Ενότητα 5. Ιστοειδική ανίχνευση του γονιδίου μάρτυρα β-γλουκουρονιδάση (GUS) μετά από χρώση διαγονιδιακών φυτών Arabidopsis thaliana με υπόστρωμα Χ-Gluc.

Λέξεις - Κλειδιά: Ποιοτική ανάλυση, β-γλουκουρονιδάση (GUS), Arabidopsis, X-Cluc.

Σημειώσεις Εργαστηρίου

Εργαστηριακή Άσκηση 5η. (PDF)
Εργαστηριακή Άσκηση 5η. (DOC)

 

Βιντεοσκοπημένες Ασκήσεις

Άσκηση 5η

Εργαστήριο Αναπτυξιακής και Μοριακής Βιολογίας Φυτών - Άσκηση 5η