Ενότητα 4. Ποσοτικός προσδιορισμός της έκφρασης του γονιδίου μάρτυρα GUS σε διαγονιδιακά φυτά Arabidopsis, χρησιμοποιώντας φθοριομετρικές μεθόδους και κινητική ενζυμικής αντίδρασης.

Λέξεις - Κλειδιά: Ποσοτική ανάλυση, β-γλουκουρονιδάση (GUS), Arabidopsis, ενζυμική αντίδραση, MUG.

Σημειώσεις Εργαστηρίου

Εργαστηριακή Άσκηση 4η. (PDF)
Εργαστηριακή Άσκηση 4η. (DOC)

 

Βιντεοσκοπημένες Ασκήσεις

Άσκηση 4η

Εργαστήριο Αναπτυξιακής και Μοριακής Βιολογίας Φυτών - Άσκηση 4η