Η εκκλησιαστική αρχιτεκτονική

Η εκκλησιαστική αρχιτεκτονική. Γενικές αρχές και σχέσεις με την αρχαία λατρευτική αρχιτεκτονική. Η ταφική αρχιτεκτονική από τις κατακόμβες ως το τέλος της περιόδου. Ναοδομία : πρώιμοι χώροι λατρείας, κυριότερες αρχιτεκτονικές μορφές (Βασιλική, Περίκεντρο), Αρχιτεκτονικά στοιχεία πρωτοβυζαντινών ναών. Μελέτη παραδειγμάτων από όλο το βυζαντινό κόσμο.

Λέξεις Κλειδιά: Κατακόμβες, Ευκτήριοι οίκοι, Βασιλική, Περίκεντρο

Διαφάνειες

Μέρη 1 & 2.
1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 2. ΤΑΦΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
Μέρος 3 - Ναοδομία Ι
Μέρος 3 - Ναοδομία ΙΙ
Μέρος 3 - Ναοδομία ΙΙΙ
Μέρος 3 - Ναοδομία ΙV
Μέρος 3 - Ναοδομία V