Ενότητα 6: Σύγχρονες τάσεις της θεωρίας

Από τον "πόλεμο χαρακωμάτων" διαδικαστικών και μεταδιαδικαστικών στην πολυφωνία του 21ου αιώνα. Η ανάγκη για επιστημονικό διάλογο. Το τέλος της θεωρίας; Η μετα-ανθρωπιστική "πραγματολογική" στροφή της αρχαιολογικής θεωρίας. Η νέα φαινομενολογία και οι οικολογικές τις προεκτάσεις. Τα τέχνεργα ως αυτόνομες οντότητες και η σχέση τους με τον άνθρωπο. Αρχαιολογία και δυνητικοποίηση.

 

Λέξεις κλειδιά: πραγματολογία, δυνητικότητα, πολυφωνία, θάνατος θεωρίας, δυνητικοποίηση