Ζωολογία Ι

Ενότητες

Ενότητα 17: Καρκινοειδή

CrabΤα Καρκινοειδή είναι μία από τις σημαντικότερες ομάδες του ζωικού βασιλείου, ένα υποφύλο του φύλου Αρθρόποδα που περιλαμβάνει κυρίως υδρόβιους αλλά και μερικούς χερσαίους οργανισμούς. Το σώμα τους χωρίζεται σε κεφάλι και κορμό ή σε κεφάλι, θώρακα και κοιλιά. Φέρουν εξαρτήματα όπως κεραίες, γνάθους και πόδια. Όπως όλα τα Εκδυσόζωα, έτσι και τα Καρκινοειδή επιτυγχάνουν την αύξηση του σώματός τους με διαδοχικές εκδύσεις που ρυθμίζονται ορμονικά.Τα Καρκινοειδή χωρίζονται σε 6 ομοταξίες: Ρεμίποδα, Κεφαλοκαρίδες, Βραγχιόποδα, Οστρακώδη, Γναθόποδα και Μαλακόστρακα. Η ομοταξία Μαλακόστρακα είναι η μεγαλύτερη και πιο ποικίλη. Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά αυτών των φύλων και αναπτύσσεται ο επιστημονικός προβληματισμός που υπάρχει σχετικά με την ταξινόμηση, την προέλευσή τους και τις φυλογενετικές τους συσχετίσεις και γίνεται αναφορά στις μορφολογικές και μοριακές συγγένειες που υπάρχουν μεταξύ τους.

 

Λέξεις - Κλειδιά: Καρκινοειδή, Ρεμίποδα, Κεφαλοκαρίδες, Βραγχιόποδα, Οστρακώδη, Γναθόποδα, Μυστακοκαρίδες, Κωπήποδα, Ταντουλοκαρίδες, Βραγχίουρα, Πενταστομίδια, Θυσανόποδα, Μαλακόστρακα, Ισόποδα, Αμφίποδα, Ευφαυσεώδη, Δεκάποδα, Φυλογένεση και Ταξινόμηση Καρκινοειδών.

 

 

Βιντεοδιαλέξεις

Ενότητα 17. Καρκινοειδή. Διάλεξη 1η.

Φύλο Αρθρόποδα. Υπόφυλο Καρκινοειδή. Σημασία για τον άνθρωπο. Σχέσεις Καρκινοειδών. Χαρακτηριστικά. Εξωτερική μορφολογία. Δομή τυπικού εξαρτήματος. Διαφοροποίηση εξαρτημάτων. Ανατομία Καρκινοειδούς. Κυκλοφορικό σύστημα. Αναπνευστικό σύστημα. Απεκκριτικό σύστημα. Νευρικό σύστημα. Σύνθετος οφθαλμός. Καρκινοειδή και τεχνολογία. Κύκλος ζωής. Ναύπλιος Καρκινοειδών. Δομή εξωσκελετού. Έκδυση. Διαδοχικές εκδύσεις βραχυούρου.

Ενότητα 17. Καρκινοειδή. Διάλεξη 2η.

Διατροφή Καρκινοειδών. Ταξινόμηση Καρκινοειδών. Ομοταξία Ρεμίποδα. Ομοταξία Κεφαλοκαρίδες. Ομοταξία Βραγχιόποδα. Τάξη Ανόστρακα. Τάξη Νωτόστρακα. Τάξη Κλαδοκεραιωτά. Ομοταξία Οστρακώδη. Ομοταξία Γναθόποδα. Υφομοταξία Κωπήποδα. Υφομοταξία Ταντουλοκαρίδες. Υφομοταξία Βραγχίουρα. Υφομοταξία Πενταστομίδια. Υφομοταξία Θυσανόποδα. Τάξη Θωρακικά. Προνύμφες θυσανόποδων. Τάξη Ριζοκέφαλα: κύκλος ζωής. Ομοταξία Μαλακόστρακα. Τάξη Ισόποδα. Τάξη Αμφίποδα. Τάξη Ευφαυσεώδη. Τάξη Δεκάποδα.

 

Παραδόσεις

Ενότητα 17. Καρκινοειδή (PDF)
Ενότητα 17. Καρκινοειδή (PPT)

 

Εργαστήρια

Ενότητα 17. Εργαστηριακή Άσκηση Καρκινοειδή (PPT)
Ενότητα 17. Εργαστηριακή Άσκηση Καρκινοειδή (PDF)

 

Σημειώσεις Εργαστηριακών Ασκήσεων

Εργαστηριακή Άσκηση ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΗ (PDF)
Εργαστηριακή Άσκηση ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΗ (DOC)