Πολιτική ορθότητα και παιδική λογοτεχνία

Το κίνημα της πολιτικής ορθότητας έτσι όπως εκδηλώθηκε στο χώρο του παιδικού βιβλίου, αναφορικά τόσο με το λεκτικό όσο και το οπτικό κείμενο, εξετάζεται στα πλαίσια της συγκεκριμένης ενότητας.