολυπολιτιμικότητας: Ζητήματα Θεωρίας και Πράξης της Διαπολιτισμικής Παιδαγωγικής. Ατραπός.