Ζητήματα ιδεολογίας στα λογοτεχνικά είδη

Στοίβες με βιβλίαΚάθε λογοτεχνικό είδος έχει ειδική βαρύτητα στην κατασκευή της ιδεολογίας του κειμένου. Υπάρχουν είδη, όπως οι αισώπειοι μύθοι ή οι παροιμίες, που υπάγονται στη διδακτική λογοτεχνία και άλλα, όπως το βιβλίο γνώσης ή το ιστορικό βιβλίο, που διακηρύσσουν την αντικειμενικότητά τους. Όλα όμως εγγράφουν με τη βοήθεια συγκεκριμένων ιδεολογικών μηχανισμών ιδεολογικά μηνύματα.

Υλικό προς μελέτη

Μαθήματα ηθικής για μικρά παιδιά από τον Αίσωπο

Γιαννικοπούλου, Α. (1996). Μαθήματα ηθικής για μικρά παιδιά από τον Αίσωπο. Ερευνώντας τον Κόσμο του Παιδιού, ΟΜΕΡ, 2, 119-128.