Θεατρικές Εφαρμογές και Διδακτική της Φυσικής Ι

Αντιγόνη Παρούση, Βασίλης Τσελφές

Περιγραφή

Το θέατρο σκιών ως θεατρική τέχνη είναι ένας πολυσήμαντος χώρος διαχείρισης της γλώσσας, της κίνησης, της εικόνας, της μουσικής και της σκηνικής τέχνης. Ένα σημαντικό όμως μέρος της διαχείρισης αυτής μπορεί να στηριχτεί σε έννοιες και πρακτικές των φυσικών επιστημών (φύση, αναπαραστάσεις και διαχείριση του φωτός, κατασκευή ειδώλων/σκιών, ερμηνείες σχετικών φαινομένων, κλπ). Ταυτόχρονα, οι δραστηριότητες που σχετίζονται με το θέατρο σκιών μπορούν να μετασχηματιστούν σε ένα ικανοποιητικό ανάλογο των εργαστηριακών επιστημονικών δραστηριοτήτων, αν το υποκείμενο επιχειρεί να εναλλάσσει ρόλους. Αν, δηλαδή, επιχειρεί μια επαναλαμβανόμενη μετατόπιση από τη θέση του θεατή/παρατηρητή (που αναπαριστά, προβλέπει και ερμηνεύει τα «γεγονότα»), στη θέση του χειριστή (που παρεμβαίνει και τα «υλοποιεί»), όπως και αντίστροφα.

Αντικείμενο του μαθήματος είναι η από κοινού με τους/τις φοιτητές/τριες διερεύνηση και καταγραφή διαφορετικών τρόπων χρήσης του θεάτρου σκιών ως μέσου διδασκαλίας των φυσικών φαινο

Περισσότερα  
Κωδικός: ECD6
Κατηγορία: Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

Παρουσιάζονται οι τεχνικές και διαδικαστικές προϋποθέσεις του μαθήματος, καθώς και μια σύντομη αναδρομή στην «ιστορία» του.

Παράλληλες θεωρητικές και εργαστηριακές προσεγγίσεις:
α) των τεχνικών και της δομής του κουκλοθέατρου (θέατρο σκιών, κούκλα, μαύρο θέατρο κ.λπ.) ή και της κινούμενης εικόνας και
β) ενός θέματος από τις φυσικές επιστήμες (φως-σκιά, κίνηση, Γη, αιτιότητα-πιθανότητα, χρόνος κ.λπ.).

Εδώ, οι διδάσκοντες ασκούν τους/τις φοιτητές/τριες στη χρήση τεχνικών του θεάτρου/ κουκλοθέατρου για την παρουσίαση μιας ιδέας από την καθημερινή ζωή. Παράλληλα, τους/τις ασκούν στη χρήση τεχνολογικών μέσων και λόγου για την παρουσίαση μιας επιστημονικής ιδέας. Η παράλληλη αυτή άσκηση επιτρέπει την ανάδειξη στην πράξη των διαφορών που εμφανίζει ο θεατρικός αφηγηματικός λόγος από τον δηλωτικό λόγο της επιστήμης. Διαφορές, που θα πρέπει να ξεπεραστούν μέσω των μελλοντικών δραστηριοτήτων του μαθήματος προς όφελος του αφηγηματικού λόγου, τον οποίο χρησιμοποιούν για να επικοινωνούν και τα παιδιά.

Εδώ παρουσιάζονται οι τρεις διαφορετικές προσεγγίσεις της θεατρικής αλλά και της όποιας αφηγηματικής πράξης. Παρουσιάζεται η δραματουργική προσέγγιση ως αυτή που ενδιαφέρεται για τη δομή μιας αφήγησης που προκαλεί ενδιαφέρον (ύπαρξη αφηγητή, ήρωα, εμποδίων, μη γραμμική δόμηση επεισοδίων κ.ο.κ.). Παρουσιάζεται η σημειωτική προσέγγιση ως αυτή που ενδιαφέρεται για τη δόμηση/ συντονισμό των εκφραστικών μέσων με τέτοιο τρόπο ώστε να υπηρετείται η ανάδειξη των ιδεών που έχει αποφασιστεί να αναδείξει η αφήγηση. Θεωρητικά, χρησιμοποιείται η σημειωτική προσέγγιση του Peirce. Παρουσιάζεται, τέλος, η αισθητική προσέγγιση ως αυτή που μέσω του συντονισμού εικόνας/ ντιζάιν, κίνησης και ήχου/ λόγου εξασφαλίζει την απόλαυση του θεατή.

Κατασκευή σεναρίου θεατρικής σπουδής με κεντρικό θέμα από τις φυσικές επιστήμες. Παρουσίαση, συζήτηση και μετατροπές/ μετασχηματισμοί του επιστημονικού περιεχομένου και των σεναρίων.

Εδώ, οι φοιτητές/τριες επιχειρούν, καταρχήν, να εντάξουν σε μια αφήγηση μια επιστημονική ιδέα ως κεντρική. Στη συνέχεια, μετασχηματίζουν την αφήγησή τους σε τυπικό σενάριο. Οι διαδικασίες αυτές δοκιμάζονται σε κάθε στάδιό τους μέσω παρουσιάσεων από κάθε ομάδα στο σύνολο της τάξης και τους διδάσκοντες, όπου η κριτική που ακούγεται οδηγεί στη σταδιακή βελτίωση των σεναρίων.

Στη φάση αυτή, οι ομάδες των φοιτητών/τριών επιχειρούν να υλοποιήσουν το σενάριό τους, μέσω διαδοχικών δοκιμών και διαρκούς δημόσιας κριτικής.

Εδώ, οι αποκρυσταλλωμένες κατά κάποιο τρόπο θεατρικές σπουδές δομούνται ως ενότητα, μέσω της δημόσιας συζήτησης και κατηγοριοποίησης των ιδεών που προβάλλουν. Στο τέλος αυτής της διαδικασίας οι θεατρικές σπουδές μετασχηματίζονται, τελειοποιούνται και συγκροτούνται σε παράσταση.

Εδώ, προετοιμάζεται και τελειοποιείται η παράσταση. Διανέμονται προσκλήσεις, κοινοποιείται η ημέρα και η ώρα της παράστασης και οι φοιτητές/τριες εκτίθενται στο κοινό. Η κεντρική επιδίωξη αυτής της φάσης είναι η μύηση των φοιτητών/τριών στην πειθαρχία που απαιτεί μια συλλογική προσπάθεια.

Κριτική για το επίπεδο επιτυχίας της σύνδεσης των επιστημονικών θεμάτων/ ιδεών που παρουσιάστηκαν με το δραματουργικό, σημειωτικό και αισθητικό υπόβαθρο των θεατρικών σπουδών.

Η τελευταία αυτή φάση περιλαμβάνει τη μέσω αναστοχασμού εδραίωση των σημαντικότερων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που επιτεύχθηκαν στη διάρκεια του μαθήματος.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  1736
Αρ. Προβολών :  10906

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -