Διευκρινίσεις όρων

Γλόμπος με ενσωματωμένο εγκέφαλοΣτο χώρο της ιδεολογίας στο παιδικό βιβλίο συναντώνται όροι όπως άμεσα και έμμεσα ή υφέρποντα ιδεολογικά μηνύματα, παθητική και ενεργητική ιδεολογία, ατομική και συλλογική ιδεολογία. Η εξέταση όλων αυτών με εφαρμογή το παιδικό βιβλίο αποτελεί το περιεχόμενο αυτής της ενότητας.

 

Παρουσιάσεις

Εισαγωγή σε θέματα ιδεολογίας - Διευκρινίσεις όρων (PPT)
Εισαγωγή σε θέματα ιδεολογίας - Διευκρινίσεις όρων (PDF)

 

Υλικό προς μελέτη

Έμμεσα ιδεολογικά μηνύματα στο εικονογραφημένο παιδικό βιβλίο

Γιαννικοπούλου, Α. (2005). Πίσω από τις γραμμές και τα χρώματα: Έμμεσα ιδεολογικά μηνύματα στο εικονογραφημένο παιδικό βιβλίο (σελ. 93-112). Στο Γ. Καψάλης & Ε. Μοσχοβάκη (Επιμ.) Γλώσσα και Λογοτεχνία στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Πρακτικά Συνεδρίου. Χίος: Αιγέας.