Βιβλική Αρχαιολογία - Θεσμολογία

Σωτήριος Δεσπότης

Περιγραφή

Εξετάζεται η ιουδαϊκή λατρεία και οι λειτουργοί που την επιτελούσαν καθώς και το βοηθητικό προσωπικό του ναού. Εστιάζονται οι ομοιότητες και οι διαφορές μεταξύ της ιουδαϊκής και ορθόδοξης λατρείας. Περιγράφονται οι εορτές των ισραηλιτών και συγκρίνονται με τις αντίστοιχες της Ορθόδοξης πίστης μας. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στους συμβολισμούς των εορτών, τους αριθμούς, τα λατρευτικά αντικείμενα και προϊόντα. Αναλύονται εδάφια από την Καινή Διαθήκη και ιδιαίτερα από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη τα οποία αναφέρονται στις ιουδαϊκές εορτές. Περιγράφονται οι ιεροί χώροι που επιτελούσαν τη λατρεία τους οι Ισραηλίτες και συγκρίνονται με τους ορθόδοξους ναούς.

 

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
Διδάσκοντες

 

Σωτήριος Δεσπότης

Αναπληρωτής Καθηγητής 
Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής

Περισσότερες πληροφορίες

Περιεχόμενο μαθήματος

Α) Οι ιεροί τόποι λατρείας Β) Το Ιουδαϊκό ημερολόγιο Γ) Ο κλήρος και οι θυσίες Δ) Ο Ρωμαϊκός κόσμος

Μαθησιακοί στόχοι

Η εξοικείωση των φοιτητών με τη λειτουργία του Ναού των Ιεροσολύμων, τον εορτολογικό κύκλο

Μέθοδοι διδασκαλίας

Διδασκαλία καθ΄ έδρας και συμπληρωματική- ενισχυτική εκπαίδευση μέσω ασύγχρονης πλατφόρμας. Μουσείο Βιβλικών Σπουδών

Μέθοδοι αξιολόγησης

Η αξιολόγηση θα γίνει με εξετάσεις, προόδους και παλαιότερα θέματα εξετάσεων/προόδων

Προαπαιτούμενα

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα. Το μάθημα είναι του Α΄ Εξαμήνου και συνδυάζεται με την Εισαγωγή στην Π.Δ.

Βιβλιογραφία


Online readings http://eclass.uoa.gr/modules/document/document.php?course=SOCTHEOL100

Πηγές στο Διαδίκτυο
www.ntgateway.com (Διατριβές+ Άρθρα+ Ταινίες [Films])
http://www.torreys.org/bible/ (Πλούσιο υποβοηθητικό υλικό για κάθε βιβλίο της Κ.Δ.)
http://biblicalstudiesblog.blogspot.gr/ (Πολλοί σύνδεσμοι σε ερευνητές Έλληνες και ξένους και σύγχρονη βιβλιογραφία)
http://blogs.auth.gr/moschosg/author/moschosg/ (πλούσια ελληνική βιβλιογραφία)

 

Πηγές στη βιβλιοθήκη του ιδρύματος.

Γραμματεία Αρχαίων Ελληνικών Κειμένων (Thesaurus Linguae Graecae) [Σε διαδικασία ανανέωσης συνδρομής] (Φιλολογία ελληνορωμαϊκών χρόνων)

Migne's Patrologiae Graecae (Υπομνήματα Πατέρων στα βιβλία της Κ.Δ.)

Άλλα σχετικά ανοικτά μαθήματα άλλων ιδρυμάτων εσωτερικού ή εξωτερικού http://oyc.yale.edu/religious-studies/rlst-152

http://www.openculture.com/2010/01/introduction_to_the_new_and_old_testaments.html

Προτεινόμενα συγγράμματα

Γκουτσιούδη, Μ., Καινοδιαθηκικές Μελέτες με τη Συνδρομή της Αρχαιολογίας, Θεσσαλονίκη 2012.

Δάφνη Ε., Βιβλική Ἀρχαιολογία καὶ Ἑρμηνεία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, Θεσσαλονίκη 2013.

Καραγιάννης Χρήστος Αρχαιολογία και Θεσμολογία του Βιβλικού Ισραήλ Αθήνα 2013

Οικονόμου, Ηλ., Αρχαιολογία και Θεσμολογία της Βιβλικής Παλαιστίνης, Aθήνα 2004.

Χριστινάκη, Eλ.,  Βιβλική Αρχαιολογία και Θεσμολογία, Athens, 2008.

Ομάδα στόχος

Οι φοιτητές/απόφοιτοι του τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας.
Ενδιαφερόμενοι για τη θεματική περιοχή Βιβλική Αρχαιολογία - Θεσμολογία.

Ενότητες

Στην ενότητα αυτοί αναπτύσσονται οι τόποι λατρείας των Ιουδαίων (Πατριαρχικά ιερά, Σκηνή Μαρτυρίου, Ναός Σολομώντα, Ναός Ζοροβάβελ, Ναός του Ηρώδη και Συναγωγές). Διδάσκονται οι συμβολισμοί των διαστάσεων των τόπων λατρείας όπως επίσης και των αντικειμένων που περιέχονται.  Γίνεται σύγκριση για να γίνουν αντιληπτές οι ομοιότητες και διαφορές μεταξύ των Ιουδαϊκών χώρων λατρείας και του τόπου λατρείας των Ορθόδοξων Χριστιανών.

Λέξεις Κλειδιά: Ιεροί χώροι λατρείας, συμβολισμοί 

Καλύπτεται το Ιουδαϊκό Εορτολόγιο (Σάββατο, Νουμηνίες και Ετήσιες Εορτές) και ημερολόγιο. Γίνεται παραλληλισμός των Ιουδαϊκών Εορτών και των εορτών στην Ορθόδοξη Πίστη μας. Για παράδειγμα, ομοιότητες και διαφορές του Πάσχα και της Πεντηκοστής όπως και του Μεγάλου Σαββάτου και του Ιουδαϊκού Σαββάτου. 

Λέξεις Κλειδιά: Ιουδαϊκές εορτές, ημερολόγιο

Διδάσκεται το προσωπικό που τελούσε την Ιουδαϊκή λατρεία (ιερέας, αρχιερέας) καθώς και το βοηθητικό προσωπικό στη λατρεία (Λευίτες). Γίνεται μνεία των αναίμακτων και αιματηρών θυσιών όπως επίσης και ο συμβολισμός που είχε το τυπικό στη λατρεία. Επεξηγούνται οι έννοιες του καθαρού και ακαθάρτου, τύπου και αντίτυπου καθώς και ιερού και βέβηλου.

Λέξεις Κλειδιά: Καθαρός και ακάθαρτος, ιερός και βέβηλος, τύπος και αντίτυπος, αναίμακτες και αιματηρές θυσίες 

Στην ενότητα αυτή αναπτύσσονται οι αρχές και οι αξίες του ρωμαϊκού κόσμου, η δημόσια και η ιδιωτική ρωμαϊκή λατρεία και η παρουσία των Εβραίων στις Ελληνικές πόλεις. Επίσης διδάσκεται η θέση της γυναίκας στο ρωμαϊκό κόσμο και η συμβολή της στη διάδοση του Χριστιανισμού.

Λέξεις Κλειδιά: Ρωμαϊκός κόσμος, λατρεία, παρουσία εβραίων, θέση γυναίκας

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  3696
Αρ. Προβολών :  23874

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -