Κατασκευές Μουσικών Οργάνων και Μουσικά Ιδιώματα ΙΙ

Νικόλας Τσαφταρίδης

Περιγραφή

Το μουσικό όργανο που κατασκευάστηκε στο μάθημα «605. Κατασκευές μουσικών οργάνων και μουσικά ιδιώματα Ι» γίνεται κίνητρο για την εκμάθηση της βασικής τεχνικής παιξίματος. Οι φοιτητές/τριες μαθαίνουν να παίζουν και να διαβάζουν βασικούς ρυθμούς με χρήση ρυθμικής σημειογραφίας. Εξοικειώνονται με ρυθμούς και σχήματα από ακροάσεις μέσω της συμμετοχής τους σε μουσικά δρώμενα παίζοντας και τραγουδώντας. Έτσι μαθαίνουν να αναγνωρίζουν και να αναπαράγουν δημιουργικά ότι ακούνε, δίνοντας έμφαση στην προφορικότητα. Για την εκμάθηση χρησιμοποιούνται τεχνικές από το χώρο της λόγιας αλλά και της παραδοσιακής μουσικής. Επιπλέον, το μάθημα εμπλουτίζεται με επισκέπτες ειδικούς ερμηνευτές των συγκεκριμένων μουσικών οργάνων.

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
Περιεχόμενο μαθήματος

Το μάθημα «Κατασκευές μουσικών οργάνων και μουσικά ιδιώματα ΙΙ» είναι διαρθρωμένα έτσι ώστε τόσο η θεωρία όσο και η πρακτική να σχηματίζουν μια ενότητα στο πλαίσιο της μουσικής παιδαγωγικής. Τα θεωρητικά μαθήματα περιλαμβάνουν την ρυθμική σημειογραφία της λόγιας δυτικής μουσικής παράδοσης προσαρμοσμένης από την παιδαγωγική προσέγγιση του Kodály  (Kodály concept of music education) ώστε να μπορούν να διαβάζουν βασικούς ρυθμούς και ρυθμικά σχήματα. Στο πρακτικό μέρος οι φοιτητές/τριες μαθαίνουν να παίζουν και να διαβάζουν βασικούς ρυθμούς με χρήση ρυθμικής σημειογραφίας. Επίσης εξοικειώνονται με ρυθμούς και σχήματα από ακροάσεις μέσω της συμμετοχής τους σε μουσικά δρώμενα παίζοντας και τραγουδώντας. Έτσι μαθαίνουν να αναγνωρίζουν και να αναπαράγουν δημιουργικά ότι ακούνε, δίνοντας έμφαση στην προφορικότητα. Για την εκμάθηση χρησιμοποιούνται τεχνικές από το χώρο της λόγιας (μέσω της σημειογραφίας) αλλά και της παραδοσιακής μουσικής (μέσω λεκτικών σχημάτων). Τα μαθήματα εμπλουτίζονται με ηχητικά παραδείγματα, με τη χρήση διαδικτυακών πληροφοριών ήχου και εικόνας καθώς και με επισκέψεις εγνωσμένου κύρους ερμηνευτές κρουστών μουσικών οργάνων. 

Μαθησιακοί στόχοι

Αντικειμενικοί Στόχοι μαθήματος – επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα – μαθησιακοί στόχοι

 • Να εντρυφήσουν στη σχέση μουσικών οργάνων και μουσικών ειδών ή ιδιωμάτων και να αναπτύξουν βασική δεξιοτεχνία παιξίματος στο μουσικό όργανο που έχουν κατασκευάσει. Να χρησιμοποιήσουν αυτή τη γνώση στο πλαίσιο της Μουσικής Αγωγής παίζοντας και εμπλουτίζοντας τις διδακτικές τους προσεγγίσεις.

Tι αναμένεται ο εκπαιδευόμενος να γνωρίζει, να κατανοεί και να κάνει μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος

 • Να μπορεί να παίζει βασικά ρυθμικά σχήματα και χορούς, να αναγνωρίζει τη βασική ρυθμική σημειογραφία και τους παραδοσιακούς τρόπους απομνημόνευσης ρυθμικών σχημάτων, να επιλέγει τα κατάλληλα κάθε φορά ρυθμικά σχήματα και ρυθμούς - χορούς εμπλουτίζοντας τη διδασκαλία και να οδηγεί τα παιδιά στο επιθυμητό αποτέλεσμα και τέλος, να χρησιμοποιεί τα όργανα που έχουν κατασκευάσει σε μαθήματα Μουσικής Αγωγής.
Προτεινόμενα συγγράμματα

Παύλου, Λ. (2006). Το τουμπελέκι και οι ρυθμοί του. Αθήνα: Fagotto

Κούρτης, Π. (2013). Μαθαίνοντας και εξερευνώντας το τουμπελέκι. Αθήνα: Νάκας

Ομάδα στόχος

Το μάθημα απευθύνεται α) στους προπτυχιακούς φοιτητές και β) σε όσους/ες ενδιαφέρονται να μάθουν να παίζουν τα βασικά ρυθμικά σχήματα  ώστε να τα εντάξουν σε ένα μάθημα μουσικής αγωγής.

Προαπαιτούμενα

Οι συμμετέχοντες/ουσες θα πρέπει να έχουν παρακολουθήσει με επιτύχια το προαπαιτούμενο: «605 Κατασκευές Μουσικών Οργάνων και Μουσικά Ιδιώματα Ι» στο οποίο έχουν κατασκευάσει το μουσικό όργανο στο οποίο θα μάθουν να παίζουν.

Βιβλιογραφία

Βιβλία – κείμενα

Τα παρακάτω βιβλία περιλαμβάνουν τη βασική τεχνική παιξίματος καθώς και ασκήσεις δεξιοτεχνίας και μας εισάγουν στην ρυθμική σημειογραφία προτείνοντας τρόπους κωδικοποίησης του ήχου:

 • Παύλου, Λ. (2006). Το τουμπελέκι και οι ρυθμοί του. Αθήνα: Fagotto
 • Κούρτης, Π. (2013). Μαθαίνοντας και εξερευνώντας το τουμπελέκι. Αθήνα: Νάκας

Online readings

 • Υπάρχει πολύ μεγάλη ποικιλία βίντεο στο διαδίκτυο τα οποία μας εισάγουν στις βασικές τεχνικές παιξίματος τα οποία μπορούμε να αναζητήσουμε με λέξεις κλειδιά στα αγγλικά:
        How to play bendir, bendir tutorial, basic bendir playing, bendir rhythmology

  ή στα ελληνικά με λέξεις:

         Μπεντίρ, τουμπελέκι, κτλ .

Άρθρα/Ταινίες

Διδάσκοντες

 

 

 

Νικόλας Τσαφταρίδης

Γνωστικό αντικείμενο: Μουσική Αγωγή

Περισσότερες πληροφορίες

Ευχαριστίες

Θερμές ευχαριστίες στους Πέτρο Κούρτη και Γιώργο Φασόλη για την αφιλοκερδή συμμετοχή τους στο μάθημα.

Ενότητες

 1. Οι στόχοι και το αντικείμενο του μαθήματος «κατασκευή μουσικών οργάνων και μουσικά ιδιώματα ΙΙ» (θεωρία ρυθμικής σημειογραφίας, οργανοπαιξία, τεχνικές παιξίματος κτλ).
 2. Προφορικές τεχνικές απομνημόνευσης ρυθμικών σχημάτων.
 3. Ρυθμικές συλλαβές και σημειογραφία.
 4. Μετρικές λέξεις και μουσικό μέτρο.
 5. Βασικές τεχνικές οργανοπαιξίας
 6. Βασικοί ρυθμοί – χοροί από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια.
 7. Ειδικές τεχνικές οργανοπαιξίας.
 8. Ακροάσεις – Παίξιμο, παιδαγωγική χρήση του μουσικού οργάνου.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  0
Αρ. Προβολών :  0

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -