Ζωολογία Ι

Ενότητες

Ενότητα 12: Γναθοφόρα και Ελάσσονα Λοφοτροχόζωα

PhilodinaΤα Γναθοφόρα και τα Ελάσσονα Λοφοτροχόζωα αποτελούν δύο κατηγορίες ασπόνδυλων οργανισμών στις οποίες ανήκουν πολλά φύλα. Τα Γναθοφόρα περιλαμβάνουν τέσσερα διαφορετικά φύλα: τα Γναθοστομουλίδια, τα Μικρογναθόζωα, τα Τροχοφόρα και τα Ακανθοκέφαλα. Τα Ελάσσονα Λοφοτροχόζωα περιλαμβάνουν τα φύλα: Κυκλιόφορα, Γαστερότριχα, Ενδόπρωκτα, Εξώπρωκτα, Βραχιονόποδα και Φορωνίδια. Η ονομασία ελάσσονα προέρχεται από το γεγονός ότι τα φύλα αυτά  περιλαμβάνουν λίγα είδη σε αριθμό ενώ ο όρος Λοφοτροχόζωα προέρχεται από το γεγονός ότι η προνυμφική μορφή των ζώων αυτών είναι τροχοφόρος (δηλαδή φέρει βλεφαρίδες περιμετρικά του σώματός της) και φέρει μια συσκευή πρόσληψης τροφής που ονομάζεται λοφοφόρο. Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά αυτών των φύλων και αναπτύσσεται ο επιστημονικός προβληματισμός που υπάρχει σχετικά με την ταξινόμηση, την προέλευσή τους και τις φυλογενετικές τους συσχετίσεις. 

 

Λέξεις - Κλειδιά: Λοφοτροχόζωα, Γναθοφόρα, Γναθοστομουλίδια, Μικρογναθόζωα, Τροχοφόρα, Ακανθοκέφαλα, Κυκλιόφορα, Γαστερότριχα, Ενδόπρωκτα, Εξώπρωκτα, Βραγχιονόποδα, Φορωνίδια.

 

 

Παραδόσεις

Ενότητα 12. Γναθοφόρα και Ελάσσονα Λοφοτροχόζωα (PDF)
Ενότητα 12. Γναθοφόρα και Ελάσσονα Λοφοτροχόζωα (PPT)

 

Βιντεοδιαλέξεις

Ενότητα 12. Γναθοφόρα - Ελάσσονα Λοφοτροχόζωα

Βασικές έννοιες. Παρουσίαση Φύλων: Φύλο Γναθοστομουλίδια. Φύλο Μικρογναθόζωα. Φύλο Τροχοφόρα. Φύλο Ακανθοκέφαλα. Φύλο Κυκλιοφόρα. Φύλο Γαστερότριχα. Φύλο Ενδόπρωκτα. Φύλο Εξώπρωκτα. Φύλο Βραχιονόποδα. Μορφολογικά Χαρακτηριστικά - Φυλογένεση.