Γραφικά I

Θεοχάρης Θεοχάρης

Περιγραφή

Γραφική σωλήνωση εξόδου, συσκευές εισόδου και εξόδου γραφικών. Αλγόριθμοι παράστασης ευθυγράμμων τμημάτων, κύκλων, κωνικών τομών και πολυγώνων, αντιταύτιση (antialiasing). Συσχετισμένοι (affine) μετασχηματισμοί, μετασχηματισμοί δύο και τριών διαστάσεων, ομογενείς συντεταγμένες, σύνθεση μετασχηματισμών, μετασχηματισμοί window σε viewport. Αλγόριθμοι αποκοπής ευθυγράμμων τμημάτων και πολυγώνων σε δύο και τρεις διαστάσεις. Προβολές. Αλγόριθμος απόκρυψης z-buffer. Βασικές αρχές φωτισμού. Καμπύλες Bezier. Συστήματα χρωμάτων, τεχνικές halftoning, dithering.

Κωδικός: DI104
Κατηγορία: Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

Εισαγωγή στα γραφικά. Ιστορικά στοιχεία, Εφαρμογές, 'Εννοιες, Σωλήνωση γραφικών.

Αλγόριθμοι σχεδίασης: εισαγωγή, μαθηματικές καμπύλες και πεπερασμένες διαφορές, σχεδίαση ευθείας. Eλεγχοι Εσωτερικού Σημείου, Σχεδίαση Πολυγώνου. Αντιταύτιση στο Χώρο: αντιταύτιση με προ-φιλτράρισμα, αντιταύτιση με μετα-φιλτράρισμα. Αλγόριθμοι Αποκοπής στις 2Δ: αποκοπή σημείου, αποκοπή ευθείας (αλγόριθμοι Cohen-Sutherland, Skala, Liang-Barksy), αποκοπή πολυγώνου (αλγόριθμοι Sutherland-Hodgman Greiner-Hormann).

Εισαγωγή στους Μετασχηματισμούς, Συσχετισμένοι Μετασχηματισμοί, 2Δ Συσχετισμένοι Μετασχηματισμοί, Σύνθετοι Μετασχηματισμοί, 2Δ Ομογενείς Συσχετισμένοι Μετασχηματισμοί, 3Δ Ομογενείς Συσχετισμένοι Μετασχηματισμοί.

Προοπτική προβολή, Παράλληλη προβολή, Μετασχηματισμός Παρατήρησης (ΣΣΚ σε ΣΣΠ, ΣΣΠ σε ΚΧΟ).

Περικοπή και ΑΚΕ: Περικοπή Πίσω Οψεων, Περικοπή στο Οπτικό Πεδίο, Απομάκρυνση Κρυμμένων Επιφανειών (αλγόριθμος Z-buffer), Βελτίωση Απόδοσης.

Αποχρώσεις Γκρι (grayscale), Χρωματικά Μοντέλα.

Καμπύλες Bezier: τετραγωνικές καμπύλες Bezier, καμπύλες Bezier βαθμού n, αλγόριθμος deCasteljau, πολυώνυμα Bernstein.

Εισαγωγή στον Φωτισμό, Το Μοντέλο Φωτισμού Phong, Τα Διανύσματα Μοντέλου Phong, Αλγόριθμοι Φωτισμού με βάση το Μοντέλο Phon.

Ασκήσεις σε ΟpenGL

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  1448
Αρ. Προβολών :  8887

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -