Συνοπτική Ιστορία της Ευρωπαϊκής Μουσικής

Νικόλαος Μαλιάρας

Περιγραφή

Πρόκειται για ένα βασικό μάθημα (υποχρεωτικό κορμού) που απευθύνεται στους πρωτοετείς φοιτητές, στα δύο πρώτα εξάμηνα των σπουδών τους και επιχειρεί να τους δώσει μια συνοπτική εικόνα του συνόλου της δυτικοευρωπαϊκής μουσικής ιστορίας από τον Μεσαίωνα έως τον Εικοστό Αιώνα. Ο στόχος είναι να τεθεί η ιστορική βάση, ώστε οι φοιτητές να μπορούν να εξειδικεύσουν αργότερα στα επιμέρους μαθήματα της Ιστορίας και να επεξεργαστούν ζητήματα που απαιτούν καλή γνώση της Ιστορίας της μουσικής. Παρόλη την πυκνότητα της ύλης, το μάθημα χρησιμεύει ως καλό σημείο αναφοράς των φοιτητών και στα μεγαλύτερα έτη. Η έμφαση δίνεται στις κοινωνικές και πολιτιστικές συνθήκες μέσα στις οποίες συντελείται η διαδρομή της μουσικής ιστορίας, στην εξέλιξη των μουσικών ειδών και μορφών, των τεχνικών σύνθεσης και των σημαντικών προσωπικοτήτων που άφησαν ανεξίτηλη τη σφραγίδα τους. Έμφαση επίσης δίνεται στην εξέλιξη του μουσικού ύφους, αλλά και στη θέση του συνθέτη μέσα στον εκάστοτε κοινωνικό περίγυρο. Για κάθε εποχή

Περισσότερα  
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
Περιεχόμενο μαθήματος

Μια σύντομη αλλά πολύ περιεκτική επισκόπηση της Ιστορίας της Δυτικοευρωπαϊκής Μουσικής από τον 9ο αιώνα μέχρι τα μέσα του 20ού, που εκτείνεται σε δύο εξάμηνα.

Μαθησιακοί στόχοι

Τα μάθημα απευθύνεται στους πρωτοετείς φοιτητές, στα δύο πρώτα εξάμηνα των σπουδών τους και επιχειρεί να τους δώσει μια συνοπτική εικόνα του συνόλου της δυτικοευρωπαϊκής μουσικής ιστορίας από τον Μεσαίωνα έως τον Εικοστό Αιώνα. Ο στόχος είναι να τεθεί η ιστορική βάση, ώστε οι φοιτητές να μπορούν να εξειδικεύσουν αργότερα στα επιμέρους μαθήματα της Ιστορίας και να επεξεργαστούν ζητήματα που απαιτούν καλή γνώση της Ιστορίας της μουσικής. Το μάθημα αναμένεται να χρησιμεύει ως καλό σημείο αναφοράς των φοιτητών και στα μεγαλύτερα έτη.

Βιβλιογραφία
  • Kurt Honloka, Knaurs Weltgeschichte der Musik, Bd. 2, Von der Romantik bis zur Moderne, München 1979 (συντομογραφείται ως Knaur)
  • Peter Rummenhöller, Die musikalische Vorklassik. Kulturhistorische und musikgeschichtliche Grundrisse zur Musik im 18. Jahrhundert zwischen Barock und Klassik, Kassel 1983 (συντομογραφείται ως Rummenhöller)
  • Friedrich Blume, Klassik – Romantik, στο: Epochen der Musikgeschichte in Einzeldarstellungen, Kassel 1974 (συντομογραφείται ως Epochen)
  • Philip G. Downs, Classical Music. The Era of Haydn, Mozart, and Beethoven. New York, London 1992 (συντομογραφείται ως Downs)
  • Ulrich Michels, Άτλας της Μουσικής, τ. 2, Ιστορικό Μέρος. Από το Μπαρόκ έως σήμερα, Μτφρ. ΙΕΜΑ, Αθήνα 1995 (συντομογραφείται ως Άτλας)
Διδάσκοντες

Νικόλαος Μαλιάρας

Καθηγητής Ιστορικής Μουσικολογίας (Ιστορία των Μουσικών Οργάνων)

Τομέας Ιστορικής και Συστηματικής Μουσικολογίας


http://www.music.uoa.gr/an8ropino-dynamiko/melh-dep/a-tomeas/nikolaos-maliaras.html

Ενότητες

Οι λέξεις Κλασικός και κλασικισμός χρησιμοποιούνται συχνά στη μουσική, αλλά συνήθως με πολύ αόριστη και ενίοτε παραπλανητική σημασία. Με τις λέξεις αυτές δεν είναι δυνατόν να εννοήσουμε μόνο μια Περίοδο ή μόνο ένα συγκεκριμένο μουσικό ύφος. Υπό τον όρο Κλασικός συχνά περιλαμβάνονται φαινόμενα που μπορούν να επανεμφανίζονται στις πιο διαφορετικές φάσεις της ιστορίας. Κλασικό π.χ. ονομάζεται ένα μουσικό έργο τέχνης, το οποίο πετυχαίνει να συγκεντρώσει και να αποκρυσταλλώσει τις εκφραστικές και μορφικές δυνάμεις που ισχύουν στην εποχή του και να τις μετατρέψει σε διαρκή και ισχύουσα μορφή. Με αυτή την έννοια, ο Franz Schubert ονομάζεται π.χ. πολύ συχνά, και δίκαια, "ο κλασικός του Lied".

Ο 18ος αιώνας είναι μια πολύ σημαντική περίοδος στην πολιτιστική ιστορία της Ευρώπης, διότι σημαίνει την οριστική αποδέσμευση του πνευματικού και κοινωνικού ανθρώπου από τα δεσμά της θεοκρατίας. Οι διεργασίες που αναπτύχθηκαν στη διάρκειά του, οφείλονταν στις ιδέες κυρίως των Γάλλων πνευματικών ανθρώπων και φιλοσόφων της περιόδου και οδήγησαν στην διάσπαση της παλαιάς κοινωνικής και πολιτικής καθεστηκυίας τάξεως του φεουδαρχισμού και σε μια νέα αντίληψη της τιμής, της ελευθερίας, της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της ευτυχίας.

Με τον όρο κλασικός εννοούμε την ιστορία της μουσικής της εποχής των τριών μεγάλων συνθετών της Βιέννης, Haydn, Mozart, Beethoven. Ο όρος καθιερώθηκε μετά το τέλος της εποχής, όπως γίνεται συνήθως, για να χαρακτηρίσει την πληρότητα και τελειότητα της μουσικής αυτών των συνθετών, και κυρίως του Μότσαρτ.

Το γενικότερο πλαίσιο μέσα στο οποίο αναπτύσσεται ολόκληρη σχεδόν η καλλιτεχνική και ειδικότερα η μουσική δραστηριότητα από το 1800 περίπου μέχρι την καμπή του 20ου αιώνα, αλλά ουσιαστικά μέχρι τη έναρξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου (1914) είναι ο Ρομαντισμός.

Ο 19ος αιώνας είναι η εποχή της σταδιακής διαδόσεως των δημοκρατικών αστικών και κοινωνικών ιδεών που έπονται της Γαλλικής επαναστάσεως, παρ' όλη τη συντριβή του Ναπολέοντα το 1814/15 (επαναστάσεις του 1830 και 1848). Επίσης είναι η εποχή της εκβιομηχάνισης, που σημαίνει οικονομική ανάπτυξη από τη μια και ταυτόχρονα μαζικοποίηση, απομόνωση και οικονομική στέρηση του μεγάλου τμήματος του πληθυσμού από την άλλη. Η άνοδος της αστικής τάξεως σημαίνει τεράστια εξάπλωση της μουσικής στα μέσα κοινωνικά στρώματα, ενώ κάποτε η μουσική ήταν προνόμιο των ευγενών. Αυτό συνεπιφέρει κατά ένα μέρος (σαν αρνητικό επακόλουθο) και την παραγωγή πολλής μουσικής κακής ποιότητος, κατάλληλη για το μαζικό αισθητήριο και για τους χαμηλών αισθητικών απαιτήσεων ερασιτέχνες της μουσικής "του σαλονιού".

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  0
Αρ. Προβολών :  0

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -