Ενότητα 3: Η μεταδιαδικαστική αρχαιολογία

Η έννοια της ιδεολογίας: Η ιδεολογία ως εργαλείο εδραίωσης πολιτικής ιεραρχίας. Η ιδεολογία ως τρόπος σκέψης. Η δομιστική προσέγγιση της ιδεολογίας. Η μαρξιστική προσέγγιση της ιδεολογίας. Η νοησιαρχική προσέγγιση της ιδεολογίας. Οι κυριότερες μεταδιαδικαστικές θέσεις: η κριτική στη διαδικαστική αρχαιολογία. Η σημασία του πλαισίου (context). Η νοηματοδοτημένη δράση (agency). Η φαινομενολογική προσέγγιση. Η έννοια του φύλου, Η κοινωνική συγκρότηση του φύλου. Φεμινιστική αρχαιολογία. Αρχαιολογία και ταυτότητα (εθνική, πολιτική, κοινωνική).

 

Λέξεις κλειδιά: φύλο, ταυτότητα, πλαίσιο, context, δομοποίηση, δομισμός, πρακτική δράση, έξη, habitus, ερμηνεία