Μικροτεχνία

Μικροτεχνία της πρωτοβυζαντινής περιόδου. Μεταλλοτεχνία. Κεραμική (Ιστορία της έρευνας. Ορολογία. Τοπικές παραγωγές. Εργαστηριακές εγκαταστάσεις. Σχέσεις εργαστηρίων. Ταυτότητα των κεραμέων).

Λέξεις Κλειδιά: Μεταλλοτεχνία, Κεραμική, Εργαστήρια