Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και Αρχές Τηλεπισκόπησης (GEOL5)

Γεώργιος Σκιάνης, Νίκη Ευελπίδου, Εμμανουήλ Βασιλάκης

Περιγραφή

Εικόνα μαθήματος "Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και Αρχές Τηλεπισκόπησης"

 

Εισαγωγή στις γλώσσες προγραμματισμού. Εφαρμογές αριθμητικής και στατιστικής ανάλυσης στις γεωεπιστήμες με χρήση Η/Υ. Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών. Εισαγωγή στην Τηλεπισκόπηση και στην ψηφιακή ανάλυση εικόνας.

 

Λέξεις Κλειδιά: Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Τηλεπισκόπηση, ψηφιακή επεξεργασία εικόνας, αριθμητική ανάλυση, στατιστική ανάλυση.

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
Διδάσκοντες

 

Διδάσκοντες

  • Γιώργος Σκιάνης, Αναπλ. Καθηγητής
  • Νίκη Ευελπίδου, Αναπλ. Καθηγήτρια
  • Εμμανουήλ Βασιλάκης, Λέκτορας
Ομάδα στόχος

 

Ομάδα στόχοςΟι φοιτητές του τμήματος "Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος" και οι ενδιαφερόμενοι για τις επιστημονικές περιοχές "Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών", "Τηλεπισκόπηση".

Περιεχόμενο μαθήματος

 

Περιεχόμενο ΜαθήματοςΛειτουργικά συστήματα Η/Υ. Λογικά διαγράμματα και γλώσσες προγραμματισμού. Εφαρμογές αριθμητικής και στατιστικής ανάλυσης στις γεωεπιστήμες με χρήση Η/Υ. Αρχές χαρτογράφησης. Συστήματα γεωγραφικών και καρτεσιανών προβολών. Μετασχηματισμοί συντεταγμένων. Τύποι δεδομένων. Χωρική διάσταση και ανάλυση δεδομένων. Εισαγωγή δεδομένων. Τοπολογία. Θεματικά επίπεδα. Σχεδιασμός ΓΣΠ. Βάσεις δεδομένων. Απεικόνιση δεδομένων (χάρτες, διαγράμματα). Ανάλυση τρι-μεταβλητών παραμέτρων. Μέθοδοι χαρτογραφικής ανάλυσης. Συσχετίσεις θεματικών επιπέδων. Η ψηφιακή εικόνα και η αξιοποίησή της στην Tηλεπισκόπηση. Εισαγωγή στη μεθοδολογία επεξεργασίας και ερμηνείας δορυφορικών εικόνων.

Μαθησιακοί στόχοι

 

Μαθησιακοί ΣτόχοιΣτόχος του μαθήματος είναι να εξοικειωθούν οι φοιτητές (τόσο σε θεωρητικό, όσο και σε πρακτικό επίπεδο, μέσω της χρήσης κατάλληλου λογισμικού) με τη μεθοδολογία ανάπτυξης ενός γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών, τις αρχές ψηφιακής ανάλυσης εικόνας και την αυτοματοποιημένη επεξεργασία γεωλογικών δεδομένων.

Προτεινόμενα συγγράμματα

 

Προτεινόμενα ΣυγγράματαΚουτσόπουλος Κ. "Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και Ανάλυση Χώρου". Εκδόσεις Παπασωτηρίου.

Βαϊόπουλος Δ. Α., Βασιλόπουλος Α. Π., Ευελπίδου Ν. Η. "Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών. Από τη θεωρία στην πράξη". Εκδόσεις Συμμετρία.

Προαπαιτούμενα

 

ΠροαπαιτούμεναΔεν υπάρχουν προαπαιτούμενα.

Βιβλιογραφία

 

ΒιβλιογραφίαΒιβλία - κείμενα

1. Κουτσόπουλος Κ. "Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και Ανάλυση Χώρου". Εκδόσεις Παπασωτηρίου.

2. Βαϊόπουλος Δ. Α., Βασιλόπουλος Α. Π., Ευελπίδου Ν. Η. "Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών. Από τη θεωρία στην πράξη". Εκδόσεις Συμμετρία.

3. Burrough, P. A., McDonnell, R. A. "Principles of Geographical Information Systems". Oxford. Ένα πολύ καλό σύγγραμμα για εμβάθυνση στα ΓΣΠ.

4. Φράγκος Κ. Χ. "Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων με χρήση του Microsoft Excel". Πολύ χρήσιμο για εξοικείωση με τα στατιστικά εργαλεία του Excel.

 

Online readings

Remote Sensing Tutorial. Πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό πάνω στην Τηλεπισκόπηση.

 

Άρθρα

Merriam D. F., 2004. "The quantification of geology: from abacus to Pentium. A chronicle of people, places and phenomena". Earth Science Reviews 67, 55-89. Ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο για το πώς και με ποια βήματα υιοθέτησε η γεωλογία ποσοτικές μεθόδους επεξεργασίας και ερμηνείας δεδομένων.

Ενότητες

Εντοπισμός θέσης με GPSΕξοικείωση με το περιβάλλον εργασίας. Εισαγωγή δεδομένων. Διαχείριση δεδομένων. Ανάλυση δεδομένων. Διαμόρφωση χάρτη. Ανάλυση τριμεταβλητών δεδομένων. Μοντελοποίηση. Ο δορυφορικός ανιχνευτής στίγματος (GPS).

 

Λέξεις - κλειδιά: θεματικά επίπεδα, προβολικά συστήματα, γεωαναφορά, ψηφιοποίηση, μοντέλα raster και vector, τοπολογία, ψηφιακά μοντέλα αναγλύφου, χωρική παρεμβολή.

ΖάκυνθοςΗ έννοια της ψηφιακής εικόνας. Πολυφασματικές εικόνες. Η έννοια της χωρικής διακριτικής ικανότητας. Μέθοδοι ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας. Στοιχεία φωτοερμηνείας.

 

Λέξεις - κλειδιά: εικονοστοιχείο, ιστόγραμμα ψηφιακής εικόνας, πολυφασματική εικόνα, έγχρωμα σύνθετα, χωρική διακριτική ικανότητα, βελτίωση αντίθεσης εικόνας, πολυφασματική ταξινόμηση εικόνας.

Αλγόριθμος ΕυκλείδηΑλγόριθμοι και λογικά διαγράμματα. Γλώσσες προγραμματισμού. Αριθμητικές μέθοδοι επίλυσης εξισώσεων. Αριθμητική ολοκλήρωση. Βασικές στατιστικές παράμετροι. Το κριτήριο των ελαχίστων τετραγώνων. Αυτοματοποιημένη στατιστική ανάλυση με το Excel.

 

Λέξεις - κλειδιά: λογικό διάγραμμα, γλώσσες χαμηλού επιπέδου, γλώσσες υψηλού επιπέδου, Αριων, αριθμητική ολοκλήρωση, στατιστικές παράμετροι πληθυσμού και δείγματος, ευθείες, καμπύλες, επιφάνειες ελαχίστων τετραγώνων, συντελεστής συσχέτισης.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  2669
Αρ. Προβολών :  13681

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -