Εισαγωγή στη Γλωσσολογία [Introduzione alla Linguistica]

Γεώργιος Κ. Μικρός

Περιγραφή

Το συγκεκριμένο μάθημα στοχεύει στην εισαγωγή των φοιτητών σε μία από τις σημαντικότερες και ταχύτερα εξελισσόμενες επιστήμες, τη γλωσσολογία. Θα παρουσιαστεί μια συνοπτική ιστορία της θεωρητικής εξέλιξης της επιστήμης τον τελευταίο αιώνα και θα εκτεθούν μερικά από τα βασικά ερευνητικά ερωτήματα που απασχολούν τους επιστήμονες της γλώσσας. Ειδικότερα θα γίνει αναφορά στο τι είναι γλώσσα και κατά πόσο χαρακτηρίζει μόνο την ανθρώπινη επικοινωνία, πώς ο άνθρωπος μαθαίνει γλώσσα, αν η ικανότητα της γλωσσικής εκμάθησης είναι καθολική και κατά πόσο γλώσσα και κοινωνία αλληλεπιδρούν. Η παρουσίαση των παραπάνω θεμάτων δεν θα ακολουθήσει αυστηρά κάποια συγκεκριμένη σχολή γλωσσολογικής σκέψης. Αντίθετα, θα καταβληθεί προσπάθεια ώστε οι φοιτητές να εκτεθούν σε όσο το δυνατόν ευρύτερο φάσμα θεωρητικών προσεγγίσεων στο γλωσσικό φαινόμενο.

 

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
Περιεχόμενο μαθήματος

Το μάθημα αναλύει τα παρακάτω θέματα:

 • Γλωσσικό σύστημα και περιγραφή
 • Γλωσσική επικοινωνία
 • Γραπτή vs. Προφορική επικοινωνία
 • Θεωρία του Saussure
 • Θεωρία του Chomsky
 • Επίπεδα γλωσσικής ανάλυσης
 • Κοινωνιογλωσσολογικές προσεγγίσεις
Μαθησιακοί στόχοι

Οι στόχοι του συγκεκριμένου μαθήματος είναι:

 • Η εξοικείωση των φοιτητών με τις βασικές έννοιες της γλωσσικής περιγραφής και ανάλυσης.
 • Η εκμάθηση των θεωρητικών προσεγγίσεων του δομισμού στη γλωσσολογική σκέψη του 20ου αιώνα.
 • Η περιγραφή και ανάλυση της θεωρητικής προσέγγισης του Noam Chomksy και της επίδρασης που είχε στην γλωσσική ανάλυση.
 • Η γνώση των βασικών επιπέδων γλωσσικής ανάλυσης (Φωνητική Φωνολογία, Μορφολογία, Σύνταξη, Σημασιολογία).
 • Η παρουσίαση βασικών εννοιών της κοινωνιογλωσσολογίας.
Βιβλιογραφία

Συγγράμματα που προσφέρονται μέσω του συστήματος ΕΥΔΟΞΟΣ

 • Πετρούνιας, Ευ. (2007). Νεοελληνική Γραμματική και Συγκριτική Ανάλυση. Θεσσαλονίκη: University Studio Press

Άλλα βιβλία (Textbooks)

 • Γούτσος, Δ. (2012). Γλώσσα. Κείμενο, ποικιλία, σύστημα. Αθήνα: Κριτική
 • Akmajian, A. Demers, R., Farmer, A. & R. Harnish. (2010). Linguistics, 6thEdition. An introduction to Language and Communication. Cambridge: MIT Press
Ομάδα στόχος

Υποψήφιοι και εν ενεργεία φοιτητές/φοιτήτριες, και απόφοιτοι Τμημάτων  Φιλολογίας / Σχολών Φιλοσοφίας.
Ενδιαφερόμενοι για τη θεματική περιοχή της Γλωσσολογίας

Διδάσκοντες

Γεώργιος Κ. Μικρός

Αναλυτικό Βιογραφικό 

 

Ενότητες

Περιγράφονται οι βασικές έννοιες της γλωσσικής επιστήμης, όπως η έννοια της γλωσσικής δομής και συστήματος, των γλωσσικών σχέσεων, της αυθαιρετότητας του γλωσσικού σημείου και της δομής του επικοινωνιακού γεγονότος.

Λέξεις κλειδιά: Γλωσσική δομή, γλωσσικό σύστημα, γλωσσικές σχέσεις, επικοινωνία.

Παρουσιάζονται οι θεωρίες του Ευρωπαϊκού και Αμερικάνου δομισμού με έμφαση στο θεωρητικό οικοδόμημα του Saussure (Γλωσσικό σημείο, langue~parole, μορφή~περιεχόμενο, διαχρονική ~ συγχρονική γλωσσολογία) και του Bloomfield.

Λέξεις κλειδιά: Γλωσσικό σημείο, langue~parole, μορφή~περιεχόμενο, διαχρονική ~ συγχρονική γλωσσολογία.

Παρουσιάζονται οι θεωρητικές προσεγγίσεις του Noam Chomsky με έμφαση στις έννοιες της γενετικής – μετασχηματιστικής γραμματικής (κανόνες φραστικής δομής, γλωσσική ικανότητα ~ επιτέλεση, γενετικότητα).

Λέξεις-κλειδιά: Γενετική Γραμματική, κανόνες φραστικής δομής, γλωσσική ικανότητα ~ επιτέλεση, γενετικότητα, γλωσσικά καθολικά.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  2539
Αρ. Προβολών :  9963

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -