Έμφυλες ταυτότητες

Φωτογραφίες ταυτότητας γυναικών και ανδρών Στο χώρο της παιδικής λογοτεχνίας πολύ μεγάλη σπουδαιότητα ενέχει η σκιαγράφηση των έμφυλων ταυτοτήτων. Η συγκρότηση της γυναικείας και αντρικής ταυτότητας αλλά και η εμφάνιση ομοφυλόφιλων χαρακτήρων αποτελεί το θέμα αυτής της ενότητας.

 

 

Υλικό προς μελέτη

Γυναικεία πρόσωπα στο εικονογραφημένο παιδικό βιβλίο

Γιαννικοπούλου, Α. (2004). Γυναικεία πρόσωπα στο εικονογραφημένο παιδικό βιβλίο (σελ. 73-85). Στο Μ. Καΐλα, G. Berger, & Ε. Θεοδωροπούλου (Επιμ.) Ελληνοτουρκικές Προσεγγίσεις. Επαναπροσδιορίζοντας τη Γυναικεία Ταυτότητα. Τομ. ΙV. Ατραπός. 

Θέσεις και αντι-θέσεις για τη γυναίκα των εικονογραφημένων παραμυθιών

Γιαννικοπούλου, Α. (2007). «Κι έζησαν αυτοί/ αυτές καλά και εμείς καλύτερα»: Θέσεις και αντι-θέσεις για τη γυναίκα των εικονογραφημένων παραμυθιών (σελ. 189-216). Χ. Βιτσιλάκη, Μ. Γκασούκα & Γ. Παπαδόπουλος (Επιμ.) Φύλο και Πολιτισμός. Αθήνα: Ατραπός.

Ομοφυλόφιλοι χαρακτήρες σε εικονογραφημένα βιβλία για παιδιά

Γιαννικοπούλου, Α. (2013). Ούτε γαλάζιοι, ούτε ροζ: Ομοφυλόφιλοι χαρακτήρες σε εικονογραφημένα βιβλία για παιδιά (σελ. 171-183). Στο Δ. Αναγνωστοπούλου, Γ. Παπαδάτος & Γ. Παπαντωνάκης (Επιμ.) Γυναικείες και Ανδρικές Αναπαραστάσεις στη Λογοτεχνία για Παιδιά και Νέους. Αθήνα: Παπαδόπουλος.

Παρατηρώντας την εικόνα του πατέρα στα παιδικά βιβλία

Γιαννικοπούλου, Α. & Μακρή, Μ. (2007). Πώς ο ΠΑΤΕΡΑΣ έγινε ΜΠΑΜΠΑΣ: Παρατηρώντας την εικόνα του στα παιδικά βιβλία. (σελ. 513-519). Στο Δ. Χατζηδήμου, Κ. Μπίκος, Π. Στραβάκου, & Κ. Χατζηδήμου (Επιμ.) 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο: Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα. Πρακτικά. Α΄ Τόμος. Θεσσαλονίκη: Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη. 

Ομοφυλόφιλος γονιός σε εικονογραφημένο παιδικό βιβλίο

Γιαννικοπούλου, Α. & Σακελλάκη, Κ. (2011). Ομοφυλόφιλος γονιός στο εικονογραφημένο παιδικό βιβλίο; Δεν υπάρχει!!!! Κείμενα, 14,  1-17.