Ενότητα 3. Παροδικός μετασχηματισμός φυτών Nicotiana με καλλιέργεια Agrobacterium tumefaciens που φέρει κατασκευή υπερέκφρασης της πράσινης φθορίζουσας πρωτεΐνης (GFP).

Λέξεις - Κλειδιά: Παροδικός μετασχηματισμός φυτών, Nicotiana, Agrobacterium, GFP.

Σημειώσεις Εργαστηρίου

Εργαστηριακή Άσκηση 3η. (PDF)
Εργαστηριακή Άσκηση 3η. (DOC)

 

Βιντεοσκοπημένες Ασκήσεις

Άσκηση 3η

Εργαστήριο Αναπτυξιακής και Μοριακής Βιολογίας Φυτών - Άσκηση 3η