Ενότητα 5: Οι προεκτάσεις της αρχαιολογικής επιστήμης

Η σχέση της αρχαιολογίας με την ιστορία. Η ιστορία του πολιτισμού. Η σχολή των Annales και η επιρροή της στην αρχαιολογία. Η νέα πολιτισμική ιστορία και η αρχαιολογία. Αρχαιολογία και πολιτική. Υποκαθορισμός έρευνας από το σύγχρονο γίγνεσθαι. Ζητήματα ευθύνης και ηθικής.

 

Λέξεις κλειδιά: annales, ιστορία, ναζιστική αρχαιολογία, κλασικισμός, πολιτισμική ιστορία