Αποκάλυψη του Ιωάννη

Σωτήριος Δεσπότης

Περιγραφή

Ιστορικές, φιλολογικές και θεολογικές προϋποθέσεις Ερμηνείας της Αποκάλυψης του Ιωάννη.

Sociohistorical, literary and theological presuppositions of the Apocalypticism, the composition and the Interpretation of the Revelation of John.

 

Λέξεις κλειδιά

Αποκαλυπτισμός (ψευδεπιγραφία, δυαλισμός), ιωάννεια γραμματεία, Καισαρολατρία, Μικρά Ασία, Νικολαΐτες, επουράνια ταξίδια, Λειτουργία

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
Περιεχόμενο μαθήματος
 • Εισαγωγή στον Αποκαλυπτισμό
 • Αποκαλυπτισμός και Προφητεία
 • Αποκαλυπτισμός και Συνοπτικά Ευαγγέλια
 • Αποκάλυψη και αποκαλυπτικά βιβλία του Ιουδαϊσμού και Χριστιανισμού
 • Υπόμνημα επιλεγμένων περικοπών της Αποκαλύψεως

 

Μαθησιακοί στόχοι

Η εξοικείωση των φοιτητών με την ερμηνευτική τέχνη. Εφαρμογή στο δύσκολο ερμηνευτικά βιβλίο της Αποκάλυψης

Προαπαιτούμενα

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα. Το μάθημα είναι του Α΄ Εξαμήνου και συνδυάζεται με την Εισαγωγή στην Π.Δ.

Προτεινόμενα συγγράμματα

ΔΕΣΠΟΤΗ, Σ.

 1. Η Αποκάλυψη του Ιωάννη. Ερμηνευτική Προσέγγιση στο βιβλίο της Προφητείας. Τόμ. Α’, Αθήνα: Άθως 2005 σσ. 243.
 2. Η Αποκάλυψη του Ιωάννη. To βιβλίο της Προφητείας. Λειτουργική και Συγχρονική Ερμηνευτική Προσέγγιση, Τόμ. Β’, Αθήνα: Άθως 2007 σσ. 374

Αγουρίδη, Σ.: Η Αποκάλυψη του Ιωάννη (Εισαγωγικά- Ερμηνεία- Παραρτήματα επί ειδικών θεμάτων), Θεσσαλονίκη 1994.

Ανδρέα Καισαρείας, Ερμηνεία εις την Αποκάλυψιν Ιωάννου του Θεολόγου, επιμ. J. Schmid, München 1965.

Αρέθα Καισαρείας: Συλλογή εξηγήσεων εκ διαφόρων ανδρών εις την Αποκάλυψιν, P.G. 106, 486-786.

Αργυρίου, Α.: Les Exegeses grecques de l’Apocalypse a l’epoque Turque (1453-1821), Thessalonique 1982.

Aune, D. E.: Revelation (3 Τόμοι), Word Biblical Commentary, 1997.

Allo, E. B.: Saint Jean. L’Apocalypse, [EtB] Paris 1921.

Barkley, W.: The Book of Revelation, Grand Rapids 1981.

Beale, G.K.: The Book of Revelation. A Commentary on the Greek Text, Grand Rapids, Michigan Cambridge, U.K.1999.

Beasley-Murray: The Book of Revelation, [NCB], London 1974.

Beckwith, I T: The Apocalypse of John Studies in Introduction with a Critical and Exegetical Commentary, New York 1919.

Boring, M.E.: Revelation, Louisville: Knox 1989.

Bousset, W: Die Offenbarung des Johannes, [KEK 16], Göttingen 1966 (=1906).

Brütsch, C.: Die Offenbarung des Johannes, 3 Τόμοι, Zürich 1970.

Γιαννακοπούλου, Ι.: Ερμηνεία της Αποκαλύψεως, Θεσσαλονίκη 1993.

Caird, G.B: A Commentary on the Revelation of St.John the Divine, London 1966.

Cerfraux, L. / Cambier,J.: L’ Apocalypse de saint Jean lue aux Chretiens, Paris 1955.

Charles, R. H.: A Critical and Exegetical Commentary on the Revelation of St.John with Introduction, Notes and Indices...., 2 Τόμοι., [ICC] Edinburgh 1920.

Collins, Y. A.: The Apocalypse (Revelation), New Jerome Biblical Commentary, R.E. Brown, J.A. Fitzmyer, R.E. Murphy (επιμ.), New Jersey 19922.

- The Apocalypse, Delaware 1979 (New Testament Message 22).

Corsini, E.: The Apocalypse, Willmington: Glazier 1983.

Elull, J.: Apokalypse, Enthüllung der Wirklichkeit, Neukirchener-Vluyn 1981.

Farrer, A.: The Revelation of St.John the Divine, Oxford 1964.

Fiorenza, S.: The Book of Revelation. Justice and Judgment, Philadelphia:  fortress 1985.

Ford, J.M.:. Revelation: Introduction, Translation and Commentary, Garden City N.Y. 1975 (A.B. 38).

Giblin, C.H.: The Book of Revelation. The Open Book of Prophecy. Good News Studies 34, Minesota 1991.

Giesen, H:. Johannesapokalypse [Stuttgarter Kleiner Kommentar N.T.18], Stuttgart 1980.

Glonner, G., Zur Bildersprache des Johannes von Patmos. Verwendung und Bedeutung der metaphorischen Sprache in der Johannesapokalypse, Aschendorff.

Hadorn, W.: Die Offenbarung des Johannes, [THHK 18],Leipzig 1928.

Haussleiter, I.: Victorini Episcopi Petavionensis Opera, Leipzig: Freytag 1916.

Hengstenberg, E.W: The Revelation of St.John. I-II, New York: Carter, 1853.

Holtzmann, H.J.: Evangelium, Briefe und Offenbarung des Johannes, [HC IV] Tübingen 1908.

Hughes, P.E.: The Book of the Revelation. Pillar, Grand Rapids 1990.

Kraft, H.: Die Offenbarung des Johannes, [HNT 16a] Tübingen 1974.

Kretchmar, G.: Die Offenbarung des Johannes: die Geschichte ihrer Auslegung im 1.Jahrtausend, [CThM B 9] Stuttgart 1985

Ladd, G.: A Commentary on the Revelation of John, Grand Rapids, Mich.1972.

Lang, G.H.: The Revelation of Jesus Christ, London 1945.

Lohmeyer, E.: Die Offenbarung des Johannes, [HNT 16a]Tübingen 1926  .

Lohse, E: Die Offenbarung des Johannes übersetzt und erklärt,  [NTD 11] Göttingen 1971.

Loisy, A: L’Apocalypse de Jean, Paris 1923.

Μαυρομάτη, Γ.: Η Αποκάλυψις του Ιωάννου, Αθήνα: Αποστολική Διακονία 1994.

Minear, P. S.: I Saw a New Earth. An Introduction to the Visions of the Apocalypse, Washington/ Cleveland 1968.

Mounce, R.H.: The Book of Revelation, [NICNT 17], Grand Rapids 1977.

Mulholland, M.R.: Revelation, Grand Rapids 1990.

Μπρατσιώτη, Π., Η Αποκάλυψις του αποστόλου Ιωάννη (Κείμενον-Eισαγωγή-Σχόλια-Eικόνες), Αθήνα 1992.

Müller, U. B.: Die Offenbarung des Johannes, [ÖTK 19; GTB 510] Gütersloh. Würzburg 1984.

Οιικουμενίου: Ερμηνεία της Αποκαλύψεως, επιμ. Ç.C.Hoskier, University of Michigan 1928.

Prigent, P.: L’Apocalypse de Jean, [CNT (N) 14] Paris 1981.

Richard, D.: Apokalypse: Das Buch von Hoffnung und Widerstand, Luzern 1996.

Rissi, M.: Alpha und Omega. Eine Deutung der Johannesoffenbarung, Basel 1966.

Ritt, H.:.  Offenbarung des Johannes,  [Neue Echter Bibel], Würzburg 19882.

Roloff, J.: Die Offenbarung des Johannes, [ZBK NT 18] Zürich 1984.

Sickenberg  J.: Erkärung der Johannesapokalypse, Bonn 1940.

Spitta, F.: Die Offenbarung des Johannes, Halle 1889.

Sweet, J.P.: Revelation, Philadelphia, Pennsylvania 1979.

Steinhauser, K.B., The Apocalypse Commentary of Tyconius: A History of ist Reception and Influence, Frankfurt: Lang.

Strack Η.L.- Billerbeck, P.: Kommentar zum Neuen Testament aus Talmud und Midrash III, München 1926.

Swete, H.B.: The Apocalypse of St. John. The Greek Text with Introduction, Notes and Indices, London 1907.

Vögtle, A.: Das Buch mit den sieben Siegeln in Auswahl gedeutet, Freiburg. Basel. Wien 1981.

Wikenhauser, A: Die Offenbarung des Johannes, [RNT 9] Regensburg 1959 (1947).

Zahn, T.: Die Offenbarung des Johannes, 2 Τόμοι, [KNT 18] Leipzig 1924/1926.

Ωριγένους, Σχόλια εις την Αποκάλυψιν του αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, ΒΕΠΕΣ 17, 134-160.

Βιβλιογραφία

Online readings


Πηγές στο Διαδίκτυο


Πηγές στη βιβλιοθήκη του ιδρύματος.


Άλλα σχετικά ανοικτά μαθήματα άλλων ιδρυμάτων εσωτερικού ή εξωτερικού

Μέθοδοι διδασκαλίας

Διδασκαλία καθ΄ έδρας και συμπληρωματική-ενισχυτική εκπαίδευση μέσω ασύγχρονης πλατφόρμας.

Μουσείο Βιβλικών Σπουδών

Μέθοδοι αξιολόγησης
 • Εξετάσεις
 • Πρόοδοι
 • Παλαιότερα θέματα εξετάσεων/προόδων

Ενότητες

Το ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο της ανάδυσης της αποκαλυπτικής γραμματείας.

Ανάπτυξη του κινήματος του αποκαλυπτισμού.

Η εισαγωγή και το φινάλε της αποκάλυψης.

Η εικόνα του Κυρίου στην αποκάλυψη.

Η εσχατολογία στην αποκάλυψη και οι επτά σφραγίδες.

Αποκάλυψη και αποκαλυπτικά κινήματα - Oι σκηνές της αποκάλυψης.

Το τέλος της αποκάλυψης και η νέα Ιερουσαλήμ.

Εκφώνηση ερωτήσεων και απαντήσεις.

Το 14ο κεφάλαιο της Αποκάλυψης.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  0
Αρ. Προβολών :  0

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -