Αναπτυξιακά Θέματα Αιχμής: Παγκόσμια, Ευρωπαϊκή και Ελληνική Οικονομία

Παναγιώτης Ε. Πετράκης

Περιγραφή

Το μεταπτυχιακό μάθημα «Αναπτυξιακά Θέματα Αιχμής: Παγκόσμια, Ευρωπαϊκή και Ελληνική Οικονομία» προσφέρεται ως μάθημα επιλογής στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ.

Σκοπός του μαθήματος είναι να διερευνήσει τα πλέον επίκαιρα ζητήματα που αφορούν στη μεγέθυνση και την ανάπτυξη τόσο στην Ελληνική όσο και στην Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή οικονομία.

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
Διδάσκοντες

Παναγιώτης Ε. Πετράκης

Ο Παναγιώτης Ε. Πετράκης είναι Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών όπου διατελεί Διευθυντής του Τομέα Ανάπτυξης και Διεθνούς Οικονομικής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ καθώς και Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ. Είναι κάτοχος πτυχίου οικονομικών από το Πανεπιστήμιο Αθηνών,  μεταπτυχιακού διπλώματος από το Πανεπιστήμιο του Sterling και διδακτορικού διπλώματος από το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διετέλεσε πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ κατά τα έτη 2005 – 2009. Είναι συγγραφέας πολλών επιστημονικών άρθρων και έχει πλήθος δημοσιεύσεων σε αναγνωρισμένα επιστημονικά περιοδικά (Small Business Economics, Journal of Banking and Finance, Journal of Socio-Economics και International Entrepreneurship and Management Journal) σε μία σειρά από γνωστικά αντικείμενα που περιλαμβάνουν την οικονομική ανάπτυξη, την επιχειρηματικότητα και θέματα πολιτισμικού υποβάθρου. Έχει συγγράψει πάνω από 26 μονογραφίες σε θέματα που σχετίζονται με την ευρωπαϊκή και την ελληνική ανάπτυξη, την κρίση και την οικονομική πολιτική. Είναι συγγραφέας μιας σειράς από διδακτικά εγχειρίδια με αντικείμενο την αξιολόγηση επενδύσεων, την τραπεζική οικονομική, την οικονομική ανάπτυξη και την επιχειρηματικότητα, τα οποία διδάσκονται σε ελληνικά πανεπιστήμια. Έχει διατελέσει μέλος Δ.Σ. και επιστημονικών επιτροπών σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

 
Προσωπική ιστοσελίδα: http://ppetrakis.gr/el

Δείτε το πλήρες βιογραφικό εδώ.

 

Νικολίνα Κωστελέτου

Αναπλ. Καθηγήτρια, Διευθύντρια  του ΜΠΣ «Εφαρμοσμένης Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής» του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ.

Περιεχόμενο μαθήματος

Mega Trends and the Changing Nature of the Crisis

 • The Changing Nature of the Crisis: Are we leading towards Stagnation or Great Moderation II
 • The Mega Trends and the World Economy in the Next 100 Years

What we have Learned

 • The Neo-Keynesians and the Supply Side. The Theoretical Conflict in the Aftermath of the Crisis.
 • The Multipliers
 • The Spillovers Issue
 • The 1937 Moment
 • The Political Economy of Primary Surpluses

The Secular Stagnation Hypothesis

 • The Theoretical Foundations
 • The Implications for Macro and Micro Level

The European Political Economy Crisis

 • The Ordoliberals
 • The Draghieconomics
Μαθησιακοί στόχοι

Στη σειρά αυτή των διαλέξεων θα διερευνήσουμε τα πλέον επίκαιρα ζητήματα που αφορούν στις οικονομικές εξελίξεις στα πλαίσια της Παγκόσμιας, της Ευρωπαϊκής και της Ελληνικής οικονομίας. Στόχος του μαθήματος είναι να δημιουργήσει έναν ευρύτερο προβληματισμό στα επίκαιρα θέματα που αφορούν στην εξέλιξη της οικονομίας. Η γνώση η οποία αναπτύσσεται και παρουσιάζεται συνθέτει μοντέρνους προβληματισμούς χωρίς απαραίτητα να είναι ξεκαθαρισμένη η αφετηρία και η εξέλιξή τους.

Προτεινόμενα συγγράμματα

Π.Ε. Πετράκης (2011) Η Ελληνική Οικονομία και η Κρίση: Προκλήσεις και Προοπτικές, Εκδόσεις QUAESTOR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε., ISBN: 978-960-99388-3-9. (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 12866392)

Βιβλιογραφία

Συγγράμματα που προσφέρονται μέσω του συστήματος ΕΥΔΟΞΟΣ

 • Π.Ε. Πετράκης (2011) Η Ελληνική Οικονομία και η Κρίση: Προκλήσεις και Προοπτικές, Εκδόσεις QUAESTOR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε., ISBN: 978-960-99388-3-9. (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 12866392)


Άλλα βιβλία (Textbooks)

 • Petrakis P.E. (2011) The Greek Economy  and  the  Challenges and Responses, New York and Heidelberg: Springer, ISBN 978-3-642-21174-4.
 • Petrakis P.E., Kostis P.C., Valsamis D.G. (2013) European Economics and Politics in the Midst of the Crisis: From the Outbreak of the Crisis to the Fragmented European Federation, New York and Heidelberg: Springer, ISBN 978-3-642-41343-8.
 • Petrakis P.E. (2014) (Ed.) “The Rebirth of he Greek Labor Market. Building Toward 2020 After the Global Financial Meltdown, December, Palgrave McMillan.


Εκπαιδευτικό υλικό στο Διαδίκτυο

 • IMF (2014), Global Prospects and Policy Challenges, G20 Leaders’ Summit, 15 November.
 • Lagarde C. (2014), The IMF at 70: Making the Right Choices—Yesterday, Today, and Tomorrow, 10 October.
 • Mann L. C. (2014), Getting the world economy into higher gear, Advance G-20 release of Economic Outlook, 6 November.
 • O‘Neill J. and Terzi A. (2014), Looking past the (West’s) end of the nose– World GDP is in a soft patch, but global growth trend is on the rise, October 2014, Bruegel.
 • Plenk J., Nerb G., Wohlrabe K. and Yalcin E. (2014) CESifo World Economic Survey, ISSN 1613-6012, November.
 • Viñals J. (2014), The New Global Imbalance: Too Much Financial Risk-Taking, Not Enough Economic-Risk Taking, IMFdirect.
 • Cohen-Setton Jérémie (2013) Blogs review: Ordoliberalism and Germany’s approach to the euro crisis, Bruegel, 16 September
 • Eggertsson Gauti B., Paul Krugman (2010) Debt, Deleveraging, and the Liquidity Trap: A Fisher-Minsky-Koo approach, Working Paper, 11/16/2010.
 • Krugman P. (2010) Debt, deleveraging, and the liquidity trap, 18 November, VoxEu.org
 • Mainly Macro (2014) Ordoliberalism, Neoliberalism and Economics, Wednesday, 22 January, http://mainlymacro.blogspot.gr/2014/01/ordoliberalism-neoliberalism-and.html
 • Philippe Martin, Thomas Philippon (2014) What caused the great recession in the Eurozone? What could have avoided it?, VoxEu.org, 11 November
 • Sachs Jeffrey D. (2014) A New Macroeconomic Strategy, Project Syndicate
 • Stiglitz Joseph E. (2014) Reconstructing Macroeconomic Theory to Manage Economic Policy, NBER Working Paper 20517
 • Temin Peter, Vines David (2014) Why Keynes is important today, 14 November, VoxEu.org
 • Wood Richard (2014) To the G-20: It Is Demand Deficiency, Not Supply, Economonitor, November 7th, 2014
 • Batini N., Eyraud L., Forni L., Weber A. (2014) Fiscal Multipliers: Size, Determinants, and Use in Macroeconomic Projections, IMF, Fiscal Affairs Department
 • Eichengreen B, O’Rourke KH (2012) Gauging the Multiplier: Lessons from History, VoxEu, 23 October
 • Eurobank (2012) Fiscal multipliers in deep economic recessions and the case for a 2-year extension in Greece’s austerity programme, Economy and Markets, VIII, 4, October
 • IMF 2012, Coping with High Debt and Sluggish Growth, World Economic Outlook, October
 • Ramey V.A., Zubairy S. (2014) Government Spending Multipliers in Good Times and in Bad: Evidence from U.S. Historical Data, NBER Working Paper No. 20719, November.
 • Auerbach and Gorodnichenko 2014, Effects of Fiscal Shocks in a Globalized World, 15TH Jacques Polak Annual Research Conference
 • Bengui and Bianchi (2014) Capital Flow Management when Capital Controls Leak, 15TH Jacques Polak Annual Research Conference
 • Blanchard O., Laeven L., Vesperoni E. (2014) Understanding Spillovers, iMFdirect
 • Cohen-Setton Jérémie (2014) The spillovers of fiscal and monetary policies - it remains unclear whether emerging economies possess the tools to limit undue fluctuations, Bruegel, 18th November
 • Eichengreen and Gupta 2014, Tapering talk: The impact of expectations of reduced Federal Reserve security purchases on emerging markets, VoxEu
 • Eichengreen and Rose 2014, Capital controls in the 21st century, VoxEu
 • IMF (2014) IMF Multilateral Policy Issues Report, 2014 Spillover Report, July 29
 • IMF (2014) Changing Growth Trends Carry New Global Spillovers, IMF Survey, July 29
 • Korinek 2014 International Spillovers and Guidelines for Policy Cooperation, 15th Jacques Polak Annual Research Conference
 • Crafts Nicholas, Fearon Peter (2010) A recession to remember: Lessons from the US, 1937–1938, VoxEu.org, 23 November
 • Irwin Douglas (2011) What caused the recession of 1937-38? 11 September, VoxEu.org
 • Romer C. (2009) The lessons of 1937, The Economist, Jun 18th 2009
 • Romer (1992) “What Ended the Great Depression?”, Journal of Economic History, 52:757-784
 • Eichengreen Barry, Ugo Panizza (2014) Can large primary surpluses solve Europe’s debt problem? 30 July 2014, VoxEu.org
 • Eggertsson B.G., Krugman P. (2010), Debt, Deleveraging, and the Liquidity Trap: A Fisher-Minsky-Koo approach, Working Paper, 16 November.
 • Summers L. (2014), Reflections on the new 'Secular Stagnation hypothesis', 30 October, VoxEu.org.
 • Teulings C., Baldwin R. (Eds.) (2014), Secular stagnation: Facts, causes, and cures, VoxEU.org eBook, CEPR Press.
 • Wolff B.G. (2014), How can Europe avoid secular stagnation?- three central policy measures to deal with stagnation in the euro area, 12 November, Bruegel.
 • Wolff B.G. (2014), Monetary policy cannot solve secular stagnation alone- three central policy measures to deal with secular stagnation, 19 August, Bruegel.
 • Burda M.C., Wyplosz C. (2005) Macroeconomics. A European Text” 4th ed., Oxford University Press.
 • Romer D. (2012) Advanced Macroeconomics, 4th ed., McGraw-Hill Irwin, ISBN 978-0-07-351137-5.
 • Dullien and Guérot (2012) “The Long Shadow of Ordoliberalism: Germany's Approach to the Euro Crisis”, European Council on Foreign Relations (ECFR).
 • Giavazzi F, Tabellini G (2014) How to jumpstart the Eurozone economy, voxeu.org, 21 August 2014.
 • Vítor Constâncio (2014) Macroeconomic Policy Mix in the Transatlantic Economy, ECB, 25 August 2014, New York
 • Draghi M (2014) Unemployment in the euro area, Speech by Mario Draghi, President of the ECB, Annual central bank symposium in Jackson Hole, 22 August 2014
Ομάδα στόχος

Υποψήφιοι και εν ενεργεία φοιτητές/φοιτήτριες, και απόφοιτοι Τμημάτων  Οικονομικών Επιστημών, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Δημοσίας Διοίκησης, Πολιτικών Επιστημών.

Προαπαιτούμενα
 • Γενικές προαπαιτούμενες γνώσεις: γνώσεις οικονομικής θεωρίας, γνώση αγγλικών.
 • Κωδικούς ή/και συνδέσμους προαπαιτούμενων μαθημάτων του Τμήματος εάν υπάρχουν: Δεν απαιτούνται προαπαιτούμενα μαθήματα.

Ενότητες

Εισαγωγικές παρατηρήσεις σχετικά με το μάθημα και τη θεματολογία η οποία θα αναπτυχθεί.

Ποιες είναι οι μακροχρόνιες τάσεις για τα επόμενα 100 χρόνια στο βαθμό στον οποίο μπορούμε να προβληματιστούμε; Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται οι μακροχρόνιες τάσεις στην Παγκόσμια, στην Ευρωπαϊκή και στην Ελληνική οικονομία οι οποίες θα καθορίσουν το μέλλον. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο μεταβαλλόμενο χαρακτήρα της κρίσης του 2008. Οι «πυρήνες» της κρίσης με το πέρασμα του χρόνου αλλάζουν με αποτέλεσμα η κρίση να αποκτά διαφορετικά επιμέρους χαρακτηριστικά. 

Τι μας έχει διδάξει η κρίση; Ποιες είναι οι μεταβολές στο θεωρητικό υπόβαθρο της οικονομικής σκέψης; Κυρίαρχη τομή στην οικονομική θεωρία αυτή τη στιγμή είναι η σύγκρουση μεταξύ νεοκεϋνσιανών και supply-side πολιτικών. Η θεωρητική βάση ως προϊόν της γνώσης που αποκτήθηκε από την κρίση μπορεί να φανεί πολύτιμη στις μελλοντικές προσπάθειες άσκησης πολιτικής. Εάν καταγράψουμε ποια θεωρητική υποδομή επιβεβαιώθηκε από την πραγματικότητα τότε επηρεάζεται ο τρόπος σκέψης μας καθώς κάθε φορά οι προσπάθειες πολιτικής θα ακολουθούν αυτό που φαίνεται να έχει επιβεβαιωθεί.  

Η παρούσα ενότητα αναφέρεται στην Secular Stagnation Hypothesis. Βρισκόμαστε σε μια τέτοια κατάσταση ή είμαστε σε μια μεταβατική περίοδο η οποία θα οδηγήσει σε αυξητικές μεταβολές του ΑΕΠ; Το ερώτημα είναι τι είναι η Secular Stagnation Hypothesis. Με τον όρο αυτό, χωρίς να υπάρχει ακριβής ορολογία στα Ελληνικά, αναφερόμαστε σε μια «Κοσμική Ύφεση» που έχει συστηματικά και επαναλαμβανόμενα χαρακτηριστικά. Το ζήτημα που επικρατεί είναι εάν αυτή τη στιγμή οδεύουμε σε μια τέτοια κατάσταση όπου όλος ο ανεπτυγμένος κόσμος θα σημειώνει μικρά θετικά ποσοστά αύξησης του ΑΕΠ. Ουσιαστικά δύο ζητήματα ανακύπτουν: α) n διατήρηση των υψηλών επιπέδων ανεργίας, και β) οι χαμηλές αποδόσεις κεφαλαίου.  

Η τελευταία ενότητα προσεγγίζει την κρίση μέσω δύο ιδιαίτερα κρίσιμων θεμάτων τα οποία αναμένεται να επηρεάσουν τη διαχείριση των οικονομιών τα επόμενα χρόνια. Αυτά είναι:

 1. Οι Ordoliberals ως η κυρίαρχη οικονομική πολιτική της Γερμανίας από το 1950 έως σήμερα.
 2. Τα Draghieconomics και τι σημαίνει ο αποπληθωρισμός για την Ευρώπη

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  0
Αρ. Προβολών :  0

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -