Τηλεοπτική και ραδιοφωνική παραγωγή

Νικόλαος Μύρτου

Περιγραφή

H τηλεόραση και το ραδιόφωνο στο όλο πλέγμα των μέσων επικοινωνίας. Στοιχεία της εξέλιξής τους.

Tα χαρακτηριστικά του τηλεοπτικού και του ραδιοφωνικού λόγου ως υποδιαιρέσεως του δημοσιογραφικού. Τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές παραγωγές. Είδη και κατηγορίες τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραμμάτων. Εσωτερική διάρθρωση, λειτουργία, διεύθυνση και διοίκηση τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών. Επιπλέον, στο πλαίσιο του μαθήματος εξετάζονται η παραγωγή τηλεοπτικών προγραμμάτων, η εσωτερική διάθρωση, τα τμήματα, η διοίκηση και η λειτουργία των τηλεοπτικών σταθμών. Βασικοί παράγοντες στην δημιουργία της τηλεοπτικής εικόνας (φωτισμός, εικόνα, κίνηση,σκηνογραφία, ήχος).

Κωδικός: MEDIA100
Κατηγορία: Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

Τα βασικά στάδια της Παραγωγής από την Προπαραγωγή στην Μετάπαραγωγή. Τα βασικά εργαλέια σύληψης ιδέας και μετατροπής της σε τηλεοπτικό προϊόν.

Τα βασικά δομικά εργαλεία του χιούμορ και πως αξιοποιούνται σε ένα σενάριο.

Θεωρητικό πλαίσιο για την ροή της πληροφορίας στα ηλεκτρονικά μέσα και την χρήση αυτών.

Η έννοια της πολυπολιτισμικότητας. Υπάρχει στα σύγχρονα μέσα; Ποια η σημασία της;

Τι είναι οι κώδικες βίντεο και τι πρέπει να γνωρίζουμε για να τους χειριστούμε. Βασικές αρχές μοντάζ και λογισμικά.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  1746
Αρ. Προβολών :  7566

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -