Ζωολογία Ι

Ενότητες

Ενότητα 19: Εχινόδερμα - Χαιτόγναθα και Ημιχορδωτά

Οφιουροειδές

Στην ενότητα αυτή γίνεται αναφορά στο φύλο Χαιτόγναθοι, μικρή ομάδα αλλά σημαντικό συστατικό του θαλάσσιου πλαγκτού. Παρουσιάζεται επίσης το φύλο των δευτεροστομίων Ημιχορδωτών,  ενώ έμφαση δίνεται στο φύλο των Εχινοδέρμων. Τα Εχινόδερμα είναι θαλάσσιοι οργανισμοί, δευτεροστόμιοι, με πεντακτινωτή συμμετρία προερχόμενοι όμως από αμφιπλευροσυμμετρικούς προγόνους. Φέρουν ενδοδερμικό σκελετό, με τη μορφή είτε συνδεδεμένων πλακών  είτε διάσπαρτων οσταρίων. Χαρακτηριστικό είναι το υδροφορικό σύστημα, σύστημα αγωγών που επικοινωνούν με το εξωτερικό περιβάλλον και καταλήγουν στους βαδιστικούς ποδίσκους με ρόλο στη μετακίνηση, πρόσληψη τροφής, αναπνοή και απέκκριση.  Τα Εχινόδερμα ζουν τόσο σε σκληρό υπόστρωμα όσο και σε αμμώδεις ή λασπώδεις βυθούς σε όλα τα βάθη. Γίνεται αναφορά στις φυλογενετικές σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ τους.

 

Λέξεις - Κλειδιά: Χαιτόγναθα, Αμπουλακράρια, Εχινόδερμα, Αστεροειδή, Οφιουροειδή, Εχινοειδή, Ολοθουροειδή, Κρινοειδή, Ταξινόμηση Εχινοδέρμων, Ημιχορδωτά, Εντερόπνευστα, Πτεροβράγχια, Φυλογένεση Ημιχορδωτών, Προσαρμοστική Διαφοροποίηση Ημιχορδωτών.

 

Βιντεοδιαλέξεις

Ενότητα 19. Χαιτόγναθα - Εχινόδερμα - Ημιχορδωτά. Διάλεξη 2η.

Εχινοειδή. Ακανόνιστοι αχινοί. Εσωτερική οργάνωση αχινού. Στοματική περιοχή. Μασητική συσκευή "Λύχνος του Αιστοτέλη". Ολοθουροειδή. Οστάρια σωματικού τοιχώματος Ολοθουροειδούς. Εξωτερική μορφολογία Ολοθουρίων. Εσωτερική οργάνωση Ολοθούριου. Ολοθούριο με σωληνίσκους του Cuvier. Κρινοειδή. Απολιθωμένα Κρινοειδή. Εξωτερική μορφολογία Κρινοειδών. Ημιχορδωτά. Ετερόπνευστα. Πτεροβράγχια. Χαρακτηριστικά Ημιχορδωτών. Χαρακτηριστικά Χορδωτών.

Ενότητα 19. Χαιτόγναθα - Εχινόδερμα - Ημιχορδωτά. Διάλεξη 1η.

Κύρια χαρακτηριστικά Εχινοδέρμων. Εξωτερικά χαρακτηριστικά Αστεροειδών. Στοιχεία της επιφάνειας. Ποδολαβίδα Αστερία. Εξωτερική οργάνωση Αστερία. Εγκάρσια τομή βραχίονα Αστερία. Αστερίας: Υδροφορικό σύστημα , αιμικό σύστημα, πρόσληψη τροφής. Αναγέννηση. Προνύμφες. Εμβρυική ανάπτυξη και Αναπαραγωγή. Οφιουροειδή. Εγκάρσια τομή και κίνηση. Σύγκριση Οφιουροειδών - Αστεροειδών.

Ενότητα 19. Εργαστηριακή Άσκηση Εχινόδερμα. Ανατομή αχινού (Α' Μέρος).

Εισαγωγή: Συστηματική Εχινοδέρμων. Ανατομή αχινού.

Εργαστηριακή Άσκηση Εχινόδερμα. Ανατομή αχινού (Β' Μέρος).

Επίδειξη Ανατομής κανονικού Αχινού.

 

Παραδόσεις

Ενότητα 19. Εχινόδερμα (PDF)
Ενότητα 19. Εχινόδερμα (PPT)

 

Εργαστήρια

Ενότητα 19. Ανατομή κανονικού Αχινού
Ενότητα 19. Συστηματική Εχινοδέρμων

 

Σημειώσεις Εργαστηριακών Ασκήσεων

Εργαστηριακή Άσκηση ΕΧΙΝΟΔΕΡΜΑ (DOC).docx
Εργαστηριακή Άσκηση ΕΧΙΝΟΔΕΡΜΑ (PDF).pdf

 

Βίντεο

Ενότητα 19. "Crawling Crinoid"

Έρπον Κρινοειδές

Ενότητα 19. "Sea Cucumber expelling its intestines"

Θαλάσσιο Ολοθούριο.

Ενότητα 19. "Starfish Development"

Ανάπτυξη Αστερία

Ενότητα 19. "Echinoderm Animation Sea Star Body Plan Preview"

Δομή σώματος στον Αστερία

Ενότητα 19. "Xenoturbella bocki"

Xenoturbella bocki