Ενότητα 2. Επιλογή μετασχηματισμένων σπερμάτων Τ2 γενιάς σε τριβλία MS Km50 (αντιβιοτικό καναμυκίνη) και ανάπτυξη των διαγονιδιακών φυτών.

Λέξεις - Κλειδιά: Επιλογή σπερμάτων, MS Km50, Ανάπτυξη διαγονιδιακών.

Σημειώσεις Εργαστηρίου

Εργαστηριακή Άσκηση 2η. (PDF)
Εργαστηριακή Άσκηση 2η. (DOC)

 

Βιντεοσκοπημένες Ασκήσεις

Άσκηση 2η

Εργαστήριο Αναπτυξιακής και Μοριακής Βιολογίας Φυτών - Άσκηση 2η