Ενότητα 4: Η πολιτισμική εξέλιξη

Η εξέλιξη και ο εξελικτικισμός. Θεωρητικές (κοινωνιολογικές) προσεγγίσεις. Ο Spencer. Ο Μαρξ. Η τυπολογία κοινωνικών βαθμίδων: ομάδα, φυλή, φυλαρχία, πρώιμο κράτος, ώριμο κράτος. Ο Κάρολος Δαρβίνος και η εξέλιξη των ειδών. Εφαρμογές του Δαρβινισμού στην αρχαιολογία. Η ιδιαίτερη περίπτωση του Arthur Evans και η δημιουργία της μινωικής αρχαιολογίας. Ο Δαρβινισμός σήμερα: χρωμοσώματα και "μιμήματα" ως τρόποι εξήγησης της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Ο "κοινωνικός" δαρβινισμός και η εξέλιξη της μινωικής Κρήτης μέσα από τη μελέτη του P. Halstead: Η δημιουργία των ανακτόρων μέσα από διαδικασίες επιλογής και συσσώρευσης κοινωνικών και οικονομικών χρεών.

 

Λέξεις κλειδιά: Δαρβίνος, Σπένσερ, Μαρξ, φυλαρχία, φυλή, κράτος, μιμήματα, πολιτισμική οικολογία, εξελικτικισμός, ιεραρχία, ετεραρχία, μινωικά ανάκτορα