Παραγωγή και Διαχείριση Πληροφορίας στο Ψηφιακό Περιβάλλον

Νικόλαος Μύρτου, Σταμάτης Πουλακιδάκος

Περιγραφή

Το προτεινόμενο μάθημα έχει σαν στόχο να αναλύσει τα νέα εργαλεία και τις νέες δεξιότητες που απαιτούνται στο νέο σύγχρονο ψηφιακό κόσμο. Με βάση τις βασικές αρχές οπτικοακουστικής παραγωγής και της κυκλοφορίας της πληροφορίας στα νέα διαδικτυακά περιβάλλοντα θα εξεταστούν οι τεχνολογικές αλλαγές και πως αυτές επηρεάζουν τον κάθε δημοσιογράφο.

Συνοπτικά θα εξεταστούν τα νέα ψηφιακά εργαλεία και τα μυστικά χρήσης τους καθώς και οι νέες τεχνολογίες στην έρευνα και την δημοσίευση στο διαδίκτυο (metadata, search engines, cloud storage κτλ.).

Επίσης, το παρόν μάθημα στοχεύει στο να προσεγγίσει νέους τρόπους διάχυσης της πληροφορίας, όπως αυτοί έχουν προκύψει μέσα στο ψηφιακό περιβάλλον του διαδικτύου (π.χ. δημοσιογραφία των πολιτών, κυκλοφορία της πληροφορίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διαδικτυακές βάσεις δεδομένων, συναθροιστές περιεχομένου κ.α.).

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
Περιεχόμενο μαθήματος
 1. Η πληροφορία στο σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον- Κριτήρια αξιοπιστίας διαδικτυακής πληροφορίας (εισαγωγικό) (Ν. Μ.- Σ. Π.)
  Η πληθώρα πληροφορίας στο διαδίκτυο και η σημασία της πληροφορίας στη σύγχρονη κοινωνική οργάνωση. Η νέα πληροφορία και η νέα δημοσιογραφία, από το κείμενο στα πολυμέσα.  Το νέο μοντέλο ενημέρωσης, κείμενο, εικόνα, ήχος, μεταδεδομένα. Η ευκολία της διαδικτυακής ανεύρεσης πληροφορίας και η συνεχής έλλειψη επιβεβαίωσης. Ταχύτητα και ποσότητα vs. ποιότητα και αξιοπιστία. Οι νέες τεχνολογίες και οι επιδράσεις τους, smartphones, video DSLR, δημοσιογραφία του multitasking.

 2. Η δημοσιογραφία των πολιτών (Σ. Π.)
  User generated content, web 2.0 και οι αλλαγές στην δημοσιογραφική έρευνα. Ο δημοσιογράφος σαν εργαζόμενος και σαν πολίτης.

 3. Η πληροφορία ως οπτικοακουστικό προϊόν: Δημοσιογραφία φιλική προς το χρήστη (Ν. Μ.)
  Τα βασικά συστατικά εντυπωσιασμού και εμπλοκής του χρήστη στο νέο πληροφοριακό περιβάλλον. Οι βασικές αρχές τηλεοπτικής παραγωγής και η μετεξέλιξη τους στο νέο περιβάλλον.
   
 4. Κυρίαρχες και εναλλακτικές πηγές ενημέρωσης στο διαδίκτυο Οργανισμοί, Βάσεις, Μηχανές αναζήτησης. (Σ. Π.)
  Οι κυρίαρχοι δημοσιογραφικοί οργανισμοί (π.χ. πρακτορεία ειδήσεων) στο διαδίκτυο. Οι νέοι κυρίαρχοι (μηχανές αναζήτησης ως διανομείς πληροφορίας google, youtube κ.ά.) και οι «περιθωριοποιημένοι» (alternative media).
  Οι μηχανές αναζήτησης ως πύλες του διαδικτύου. Οι πολιτικές που ακολουθούν και οι τρόποι που ιεραρχούν  το διαδικτυακό περιεχόμενο
 5. Η πληροφορία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Σ.Π.)
  Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (facebook, twitter) ως δίαυλοι πληροφόρησης, αναπαραγωγής, διαμοιρασμού και πολλαπλασιασμού της επιρροής της πληροφορίας.

 6. Βασικές Αρχές Εικονοληψίας (Ν. Μ.)
  Εικονοληψία στο δρόμο,  μικρές κάμερες πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Η λήψη  ως πρώτο στάδιο μοντάζ. Συμμετοχική παρατήρηση και παρατήρηση από απόσταση. Στήσιμο κάδρο, ηχος, κίνηση κάμερας, βασικοί κανόνες.

 7. Ψηφιακό Βίντεο Ι. Από την λήψη στην Παραγωγή(Ν. Μ.)
  Είδη ψηφιακού βίντεο, μεταφορά από την κάμερα στον υπολογιστή. Κώδικες βίντεο.Βασικά εργαλεία επεξεργασίας. Αναγνώριση τεχνικών προδιαγραφών βίντεο, κωδικοποιηση και μετατροπή, επίλυση ασυμβατότητας.

 8. Ψηφιακό Βίντεο ΙΙ. Παραγωγή (Ν. Μ.)
  Μοντάζ ειδη και η σημασία τους. Βασικές συμβουλές. Κωδικοποιήση τελικού προϊόντος, βελτιστοποίηση υλικού για το διαδιίκτυο. Λέξεις κλειδιά, metadata, tags, thumbnails.

 9. Τράπεζες πληροφοριών- Συναθροιστές πληροφοριών- «Νέφη αποθήκευσης» (cloud storages)- Λογισμικό ανοικτού κώδικα (Σ. Π.)
  Εφαρμογές και διαδικτυακοί τόποι διαχείρισης της πληροφορίας.
  Οι κοινότητες ανάπτυξης λογισμικού ανοιχτού κώδικα. Πλεονεκτήματα χρήσης και η λογική της εθελοντικής συμβολής στη διάδοση της πληροφορίας και της τεχνολογίας. Βασικά και απαραίτητα εργαλεία. Η άδεια creative commons.

 10. Η αειφόρος πληροφορία- Επανανοηματοδοτήσεις στο ψηφιακό περιβάλλον (Ν. Μ.- Σ. Π.)
  Χρήση αρχειακού υλικού και υλικού media monitoring για τη δημιουργία νέων μηνυμάτων.
  Παραδείγματα. Ανακεφαλαίωση μαθήματος.
Μαθησιακοί στόχοι

Ο εκπαιδευόμενος, μετά το πέρας των μαθημάτων θα πρέπει να είναι σε θέση να:

 • Αξιολογεί κριτικά το υπό διαμόρφωση νέο ψηφιακό περιβάλλον και την κυκλοφορία της πληροφορίας μέσα σε αυτό
 • Να γνωρίζει βασικά εργαλεία παραγωγής και διάχυσης πληροφορίας στο ψηφιακό περιβάλλον
 • Να μπορεί να κάνει χρήση ειδικευμένων εργαλείων διαχείρισης πληροφορίας
 • Να μπορεί να κάνει χρήση οπτικοακουστικών μέσων παραγωγής πληροφορίας εντός του ψηφιακού περιβάλλοντος
Προτεινόμενα συγγράμματα

Gillmor D. (2004) Εμείς είμαστε το Μέσο. Αθήνα: Οξύ

Graham G. (1999) The Internet: A Philosophical Inquiry. New York: Routledge

Losee R. M. (1998) A Discipline Independent Definition of Information. Journal of the American Society for Information Science, vol. 48, iss. 3, σσ. 254-269

Poster M. (1990) The Mode of Information. Poststructuralism and Social Context. Cambridge: Polity Press

Terranova T. (2004). Network Culture, Politics for the Information Age. London: Pluto Press

Virilio P. (2005) The Information Bomb. London: Verso

Ομάδα στόχος

Φοιτητές/ απόφοιτοι του Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ και άλλων συναφών τμημάτων με ενδιαφέρον στη διαχείριση πληροφορίας στο ψηφιακό περιβάλλον.

Βιβλιογραφία

Blakemore M., Longhorn R. (2001) Communicating Information about the World Trade Center Disaster: Ripples, Reverberations, and Repercussions. First Monday, vol. 6, num. 12 (December 2001)

Castells M. (1985) The New Media. High Technology, Space and Society. London: Sage

Castells M. (1998) End of Millennium. Vol. 3 of The Information Age: Economy Society and Culture. Oxford: Blackwell

Crook S., Pakulski J. & Waters M. (1992) Postmodernization: Change in Advanced Society. London: Sage Publications

Pleios G., Poulakidakos S., Kalpaki K., Kappas G., Manatou M.E., Papacharalampous M.E. (2010) Publicity and private life within the Greek blogosphere. International Journal of Electronic Governance, vol. 3, iss. 1, σσ. 48 – 71

Poster M. (1995) The Second Media Age. Cambridge: Polity Press

Sennet R. (2006) The Culture of the New Capitalism. Yale University Press: London

Snow N. (2003) Information War. American Propaganda, Free Speech and Opinion Control since 9-11. New York: Seven Stories Press

Διδάσκοντες

Νίκος Μύρτου

---

Σταμάτης Πουλακιδάκος

---

Ο Σταμάτης Πουλακιδάκος εργάζεται ως Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό στο Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο οποίο ολοκλήρωσε και τη διδακτορική του διατριβή. Επιπλέον, είναι κάτοχος του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών MSc in New Media, Information and Society από το London School of Economics. Ειδικεύεται στην καταγραφή και ανάλυση του περιεχομένου των ΜΜΕ και στην ποσοτική ανάλυση περιεχομένου. Ταυτόχρονα εργάζεται ως καθηγητής στο Μητροπολιτικό Κολλέγιο στο πλαίσιο του προγράμματος BA in Media Production σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Queen Margaret του Εδιμβούργου. Έχει λάβει μέρος σε πλήθος ερευνών και έχει συμμετάσχει σε διάφορα συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Stamatis Poulakidakos is Senior Research Associate and Teaching Assistant at the Department of Communication and Media Studies of the National and Kapodistrian University of Athens (NKUA). He holds a BA and a PhD degrees from the Department of Communication and Media Studies (NKUA), and an MA degree in New Media, Information and Society from London School of Economics (LSE). He works at the Laboratory for Social Research in Mass Media, Department of Communication and Media Studies (NKUA), specialized in media monitoring and quantitative content analysis. At the same time he is a tutor at the BA in Media Production programme of the Athens Metropolitan College, in collaboration with Queen Margaret University of Edinburgh. He has taken part in many research projects and has participated in various Greek and international conferences. He has authored the book “Propaganda and Public Discourse. The presentation of the MoU by the Greek Media” (Athens: DaVinci Books). In addition, he has published several papers on issues having to do with political communication, propaganda, social media and the public sphere, political advertisements, protests and other media related issues.

Ενότητες

Η πληθώρα πληροφορίας στο διαδίκτυο και η σημασία της πληροφορίας στη σύγχρονη κοινωνική οργάνωση. Η νέα πληροφορία και η νέα δημοσιογραφία, από το κείμενο στα πολυμέσα.  Το νέο μοντέλο ενημέρωσης, κείμενο, εικόνα, ήχος, μεταδεδομένα. Η ευκολία της διαδικτυακής ανεύρεσης πληροφορίας και η συνεχής έλλειψη επιβεβαίωσης. Ταχύτητα και ποσότητα vs. ποιότητα και αξιοπιστία. Οι νέες τεχνολογίες και οι επιδράσεις τους, smartphones, video DSLR, δημοσιογραφία του multitasking.

User generated content, web 2.0 και οι αλλαγές στην δημοσιογραφική έρευνα.
Ο δημοσιογράφος σαν εργαζόμενος και σαν πολίτης.

Τα βασικά συστατικά εντυπωσιασμού και εμπλοκής του χρήστη στο νέο πληροφοριακό περιβάλλον. Οι βασικές αρχές τηλεοπτικής παραγωγής και η μετεξέλιξη τους στο νέο περιβάλλον.

Οι κυρίαρχοι δημοσιογραφικοί οργανισμοί (π.χ. πρακτορεία ειδήσεων) στο διαδίκτυο. Οι νέοι κυρίαρχοι (μηχανές αναζήτησης ως διανομείς πληροφορίας Google, YouTube κ.ά.) και οι «περιθωριοποιημένοι» (Alternative Media).

Οι μηχανές αναζήτησης ως πύλες του διαδικτύου. Οι πολιτικές που ακολουθούν και οι τρόποι που ιεραρχούν  το διαδικτυακό περιεχόμενο.

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Twitter) ως δίαυλοι πληροφόρησης, αναπαραγωγής, διαμοιρασμού και πολλαπλασιασμού της επιρροής της πληροφορίας.

Εικονοληψία στο δρόμο, μικρές κάμερες πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Η λήψη ως πρώτο στάδιο μοντάζ. Συμμετοχική παρατήρηση και παρατήρηση από απόσταση. Στήσιμο,κάδρο, ήχος, κίνηση κάμερας, βασικοί κανόνες.

Είδη ψηφιακού βίντεο, μεταφορά από την κάμερα στον υπολογιστή. Κώδικες βίντεο. Βασικά εργαλεία επεξεργασίας.
Αναγνώριση τεχνικών προδιαγραφών βίντεο, κωδικοποίηση και μετατροπή, επίλυση ασυμβατότητας.

Μοντάζ είδη και η σημασία τους. Βασικές συμβουλές. Κωδικοποιήση τελικού προϊόντος, βελτιστοποίηση υλικού για το διαδίκτυο. Λέξεις κλειδιά, metadata, tags, thumbnails.

Εφαρμογές και διαδικτυακοί τόποι διαχείρισης της πληροφορίας.

Οι κοινότητες ανάπτυξης λογισμικού ανοιχτού κώδικα. Πλεονεκτήματα χρήσης και η λογική της εθελοντικής συμβολής στη διάδοση της πληροφορίας και της τεχνολογίας. Βασικά και απαραίτητα εργαλεία. Η άδεια Creative Commons.

Χρήση αρχειακού υλικού και υλικού media monitoring για τη δημιουργία νέων μηνυμάτων.
Παραδείγματα. Ανακεφαλαίωση μαθήματος.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  0
Αρ. Προβολών :  0

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -