In file /d2/var/www/opencourses.uoa.gr/modules/course_home/course_home.php on line 215 : Unable to execute statement:"The table 'logins' is full", sqlstate:"1114", errornum:"HY000", statement:"INSERT INTO logins SET user_id = ?, course_id = ?, ip = ?, date_time = FROM_UNIXTIME(1624602707)", elapsed:1624602707.2202

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα ΕΚΠΑ | Εισαγωγή στη Μουσική Τεχνολογία

Εισαγωγή στη Μουσική Τεχνολογία

Αναστασία Γεωργάκη

Περιγραφή

Στο πλαίσιο του μαθήματος Εισαγωγή στη Μουσική τεχνολογία διδάσκονται τα εξής βασικά κεφάλαια :

α) ιστορία της μουσικής τεχνολογίας

β) βασικά στοιχεία τεχνολογίας ήχου ( ανατομία του ηχητικού σήματος)

γ) βασικά στοιχεία σχετικκά με το υλισμικό (hardware) και λογισμικό (Software) ενός μουσικού σταθμού

δ) τις εφαρμογές της μουσικής τεχνολογίας στη μουσική σύνθεση, εκτέλεση , εκπαίδευση  και μουσικολογία

ε) τις τρέχουσες εξελίξεις της έρυνας στο χώρο της μουσικής τεχνολογίας

Πιό αναλυτικά παρουσιάζουμε:-τις εφαρμογές της Πληροφορικής στην Μουσική και τα βασικά εργαλεία της μουσικής τεχνολογίας-την δομή ενός μουσικού σταθμού με κεντρική μονάδα τον υπολογιστή(Home studio),-τα ηλεκτρονικά περιφερειακά όργανα (συνθετητές,δειγματολήπτες, ρυθμομηχανές)-τις κατηγορίες των μουσικών προγραμμάτων (λογισμικών εγγραφής μουσικών ακολουθιών, επεξεργασίας ταξινόμησης ήχων, μουσικής εκπαίδευσης, κτλ),-το πρωτόκολλο ΜIDI και τη χρησιμότητα του στην μουσική εκτέλεση-τη χρήση του διαδικτύου στην μουσική εκ

Περισσότερα  
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
Περιεχόμενο μαθήματος
 • Μουσική Τεχνολογία - Ορισμός και εφαρμογές
 • Η υλισμική υποδομή ενός Home Studio
 • Το MIDI Διασυνδετικό (MIDI Interface)
 • Το Audio διασυνδετικό και η κάρτα ήχου
 • Ελεγκτές MIDI μηνυμάτων (Midi Controllers)
 • Τα περιφερειακά ηλεκτρονικά μουσικά όργανα ενός σταθμού
 • Οι μορφές των ηλεκτρονικών μουσικών οργάνων
 • Τα μουσικά Λογισμικά
 • Προγράμματα μουσικής Εκπαίδευσης
 • Προγράμματα για τη Δημιουργία Παρτιτούρας
Μαθησιακοί στόχοι

Στόχος του µαθήµατος είναι η εξοικείωση των φοιτητών µε τα νέα εργαλεία της µουσικής τεχνολογίας σε υλισµική και λογισµική µορφή, µε την ορολογία, τις πολυεπίπεδες δυνατότητες που τους προσφέρει η χρήση του υπολογιστή στην διεκπεραίωση των µουσικοεκπαιδευτικών και µουσικολογικών τους εργασιών, όπως επίσης η εκµάθηση ενός λογισµικού επεξεργασίας µουσικού κειµένου (που ουσιαστικά αποτελεί το πρώτο σκαλοπάτι για την οµαλή εισαγωγή του φοιτητή στο δύσβατο και πολυποίκιλλο χώρο της µουσικής τεχνολογίας).

Διδάσκοντες

Αναστασία Γεωργάκη

Επίκουρος καθηγήτρια στη Μουσική Τεχνολογία

 

http://www.music.uoa.gr/an8ropino-dynamiko/melh-dep/g-tomeas/anastasia-gewrgakh.html

Βιβλιογραφία

BIBΛIA

Berz, William L. and Bowman, Judith; Applications of Research in Music Technology; published by MENC, Reston, VA; 1994.

Boody, Charles G.; TIPS: Technology for Music Educators; published by MENC, Reston, VA; 1990.

 

ΠEPIOΔIKA KAI APΘPA

Breen, Christopher; "MIDI Accompaniment Software"; Macworld; August 1998; page 48.

Gaare, Mark; "Digital Music Notation"; Music Educators Journal; May 1998; pages 44-45.

Kassner, Kirk; "Funding Music Technology"; Music Educators Journal; May 1998; pages 30-35.

LaVine, Scott P.; "An Introduction to Computer Music Workstations"; School Music News; March 1996.

Muro, Don; "Technology: A Tool for Music Education"; the tim:es; The Technology Institute for Music Educators (TI:ME); 1997.

Negrino, Tom; "Midrange LCD Projectors"; Macworld; December 1997; pages 61-62.

Prokhorov, Vadim; "Will Piano Lessons Make My Child Smarter?"; Parade Magazine; June 14, 1998; pages 14-15.

Reese, Sam and Davis, Adam; "The Systems Approach to Music Technology"; Music Educators Journal; July 1998; pages 24-28.

Salpeter, Judy; "Taking Stock: What's the Research Saying?";Technology & Learning; May 1998.

Schneider, Jim; "Software: Focus On Music and Audio Software"; T.H.E. Journal; June 1998; pages 21-28.

Sengstack, Jeff; "Cut Your Own CDs"; PC World Magazine; June 1998; pages 185-202.

Ulveland, Dana; "Electronic Instruments - Played or Used?"; Music Educators Journal; July 1998; pages 29-31, 41.

White, Patricia; "Student Composition and Music Technology"; NYSSMA Technology in Music Education Committee.

White, Patricia; "Technology Review"; The School Music News; December 1997; page 30.

 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ SITES

http://harmony-central.com/

www.aurelit.com ( παρτιτούρες)

www.sheetmusicplus.com

www.atmi.musci.org(music technology instruction)

www.computermusic.co.uk (περιοδικό computermusic)

www.songtext.net (lyrics)

www.keyboardmag.com

www.musiconline.gr

www.iema.gr

www.noiz.gr

www.classicalarchive.com

www.elina.gr

Ενότητες

Ο όρος «Μουσική Τεχνολογία» αναφέρεται στις εφαρμογές της Πληροφορικής στη μουσική με την ανάπτυξη και χρήση μιας γενιάς εύχρηστων, ευέλικτων και ισχυρών εργαλείων που επιτρέπουν μια διαφορετική προσέγγιση της μουσικής τέχνης.

Μετα την σύντομη εισαγωγή στις πολυποίκιλλες εφαρμογές της τεχνολογίας στην μουσικής, σε αυτό το κεφάλαιο θα ασχοληθούμε με την υλισμική οργάνωση ενός προσωπικού Studio για την παραγωγή έργων μουσικής απο την πιο απλή μέχρι την πιό σύνθετη εφαρμογή.

Το 1984 , έγινε ένα σημαντικό βήμα προς την βιομηχανική προσέγγιση και επικοινωνία των ψηφιακών συνθεσάιζερ και των υπολογιστών με την ανάπτυξη του MIDI (Musical Instrument Digital Interface): όργανα που έχουν κατασκευαστεί από διαφορετικές εταιρείες μπορούν να τεθούν σε επικοινωνία μεταξύ τους βελτιώνοντας τον ηχητικό έλεγχο στην επιλογή ηχοχρωμάτων, την αυξομείωση δυναμικής και πολλές άλλες παραμέτρους. κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης.

Τα διασυνδετικά AUDIO μετατρέπουν ένα σήμα από αναλογικό σε ψηφιακό (ADC). Eαν το σήμα που λαμβάνεται από τον υπολογιστή δεν είναι αναλογικό αλλά ψηφιακό πρέπει να βεβαιωθούμε ότι το AUDIO διασυνδετικό είναι συμβατό με την ανάλυση και συχνότητα δειγματοληψίας του σήματος και υιοθετεί το ίδιο πρωτόκολλο και είδος υποδοχής για τη μεταφορά του (AES/EBU, S/PDIF coaxial &optical, ADAT, TDIF).

Τα τελευταία χρόνια , όμως αναπτύχθηκαν νέες μορφές MIDI ελεγκτών που προσομοιάζουν τα φυσικά όργανα και είναι πιο ευέλικτα στη μουσική εκτέλεση παρέχοντας περισσότερες ελευθερίες έκφρασης και ελέγχου των παραμέτρων στους μουσικούς.

Σε ένα μουσικό σταθμό εργασίας ο υπολογιστής και κατ’ επέκταση τα λογισμικά που χρησιμοποιούμε είναι η καρδιά του συστήματος, τα περιφερειακά ηλεκτρονικά όργανα είναι όμως απαραίτητα για καλύτερο έλεγχο των ήχων.

Tα ηλεκτρονικά όργανα δεν κυκλοφορούν μόνο στην μορφή που αναφέραμε πιο πάνω (δηλαδή στην μορφή ενός πληκτροφόρου οργάνου η συσκευής ) αλλά επίσης σε ποικίλές μορφές.

Στο πρώτο κεφάλαια αναφερθήκαμε σε γενικές γραμμές στο υλισμικό μέρος ενός μουσικού σταθμού (Hardware). Στα επόμενα κεφάλαια του μαθήματος θα ασχοληθούμε με τα μουσικά λογισμικά. Κάνοντας μια σύντομη ταξινόμηση) των λογισμικών ανάλογα με την εφαρμογή τους , θα επικεντρώσουμε το ενδιαφέρον μας σε δυο κατηγορίες μουσικών προγραμμάτων εύχρηστων από την μεγαλύτερη μερίδα μουσικών : τα προγράμματα μουσικής σημειογραφίας και τα προγράμματα Μουσικής εκπαίδευσης.

Tα εκπαιδευτικά μουσικά προγράμματα που κυκλοφορούν στην αγορά αφορούν:

 • στα βασικά στοιχεία της μουσικής (Music Fundamentals),
 • στη θεωρία της μουσικής (Music Theory),
 • στην ανάπτυξη μουσικής δεξιοτεχνίας (Musical Skills) και
 • στη μουσική ανάλυση με σκοπό την πληρέστερη εκτίμηση της μουσικής τέχνης (Music Analysis & Appreciation).

Η συγγραφή μιας παρτιτούρας έχει να κάνει τόσο με θέματα σημειογραφίας και καλλιγραφίας όσο και με την ίδια τη σύνθεση και τους μουσικούς νόμους-κανόνες που τη διέπουν. Έτσι, ένα πρόγραμμα δημιουργίας παρτιτούρας αντιμετωπίζεται από τους κατασκευαστές του όπως ένα κράμα κειμενογράφου και σχεδιαστικού προγράμματος που όμως οριοθετείται, ελέγχεται και υποστηρίζεται από τις ανάγκες και τους κανόνες κάθε είδους γραφής, σύνθεσης και εκτέλεσης ενός μουσικού κομματιού.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  0
Αρ. Προβολών :  0

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -