Μαθηματικά ΙΙ

Ευάγγελος Μελάς

Περιγραφή


Στο μάθημα αυτό αναπτύσσονται οι βασικές έννοιες της Γραμμικής  Άλγεβρας και της θεωρίας των Συναρτήσεων Πολλών Μεταβλητών με έμφαση σε έννοιες χρήσιμες στις Οικονομικές Επιστήμες όπως η μη περιορισμένη βελτιστοποίηση και η βελτιστοποίηση με εξισωτικούς περιορισμούς.

 

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
Περιεχόμενο μαθήματος

Διπλά ολοκληρώματα

Ορισμός διπλού ολοκληρώματος, Γεωμετρική του ερμηνεία και Θεώρημα Fubini, Διάκριση χωρίων ολοκλήρωσης σε x-απλά και y-απλά χωρία ολοκλήρωσης, Χωρία ολοκλήρωσης που είναι ένωση x-απλών και y-απλών χωρίων ολοκλήρωσης, Υπολογισμός διπλών ολοκληρωμάτων σε χωρία ολοκλήρωσης όλων των κατηγοριών.

 

Πίνακες 

Ορισμός, Πράξεις, Είδη Πινάκων, Ορίζουσες, Ιδιότητες  Οριζουσών, Αντίστροφος Πίνακα, Όμοιοι Πίνακες, Ίχνος Πίνακα, Τάξη Πίνακα.

 

Γραμμικά Συστήματα Εξισώσεων 

Βασική Θεωρία Επίλυσης Γραμμικών Συστημάτων v εξισώσεων με μ αγνώστους, Επίλυση Γραμμικών Συστημάτων με τις μεθόδους Gauss, Gauss-Jordan, με τη μέθοδο του αντίστροφου πίνακα και με τη μέθοδο των οριζουσών, Επίλυση Ομογενών Γραμμικών Συστημάτων,  Βασικά Θεωρήματα για τους χώρους λύσεων  Γραμμικών Συστημάτων v εξισώσεων με μ αγνώστους.

 

Ιδιοτιμές  και Ιδιοδιανύσματα

Βασική Θεωρία, Χαρακτηριστικό Πολυώνυμο Πίνακα, Θεώρημα Caley-Hamilton, Αλγεβρική και Γεωμετρική Πολλαπλότητα  Ιδιοτιμής,  Ορισμός  Πίνακα Απλής Δομής, Θεωρήματα για τους Πίνακες Απλής Δομής, Εύρεση Ιδιοτιμών και Ιδιοδιανυσμάτων, Ορισμός Ιδιόχωρου, Διάσταση Ιδιόχωρου και γεωμετρική του αναπαράσταση, Διαγωνοποίηση Πινάκων, Εύρεση νιοστής δύναμης Πίνακα, Παραδείγματα.

 

Συναρτήσεις πολλών μεταβλητών 

Είδη συναρτήσεων πολλών μεταβλητών και γραφικές τους παραστάσεις, Μερική Παράγωγος, Παραγώγιση Πεπλεγμένων Συναρτήσεων, Ικανές και Αναγκαίες Συνθήκες για την Εύρεση Ακροτάτων Συναρτήσεων πολλών μεταβλητών χωρίς περιορισμούς (Μή Περιορισμένη Βελτιστοποίηση), Παραδείγματα, Εφαρμογήː Μέθοδος Ελαχίστων Τετραγώνων,  Ικανές και Αναγκαίες Συνθήκες για την Εύρεση Ακροτάτων Συναρτήσεων πολλών μεταβλητών με εξισωτικούς περιορισμούς (Περιορισμένη Βελτιστοποίηση με εξισωτικούς περιορισμούς), Παραδείγματα.

Μαθησιακοί στόχοι

Μετά το πέρας του μαθήματος αναμένεται ο φοιτητής να μπορεί:

 • Να κάνει πράξεις με πίνακες.
 • Να επιλύει γραμμικά συστήματα αλγεβρικών εξισώσεων.
 • Να βρίσκει τις ιδιοτιμές και τα ιδιοδιανύσματα ενός τετραγωνικού πίνακα και να τον διαγωνοποιεί.
 • Να γνωρίζει τα διάφορα είδη συναρτήσεων πολλών μεταβλητών και να κάνει γραφικές τους παραστάσεις.
 • Να βρίσκει τη μερική παράγωγο βαθμωτών συναρτήσεων πολλών μεταβλητών.
 • Να βρίσκει τα ακρότατα βαθμωτών συναρτήσεων πολλών μεταβλητών χωρίς περιορισμούς και με εξισωτικούς περιορισμούς.
 • Να υπολογίζει διπλά ολοκληρώματα σε χωρία ολοκλήρωσης που είναι x-απλά, y-απλά, ή, ένωσή x-απλών και y-απλών περιοχών.
Προτεινόμενα συγγράμματα
 • Α.  Σ.  Κορκοτσίδης, Μαθηματικά Οικονομικής Ανάλυσης, Τόμοι Α', Β', Γ'.  Εκδ. Παπαζήση
 • Στ. Κώτσιος, Ασκήσεις Μαθηματικών για Οικονομολόγους, Τομ. Α. Εκδ. Κριτική  
 • A. C. Chiang, Fundamental methods of Mathematical Economics, 3rd edition.
 • McGraw Hill, NY   1984. Επίσης, στην Ελληνική
Ομάδα στόχος

Υποψήφιοι και εν ενεργεία φοιτητές/φοιτήτριες, και απόφοιτοι Τμημάτων  Μηχανολόγων, Μηχανικών, Μαθηματικών, Φυσικής, Χημείας, και Βιολογίας,  Πολυτεχνείων, Πολυτεχνικών και Πανεπιστημιακών Σχολών.

Ενδιαφερόμενοι για τη θεματική περιοχή Γραμμική Άλγεβρα και Συναρτήσεις πολλών μεταβλητών.

Προαπαιτούμενα
 • Βασικές συναρτήσεις και γραφικές τους παραστάσεις.
 • Ορισμός παραγώγου συνάρτησης μιας πραγματικής μεταβλητής.
 • Γεωμετρική ερμηνεία παραγώγου.
 • Παραγώγιση συναρτήσεων μιας μεταβλητής.
 • Ολοκλήρωση συναρτήσεων μιας πραγματικής μεταβλητής.
 • Υπολογισμός αόριστων ολοκληρωμάτων.
 • Υπολογισμός εμβαδού περιοχών με τη χρήση ορισμένων ολοκληρωμάτων.
Βιβλιογραφία

Συγγράμματα που προσφέρονται μέσω του συστήματος ΕΥΔΟΞΟΣ

 • Α.  Σ.  Κορκοτσίδης, Μαθηματικά Οικονομικής Ανάλυσης, Τόμοι Α', Β', Γ'.  Εκδ. Παπαζήση
 • Στ. Κώτσιος, Ασκήσεις Μαθηματικών για Οικονομολόγους, Τομ. Α. Εκδ. Κριτική
 • C. Chiang, Fundamental methods of Mathematical Economics, 3rd edition. McGraw Hill, NY 1984. Επίσης, στην Ελληνική


Άλλα βιβλία (Textbooks)

 • Γ. Δονάτος & Μ. Αδάμ, Γραμμικά Μαθηματικά, Gutenberg, 2008
 • Rau & Μ. Pemberton, Mathematics for Economists, Manchester University Press, 2007
 • D. Simon & L. Blume, Mathematics for Economists, W. W. Norton and Co., NY 1994


Εκπαιδευτικό υλικό στο Διαδίκτυο

 • Άρθρα με ανοικτή πρόσβαση
 • Μαθήματα  άλλων ιδρυμάτων του εσωτερικού ή του εξωτερικού με ανοικτή πρόσβαση
 • Βίντεο με ανοικτή πρόσβαση

 

Γραμμική Άλγεβρα

http://ocw.mit.edu/courses/mathematics/18-06-linear-algebra-spring-2010/
(Πρόκειται για διαλέξεις στη Γραμμική Άλγεβρα από τον καθηγητή Κύριο Strang που έχει γράψει το γνωστό ομώνυμο βιβλίο στη Γραμμική Άλγεβρα. Οι διαλέξεις αυτές συγκαταλέγονται στη γνωστή σειρά εκπαιδευτικού υλικού που έχει κάνει προσβάσιμο το πανεπιστήμιο MIT)

Συναρτήσεις πολλών μεταβλητών

http://ocw.mit.edu/courses/mathematics/18-02sc-multivariable-calculus-fall-2010/
(Πρόκειται για διαλέξεις στις Συναρτήσεις πολλών μεταβλητών που συνοδεύονται από σημειώσεις στη γνωστή σειρά εκπαιδευτικού υλικού που έχει κάνει προσβάσιμο το πανεπιστήμιο MIT).

Διδάσκοντες
Επώνυμο Μελάς
Όνομα
Ευάγγελος
Βασικές Σπουδές
Πτυχίο Φυσικών Επιστημών 
από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Μεταπτυχιακές Σπουδές
Μ
Sc  στο θεματικό αντικείμενο
Κβαντικά Πεδία και Θεμελιώδεις Δυνάμεις
από το Imperial College
Διδακτορικό
Στο θεματικό αντικείμενο
Αναπαραστάσεις Απειροδιάστατων Ομάδων Lie
από το QMW, University of London, 
Dept. of Mathematical Sciences

 

Μέθοδοι διδασκαλίας
 • Διαλέξεις
 • Επίλυση ασκήσεων που αφορούν τις διαφορες Θεματικές περιοχές

Ενότητες

Ορισμός διπλού ολοκληρώματος, Γεωμετρική του ερμηνεία και Θεώρημα Fubini, Διάκριση χωρίων ολοκλήρωσης σε x-απλά και y-απλά χωρία ολοκλήρωσης, Χωρία ολοκλήρωσης που είναι ένωση x-απλών και y-απλών χωρίων ολοκλήρωσης, Υπολογισμός διπλών ολοκληρωμάτων σε χωρία ολοκλήρωσης όλων των κατηγοριών.

Ορισμός, Πράξεις, Είδη Πινάκων, Ορίζουσες, Ιδιότητες  Οριζουσών, Αντίστροφος Πίνακα, Όμοιοι Πίνακες, Ίχνος Πίνακα, Τάξη Πίνακα.

Βασική Θεωρία Επίλυσης Γραμμικών Συστημάτων v εξισώσεων με μ αγνώστους, Επίλυση Γραμμικών Συστημάτων με τις μεθόδους Gauss, Gauss-Jordan, με τη μέθοδο του αντίστροφου πίνακα και με τη μέθοδο των οριζουσών, Επίλυση Ομογενών Γραμμικών Συστημάτων,  Βασικά Θεωρήματα για τους χώρους λύσεων  Γραμμικών Συστημάτων v εξισώσεων με μ αγνώστους.

Βασική Θεωρία, Χαρακτηριστικό Πολυώνυμο Πίνακα, Θεώρημα Caley-Hamilton, Αλγεβρική και Γεωμετρική Πολλαπλότητα  Ιδιοτιμής,  Ορισμός  Πίνακα Απλής Δομής, Θεωρήματα για τους Πίνακες Απλής Δομής, Εύρεση Ιδιοτιμών και Ιδιοδιανυσμάτων, Ορισμός Ιδιόχωρου, Διάσταση Ιδιόχωρου και γεωμετρική του αναπαράσταση, Διαγωνοποίηση Πινάκων, Εύρεση νιοστής δύναμης Πίνακα, Παραδείγματα.

Είδη συναρτήσεων πολλών μεταβλητών και γραφικές τους παραστάσεις, Μερική Παράγωγος, Παραγώγιση Πεπλεγμένων Συναρτήσεων, Ικανές και Αναγκαίες Συνθήκες για την Εύρεση Ακροτάτων Συναρτήσεων πολλών μεταβλητών χωρίς περιορισμούς (Μή Περιορισμένη Βελτιστοποίηση), Παραδείγματα, Εφαρμογήː Μέθοδος Ελαχίστων Τετραγώνων,  Ικανές και Αναγκαίες Συνθήκες για την Εύρεση Ακροτάτων Συναρτήσεων πολλών μεταβλητών με εξισωτικούς περιορισμούς (Περιορισμένη Βελτιστοποίηση με εξισωτικούς περιορισμούς), Παραδείγματα.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  0
Αρ. Προβολών :  0

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -