Οικονομικά του Περιβάλλοντος

Ανδρέας Παπανδρέου

Περιγραφή

 

Σκοπός: 

Η καλή σχέση ανάμεσα στο φυσικό περιβάλλον και την οικονομία αποτελεί την μεγαλύτερη πρόκληση για την ευημερία της ανθρωπότητας. Ο κύριος σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοηθεί η βαθιά και αμφίδρομη αλληλεξάρτηση της οικονομίας με το φυσικό περιβάλλον. Έτσι θα αποκαλυφθούν τα αίτια της υποβάθμισης της φύσης και οι δημόσιες θεραπείες για την σωστή διαχείρηση και προστασία του περιβάλλοντος που αποτελεί θεμέλιο για την αειφόρο ανάπτυξη.

Περιεχόμενο:

Το περιβάλλον παρέχει καθοριστικές φυσικές υπηρεσίες και πόρους για την οικονομική ανάπτυξη και ευημερία. Όμως η οικονομία συχνά καταστρέφει την φύση, δηλαδή τα ίδια τα θεμέλεια της ανάπτυξης της. Η αναζήτηση αρμονικότερης σχέσης οικονομίας και περιβάλλοντος είναι πλέον στο επίκεντρο της κατανόησης όλων των σύγχρονων ζητημάτων. Αφορά τα μεγάλα παγκόσμια θέματα όπως είναι η κλιματική αλλαγή, η απώλεια της βιοποικιλότητας, η ενεργειακή κρίση, η επάρκεια τροφίμων, η χρήση γενετικά μεταλλαγμένων οργανισμών. Αφορά και τα εθνικά και το

Περισσότερα  
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
Περιεχόμενο μαθήματος

Το μάθημα αυτό προσφέρει μια γενική επισκόπηση τόσο των οικονομικών αιτιών των περιβαλλοντικών προβλημάτων όσο και των δημόσιων πολιτικών που χρειάζονται για  την καλύτερη διαχείριση των φυσικών πόρων και την προστασία της φύσης.  Η έμφαση δίνεται στην μεθοδολογία  προσέγγισης των ζητημάτων αυτών με κάποιες αναφορές σε επίκαιρες εφαρμογές π.χ., κλιματική αλλαγή, κρίση ενέργειας, τροφίμων και αλιείας. Το πρώτο μέρος του μαθήματος είναι μια εισαγωγή στις αρχές της οικονομικής του περιβάλλοντος και φυσικών πόρων συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης κόστους-οφέλους. Το δεύτερο μέρος είναι μια σύντομη αναφορά στις αρχές χρήσης των ανανεώσιμων και εξαντλήσιμων πόρων. Το τρίτο μέρος του μαθήματος καταπιάνεται με το σχεδιασμό περιβαλλοντικής πολιτικής και πιο συγκεκριμένα διερευνά ζητήματα ατμοσφαιρικής ρύπανσης, σφαιρικής ρύπανσης, και ρύπανσης υδάτων. Τέλος, ρίχνει μια σύντομη ματιά στο ευρύτερο θέμα της σχέσης ανάπτυξης, περιβάλλοντος και ισότητας.

Μαθησιακοί στόχοι

Η καλή σχέση ανάμεσα στο φυσικό περιβάλλον και την οικονομία αποτελεί την μεγαλύτερη πρόκληση για την ευημερία της ανθρωπότητας. Ο κύριος σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοηθεί η βαθιά και αμφίδρομη αλληλεξάρτηση της οικονομίας με το φυσικό περιβάλλον. Έτσι θα αποκαλυφθούν τα αίτια της υποβάθμισης της φύσης και οι δημόσιες θεραπείες για την σωστή διαχείρηση και προστασία του περιβάλλοντος που αποτελεί θεμέλιο για την αειφόρο ανάπτυξη.

Προτεινόμενα συγγράμματα

Ελληνικά

Tom Tietenberg και Lynne Lewis (2010+C25), Οικονομική του Περιβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων, Όγδοη Έκδοση, Εκδόσεις Gutenberg.

Sylvie Faucheux και Jean-Francois Noel (2007), Οικονομική των Φυσικών Πόρων και του Περιβάλλοντος, Εκδόσεις Gutenberg


Ξενόγλωσσα

Tietenberg, Thomas H, and Lynne Lewis. Environmental & Natural Resource Economics. Boston: Pearson, 2011 (νέα Αγγλική έκδοση του Ελληνικού κύριου βοηθήματος)

Hanley, Nick, Jason F Shogren, and Ben White. Introduction to Environmental Economics. Oxford ; New York: Oxford University Press, 2001. (Νέα έκδοση το Φεβρουάριο του 2011)

Perman, Roger, and Roger Perman. Natural Resource and Environmental Economics. Harlow, Essex; New York: Pearson Addison Wesley, 2011.

Βιβλιογραφία

Ξενόγλωσσα

 • Tietenberg, Thomas H, and Lynne Lewis. Environmental & Natural Resource Economics.Boston: Pearson, 2011 (νέα Αγγλική έκδοση του Ελληνικού κύριου βοηθήματος)
 • Hanley, Nick, Jason F Shogren, and Ben White. Introduction to Environmental Economics.Oxford ; New York: Oxford University Press, 2001.(Νέα έκδοση το Φεβρουάριο του 2011)
 • Perman, Roger, and Roger Perman. Natural Resource and Environmental Economics. Harlow, Essex; New York: Pearson Addison Wesley, 2011.


Ένα εγχειρίδιο στην Ελληνική που καλύπτει αντίστοιχα θέματα με το βιβλίο του Tietenberg

 • Ανδριάνα Βλάχου (2001), Περιβάλλον και Φυσικοί Πόροι: Οικονομική θεωρία και πολιτική, Τόμος Α, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα.


Ένα άλλο εγχειρίδιο στην Ελληνική που δίνει περισσότερη έμφαση στην περιγραφή των περιβαλλοντικών ζητημάτων, και προσφέρει μια επισκόπηση αυτών των ζητημάτων στην Ελλάδα

 • Κώττης, Γεώργιος Χ. (1994). Οικολογία και οικονομία, Αθήνα: Παπαζήσης.


Υπάρχουν πολλά καλά αντίστοιχα εγχειρίδια στην Αγγλική. Σας παραθέτω ένα δείγμα αυτών που μπορείτε να βρείτε στη βιβλιοθήκη μας

 • Callan, S. J. and J. M. Thomas (1996). Environmental Economics and Management: Theory, Policy and Applications. Irwin: Chicago.
 • Field, B. C. (1994). Environmental Economics: An Introduction. New York, McGraw Hill.
 • Goodstein, E. S. (1995). Economics and the environment. Englewood Cliffs, N.J., Simon and Schuster.
 • Hanley, N., J. F. Shogren, et al. (1997). Environmental Economics. London, Macmillan Press.
 • Lesser, J. A., D. E. Dodds, and R. Zerbe, Jr. (1997). Environmental Economics and Policy. Addison-Wesley.
 • Ortolano, L. (1997). Environmental Regulation and Impact Assessment. New York, John Wiley & Sons, Inc.
 • Pearce, D. W. and R. K. Turner (1990). Economics of Natural Resources and the Environment. New York, Harvester Wheatsheaf.
 • Hanley, N., J. F. Shogren, et al. (1997). Environmental Economics. London, Macmillan Press.
 • Perman, R., M. Yue, et al. (1999, 2nd edition). Natural Resource & Environmental Economics. London, Longman.


Δυστυχώς δεν υπάρχουν πολλά μεταφρασμένα άρθρα. Καλές συλλογές άρθρων στην Αγγλική θα βρείτε στα παρακάτω βιβλία (του Dorfman and Dorfman είναι το πιο προσιτό)

 • Bromley, D. W., Ed. (1995). The Handbook of Environmental Economics. Blackwell Handbooks in Economics. Oxford, Blackwell.
 • Stavins, R. Ed. (2000, 4th edition). Economics of the Environment: Selected Readings. New York, Norton.
 • Folmer, H., H. L. Gabel, et al., Eds. (1995). Principles of Environmental and Resource Economics. New Horizons in Environmental Economics. Aldershot, UK, Edward Elgar.
 • Markandya, A. and J. Richardson, Eds. (1992). The Earthscan Reader in Environmental Economics. London, Earthscan Publications Ltd.


Περιοδικά στα Ελληνικά

 • Κυρίως για περιβαλλοντικά θέματα: Νέα Οικολογία, Οικοτοπία, Περιβάλλον και Δίκαιο Γενικότερου περιεχομένου: ΤΟΠΟΣ, Πανόραμα, National Geographic, Scientific American
Διδάσκοντες

Παπανδρέου Ανδρέας

Αναπληρωτής Καθηγητής Τομέα I
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Σχολή Οικονομικών & Πολιτικών Επιστημών


Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα

Ενότητες

Εισαγωγή στην Οικονομική του Περιβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων

 • Βασικά Ερωτήματα

Αποτιμώντας το Περιβάλλον

 • Έννοιες
 • Μέθοδοι
 • Ηδονικές τιμές

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και αποτυχία της αγοράς

 • Δικαιώματα ιδιοκτησίας και αποτελεσματικότητα
 • Πηγές αποτυχίας των αγορών
 • Εξωτερικότητες και Θεώρημα του Coase

Δυναμική αποτελεσματικότητα και διατηρήσιμη ανάπτυξη

Οικονομική Ελέγχου της Ρύπανσης

 • Κριτήρια για Εναλλακτικές Πολιτικές
 • Πολιτικές Αποτελεσματικές σε Κόστος για τον Έλεγχο της Ρύπανσης

Τα οικονομικά της Κλιματικής Αλλαγής

 • Επιστήμη της κλιματικής αλλαγής
 • Τι είναι η κλιματική οικονομική;
 • Η νέα συζήτηση: τα υπέρ της δράσης
 • Ιστορία πολιτικής ελέγχου

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  0
Αρ. Προβολών :  0

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -