Η ιδεολογία του περικειμένου

Εξώφυλλα και τίτλοι βιβλίων Το ιδεολογικό μήνυμα του κειμένου κατασκευάζεται όχι μόνο από τις λέξεις και τις εικόνες, αλλά και από το περικείμενο, π.χ. τίτλους, αφιερώσεις, βιογραφικά σημειώματα κλπ. Μάλιστα κάποιες φορές το περικείμενο καταφέρνει να εγγράψει ένα ηχηρότατο ιδεολογικό μήνυμα, που ενδέχεται να ενδυναμώνει, να εμπλουτίζει αλλά και να ανατρέπει την ιδεολογική θέση του κειμένου.

Υλικό προς μελέτη

Από το περικείμενο στο κείμενο

Γιαννικοπούλου, Α. (2013). Από το περικείμενο στο κείμενο: Η σπουδαιότητα των περικειμενικών στοιχείων στην ανάγνωση του εικονογραφημένου παιδικού βιβλίου (σελ. 100-112). Στο Α. Κατσίκη-Γκίβαλου &  Δ. Πολίτης (επιμ.)Καλλιεργώντας τη φιλαναγνωσία: Πραγματικότητες και προοπτικές. Αθήνα: Διάδραση.