Ερμηνεία του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου

Χρήστος Καρακόλης

Περιγραφή

Εισαγωγικά ζητήματα, ιστορικοκριτική, αφηγηματολογική και θεολογική ερμηνεία, τοποθέτηση στο κοινωνικοϊστορικό πλαίσιο της εποχής της Καινής Διαθήκης, ανάλυση ιδιαίτερων θεολογικών χαρακτηριστικών σε σύγκριση με άλλα βιβλία της Καινής Διαθήκης, ιστορία ερμηνείας.

 

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
Περιεχόμενο μαθήματος
 1. Εισαγωγικά
  1. Κατά Ιωάννην και συνοπτικά ευαγγέλια
  2. Συγγραφέας
  3. Κοινότητα
  4. Τόπος και χρόνος συγγραφής
  5. Περιεχόμενο
 2. Πρόλογος (1,1-18)
 3. Το βιβλίο των σημείων (1,19-12)
  1. 1,19-51: Ιωάννης Βαπτιστής και κλήσεις μαθητών
  2. 2,1-12: Ο γάμος της Κανά
  3. 2,13-25: Ο καθαρισμός του Ναού
  4. 3,1-21: Ιησούς και Νικόδημος
  5. 3,22-36: Ο Ιωάννης Βαπτιστής περί του Ιησού
  6. 4,1-42: Ο Ιησούς στη Σαμάρεια
  7. 4,43-54: Η θεραπεία του υιού του βασιλικού
  8. 5,1-18: Η θεραπεία του παραλύτου
  9. 5,19-47: Λόγος περί μαρτυρίας και εξουσίας
  10. 6,1-14: Ο πολλαπλασιασμός των άρτων
  11. 6,15-21: Ο περίπατος επί της θαλάσσης
  12. 6,22-59: Ο λόγος περί του άρτου της ζωής
  13. 6,60-71: Το σχίσμα μεταξύ των μαθητών
  14. 7,1-53: Ο Ιησούς κατά τη Σκηνοπηγία
  15. 8,1-59: Αντιπαραθέσεις με τους Ιουδαίους
  16. 9,1-41: Η θεραπεία του τυφλού
  17. 10,1-42: Λόγος περί του καλού ποιμένος
  18. 11,1-57: Η ανάσταση του Λαζάρου
  19. 12,1-11: Η χρίση του Ιησού
  20. 12,12-50: Η είσοδος του Ιησού στα Ιεροσόλυμα
 4. Το βιβλίο των λόγων (13-17)
  1. 13,1-30: Το τελευταίο δείπνο
  2. 13,31-16,33: Αποχαιρετιστήριοι λόγοι
  3. 17,1-26: Η αρχιερατική προσευχή
 5. Το Πάθος και η Ανάσταση (18-21)
  1. 18,1-11: Η σύλληψη του Ιησού
  2. 18,12-27: Η ιουδαϊκή δίκη
  3. 18,28-19,16: Η ρωμαϊκή δίκη
  4. 19,16-42: Η σταύρωση και η ταφή
  5. 20,1-10: Ο κενός τάφος
  6. 20,11-18: Εμφάνιση στη Μαρία τη Μαγδαληνή
  7. 20,19-29: Εμφανίσεις στους μαθητές στα Ιεροσόλυμα
  8. 20,30-31: Πρώτος επίλογος
  9. 21,1-14: Εμφάνιση στους μαθητές στη Γαλιλαία
  10. 21,15-23: Πέτρος και αγαπημένος μαθητής
  11. 21,24-25: Δεύτερος επίλογος

 

Μαθησιακοί στόχοι
 1. Κατανόηση του κειμένου από φιλολογικής πλευράς
 2. Κατανόηση των αφηγηματικών τεχνικών του συγγραφέα
 3. Κατανόηση της χρήσης της Παλαιάς Διαθήκης
 4. Κατανοήση της σημασίας του κειμένου για την εξέλιξη και την ανάπτυξη της χριστιανικής θεολογίας εν γένει
 5. Άσκηση στη χρήση επιστημονικών ερμηνευτικών μεθόδων
 6. Εξοικείωση με την κοινή ελληνιστική γλώσσα
 7. Εξοικείωση με τον κόσμο του πρώιμου Χριστιανισμού και του Ιουδαϊσμού
 8. Αποσαφήνιση βασικών θεολογικών εννοιών
 9. Τοποθέτηση του κειμένου εντός της σύνολης πρωτοχριστιανικής παράδοσης

 

Βιβλιογραφία
 • Συγγράμματα
  • Σ.Χ. Αγουρίδη, Το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο: Κεφ. 13-21 (Πουρναράς), 2005 (Ερμηνευτικό υπόμνημα επί των κεφ. 13-21).
  • Σ.Χ. Αγουρίδη, Το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο: Κεφ. 1-12 (Πουρναράς) 2005 (Ερμηνευτικό υπόμνημα επί των κεφ. 1-12).
  • Χ.Κ. Καρακόλη, Θέματα ερμηνείας και θεολογίας της Καινής Διαθήκης (Πουρναράς), 2005 (Μελέτες σε επί μέρους θέματα του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου).
  • Χ.Κ. Καρακόλη, Η θεολογική σημασία των θαυμάτων στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο (Πουρναράς), 1997 (Μελέτη επί του πρώτου μέρους και της θεολογίας του ευαγγελίου).
  • Π. Τρεμπέλα, Υπόμνημα εις το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον (Ο Σωτήρ), 2005 (Ερμηνευτικό υπόμνημα στο σύνολο ευαγγέλιο).
  • π. Ι. Σκιαδαρέσης, Ιωάννεια γραμματεία (Βάνιας), 2013 (Ερμηνευτικό υπόμνημα).
  • The Nestle-Aland Greek New Testament with Complete Apparatus (German Bible Society), 2006 (Κριτικό κείμενο της Καινής Διαθήκης).
 • Άλλα βιβλία
  • The Gospel according to John in the Byzantine Tradition (German Bible Society), 2007 (Κριτικό κείμενο του βυζαντινού τύπου κειμένου).
  • Β.Γ. Τσάκωνα, Η περί Παρακλήτου-Πνεύματος διδασκαλία του Ευαγγελιστού Ιωάννου: Υπό το πρίσμα της καθόλου βιβλικής πνευματολογίας (Αποστολική Διακονία), 1978 (Εξειδικευμένη μελέτη)
  • Β.Γ. Τσάκωνα, Η χριστολογία του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου και των Επιστολών, 1994 (Εξειδικευμένη μελέτη).
 • Εκπαιδευτικό υλικό στο Διαδίκτυο
Μέθοδοι διδασκαλίας

Διαλέξεις, σεμινάρια, συζητήσεις - επίλυση αποριών.

Μέθοδοι αξιολόγησης

Η αξιολόγηση γίνεται στην ελληνική γλώσσα με προφορική εξέταση. Συνεκτιμάται η ενεργή συμμετοχή των φοιτητών/-τριών στο μάθημα με κατάθεση απόψεων και ερωτήσεων.

Προαπαιτούμενα
 • Αρχαία Ελληνικά
 • Εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη: 30670
 • Ιστορία της εποχής της Καινής Διαθήκης:http://eclass.uoa.gr/courses/THEOL176/

 

Διδάσκοντες

Χρήστος Καρακόλης

Αναπληρωτής Καθηγητής

Αναλυτικό Βιογραφικό

Ομάδα στόχος

Υποψήφιοι και εν ενεργεία φοιτητές/φοιτήτριες, και απόφοιτοι Τμημάτων Θεολογίας, Θρησκευτικών Σπουδών / Σχολών Θεολογικών, Θρησκευτικών Σπουδών

Ενδιαφερόμενοι για τη θεματική περιοχή Θεολογία, Θρησκευτικές Σπουδές

Προτεινόμενα συγγράμματα
 • Σ.Χ. Αγουρίδη, Το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο: Κεφ. 1-12 (Πουρναράς) 2005 (Ερμηνευτικό υπόμνημα επί των κεφ. 1-12).
 • Χ.Κ. Καρακόλη, Θέματα ερμηνείας και θεολογίας της Καινής Διαθήκης (Πουρναράς), 2005 (Μελέτες σε επί μέρους θέματα του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου).

Ενότητες

Εισαγωγή στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο με ιδιαίτερη αναφορά στη σύγκρισή του με τα συνοπτικά ευαγγέλια, στο πρόβλημα του συγγραφέα του, στην αποκατάσταση της κοινότητας μέσα στην οποία γεννιέται και στην οποία απευθύνεται, στον τόπο και χρόνο συγγραφής του, καθώς και στη δομή και το περιεχόμενό του.

 

Λέξεις κλειδιά: Κατά Ιωάννην, εισαγωγή, συγγραφέας, Έφεσος, πρώτος αιώνας, ιωάννεια κοινότητα.

Ανάλυση του ποιητικού προλόγου του ευαγγελίου από φιλολογικής, δομικής, αισθητικής, ερμηνευτικής και θεολογικής πλευράς σε αναφορά προς το υπόλοιπο κείμενο του ευαγγελίου και ως βάση για την κατανόησή του.

 

Λέξεις κλειδιά: Πρόλογος, Λόγος, ενανθρώπηση, σοφία, νόμος, δημιουργία, χάρις, αλήθεια, Θεός, φως, σκότος, ζωή, αναγέννηση.

Επιστημονική-ερμηνευτική ανάλυση του πρώτου κύριου μέρους του ευαγγελίου, το οποίο αναφέρεται στη δημόσια δράση του Ιησού.

 

Λέξεις κλειδιά: Σημεία, λόγοι, μεταφορές, Ιωάννης Βαπτιστής, μαθητές, Ιουδαίοι, Γαλιλαία, Ναός, Σαμαρείτες, πίστη, νόμος, φως του κόσμου, αιώνια ζωή, ανάσταση, άρτος της ζωής, ύδωρ το ζων, Άγιο Πνεύμα, μαρτυρία.

Επιστημονική-ερμηνευτική ανάλυση των λεγόμενων αποχαιρετιστήριων λόγων του Ιησού προς τους μαθητές του κατά το τελευταίο δείπνο πριν από το Πάθος και την Ανάσταση.

 

 Λέξεις κλειδιά: Ιούδας, νίψη ποδιών μαθητών, αρχιερατική προσευχή, αποχαιρετιστήριοι λόγοι, αληθινή άμπελος, Παράκλητος, ύψωση, πίστη, αγαπημένος μαθητής.

Επιστημονική-ερμηνευτική ανάλυση της διήγησης του Πάθους και των αναστάσιμων εμφανίσεων του Ιησού.

 

Λέξεις κλειδιά: Σταύρωση, ύψωση, ανάσταση, πασχάλιος αμνός, δίκη, αλήθεια, αναστάσιμες εμφανίσεις, Θωμάς, Μαρία Μαγδαληνή, αγαπημένος μαθητής, Πέτρος.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  0
Αρ. Προβολών :  0

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -