Ενότητα 7: Ανακεφαλαίωση και συμπεράσματα

Επανάληψη των κυρίων σημείων του μαθήματος. Η αναγκαιότητα της θεωρίας. Θεωρία και κοινός νους. Θεωρία και ο λεγόμενος "α-θεωρητικός" εμπειρισμός.

 

Λέξεις κλειδιά: ορισμός θεωρίας, αρχαιολογία και θεωρία, αρχαιολογία και κοινός νους, εμπειρισμός και θεωρία