Το Εικονογραφημένο Βιβλίο στην Προσχολική Εκπαίδευση

Αγγελική Γιαννικοπούλου

Περιγραφή

Το εικονογραφημένο βιβλίο στην προσχολική εκπαίδευση’ αποτελεί την πρακτική άσκηση των φοιτητριών σε θέματα που αφορούν την ανάγνωση βιβλίων στο νηπιαγωγείο. Σε μια προσπάθεια να εφαρμοστούν στην πράξη οι γενικές αρχές της διδακτικής της λογοτεχνίας, οι φοιτήτριες επιλέγουν εικονογραφημένα παιδικά βιβλία, τα διαβάζουν στα νήπια και προβαίνουν στην πραγματοποίηση δραστηριοτήτων σχετικά με αυτά. Δημοσιοποιώντας το υλικό των διδακτικών τους παρεμβάσεων αποσκοπούμε στη δημιουργία ενός αρχείου διδακτικών προτάσεων που με αφορμή αξιόλογα παιδικά βιβλία τα παιδιά έρχονται σε επαφή με την παιδική λογοτεχνία.

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
Περιεχόμενο μαθήματος

Το μάθημα περιλαμβάνει τις εξής θεματικές:

 • Βιβλία για διάφορες θεματικές (π.χ. Συναισθήματα)
 • Τα είδη της λογοτεχνίας (π.χ. Μυθολογία)
 • Τα περικειμενικά στοιχεία (π.χ. η μορφή του γραπτού κειμένου)
 • Εικονογραφημένο βιβλίο και τέχνες (π.χ. αρχιτεκτονική, γλυπτική, μουσική)
 • Το εικονογραφημένο βιβλίο συναντά τη γενικότερη κουλτούρα (π.χ. αφίσα, μόδα)
 • Αφηγηματικές κατηγορίες (π.χ. ο κακός στη λογοτεχνία)
 • Αφηγηματικές τεχνικές (Διακειμενικότητα)
 • Η εικόνα
Μαθησιακοί στόχοι
 • να είναι σε θέση να επιλέγουν αξιόλογα βιβλία
 • να εφαρμόζουν τις σύγχρονες τάσεις διδακτικής της λογοτεχνίας
 • να αντιμετωπίζουν κριτικά το βιβλίο και το εκπαιδευτικό υλικό
 • να οργανώσουν πρωτότυπες δράσεις φιλαναγνωσίας
 • να αξιολογούν και να δημιουργούν εκπαιδευτικό υλικό
 • να διατυπώνουν και να παρουσιάζουν πρωτότυπες διδακτικές προτάσεις
 • να αξιολογούν διδακτικές προτάσεις
Ομάδα στόχος
 • Φοιτητές/ φοιτήτριες του Τμήματος
 • Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Γονείς
Προτεινόμενα συγγράμματα
 • Γιαννικοπούλου, Α. (2015). Το εικονογραφημένο βιβλίο στην προσχολική εκπαίδευση. Φιλαναγνωστικές δράσεις. Αθήνα: Πατάκης.
Βιβλιογραφία
 • Καρακίτσιος, Α. (2011). Παιχνίδια Φιλαναγνωσίας και Αναγνωστικές Εμψυχώσεις. Αθήνα: Gutenberg Τυπωθήτω.
 • Γιαννικοπούλου, Α. & Πρεβεζάνου, Β. (2009). Λογοτεχνία και Φυσικές Επιστήμες: Διαθεματικές Προσεγγίσεις. Αθήνα: Παπαδόπουλος.
 • Αποστολίδου, Β. (1997). Κριτήρια Επιλογής Λογοτεχνικών Βιβλίων για Σχολική Χρήση. Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Βιβλίου.
 • Γιαννικοπούλου, Α. (1998). Από την Προανάγνωση στην Ανάγνωση. Αθήνα: Καστανιώτης.
 • Ροντάρι, Τζ. (2013). Γραμματική της Φαντασίας. Αθήνα: Μεταίχμιο.
 • Μπρασέρ, Φ. (2005). 1001 Δραστηριότητες για να Αγαπήσω το Βιβλίο. Αθήνα: Μεταίχμιο.
 • Τσιλιμένη, Τ. (2007). Εικονογραφημένο Παιδικό Βιβλίο. Όψεις και Απόψεις. Βόλος: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας.
 • Τσιλιμένη, Τ. & Παπανικολάου, Ρ. (2002). Η Παιδική Λογοτεχνία στο Νηπιαγωγείο. Αθήνα: Καστανιώτης.
 • Πατέρα, Α. & Τσιλιμένη, Τ. (2012). Φιλαναγνωσία και Κοινωνικοσυναισθηματική Ανάπτυξη του Παιδιού: Θεωρητικές Προσεγγίσεις, Δραστηριότητες και Παιχνίδια. Αθήνα: Επίκεντρο.
 • Κοψιδά-Βρεττού (2011). Φιλαναγνωσία και Σχολικές Βιβλιοθήκες. Αθήνα: Καστανιώτης.
Συναφή επιστημονικά περιοδικά
 • Keimena,  Περιοδικό Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
 • Διαδρομές
 • bookbook
 • Children’s Literature in Education
 • Children’s Literature
 • Children’s Literature Association Quarterly
 • Bookbird
 • The Lion and the Unicorn
 • New Review of Children’s Literature and Librarianship
 • The Reading Teacher
Διδάσκοντες

Αγγελική Γιαννικοπούλου

Βαθμίδα: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Γνωστικό αντικείμενο: Παιδική Λογοτεχνία
Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

Ενότητες

ΒιβλιοθήκηΗ παρουσία του εικονογραφημένου βιβλίου στο σχολείο πολλές φορές συνδυάζεται με κάποια ορισμένη θεματική που αποφασίζεται να μελετηθεί άλλοτε για λόγους καθαρά επετειακούς (π.χ. άνοιξη) και άλλοτε επειδή εμπίπτει στα ενδιαφέροντα των παιδιών ή της διδάσκουσας. Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται φιλαναγνωστικές δράσεις που εμπίπτουν σε συγκεκριμένες θεματικές (π.χ. συναισθήματα).

ΒιβλίαΗ παιδική λογοτεχνία διακρίνεται σε διακριτά είδη, τα οποία συνεπάγονται και δημιουργούν διαφορετικές ‘διδακτικές’ ανάγκες. Σε αυτήν την ενότητα παρουσιάζονται διδακτικές παρεμβάσεις αναφορικά με διαφορετικά λογοτεχνικά είδη (π.χ. ελληνική μυθολογία).

Βιβλία: εξώφυλλο, οπισθόφυλλοΤο εικονογραφημένο παιδικό βιβλίο, εκτός από κείμενο, έχει ενδιαφέρον και εξαιτίας των παρακειμενικών του στοιχείων (π.χ. τίτλος, εξώφυλλο, οπισθόφυλλο).  Σε αυτήν την ενότητα παρουσιάζονται διδακτικές προτάσεις που στοχεύουν στη μετατροπή των αόρατων περικειμενικών στοιχείων (π.χ. η μορφή του γραπτού κειμένου) των παιδικών βιβλίων σε ορατών από τα παιδιά αναγνώστες. 

Ανοιχτό βιβλίο με αναδυόμενα χρώματα και νότες.Σε μια εποχή, όπως τη δική μας, που η σύγκλιση ανάμεσα στις τέχνες είναι απόλυτα εδραιωμένη, έχει ενδιαφέρον να παρατηρήσει κάποιος πώς το εικονογραφημένο παιδικό βιβλίο συναντά τις τέχνες και συνομιλεί μαζί τους μέσα στο πλαίσιο της ευρύτερης κουλτούρας. Σε αυτήν την ενότητα εξετάζονται διδακτικές προτάσεις όπου με βάση το βιβλίο αναδεικνύονται στοιχεία των τεχνών και της γενικότερης κουλτούρας (π.χ. αρχιτεκτονική, μόδα).

Ανοιχτό βιβλίο με αναδυόμενα αντικείμενα.Οι αφηγηματικές κατηγορίες του θέματος, της πλοκής, των χαρακτήρων, της οπτικής γωνίας και του σκηνικού έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για κάθε κείμενο μυθοπλασίας. Σε αυτήν την ενότητα φιλοξενούνται διδακτικές προτάσεις που αναδεικνύουν τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των εικονογραφημένων βιβλίων.

Βιβλία συνδεδεμένα με έναν λαμπτήρα που συμβολίζει την ιδέα και τη δημιουργικότητα.Κυρίως εξετάζονται η διακειμενικότητα και η μεταμυθοπλασία και παρουσιάζονται διδακτικές προτάσεις που αποσκοπούν στην ανάδειξή τους.

 

Εικονογράφηση Λούνα Παρκ.Στο εικονογραφημένο παιδικό βιβλίο η εικόνα αποτελεί το ένα από τα δύο μέσα μέσω των οποίων κατασκευάζεται το κειμενικό μήνυμα. Σε αυτήν την ενότητα βρίσκονται διδακτικές προτάσεις που εστιάζουν στην εικονογράφηση.

 

Εικονογράφηση Λούνα Παρκ.Σε αυτήν την ενότητα παρουσιάζονται φιλαναγνωστικές δράσεις που σκοπό έχουν να αναδείξουν τις μαθηματικές διαστάσεις του κόσμου της πραγματικότητας αλλά και εκείνου της φαντασίας έτσι όπως απεικονίζονται στο πολύχρωμο σύμπαν του εικονογραφημένου βιβλίου.

 

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  0
Αρ. Προβολών :  0

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -