Έλεγχος Ποιότητας Φαρμάκων

Μιχαήλ Κουππάρης

Περιγραφή

Το μάθημα «Έλεγχος Ποιότητας Φαρμάκων» διδάσκεται στα πλαίσια του Γενικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Χημείας στην ειδίκευση 'Αναλυτική Χημεία" και του Διαπανεπιστημιακού και Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Δ.Π.Μ.Σ.) στο γνωστικό αντικείμενο «Χημική Ανάλυση - Έλεγχος Ποιότητας».

Σκοπός του μαθήματος είναι η παροχή στους μεταπτυχιακούς φοιτητές εξειδικευμένων γνώσεων στον έλεγχο ποιότητας φαρμάκων.

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
Περιεχόμενο μαθήματος

Ορισµοί, νοµοθεσία ελέγχου ποιότητας. Φαρµακοποιίες. Εργαστήρια Ελέγχου Φαρµάκων. Ουσίες Αναφοράς. Χηµικός έλεγχος φαρµακευτικών πρώτων υλών. Έλεγχοι φαρµακευτικών σκευασµάτων: ποσοτικός προσδιορισµός περιεχόµενης δραστικής ουσίας. Φαρµακοτεχνικοί έλεγχοι (αποσάθρωσης, οµοιοµορφίας περιεχοµένου, διαλυτοποίησης στερεών σκευασµάτων, µέγεθος σωµατιδίων κόνεων). Φυσικοί και φυσικοχηµικοί έλεγχοι. Βιολογικοί και µικροβιολογικοί έλεγχοι.

Διδάσκοντες
Ομάδα στόχος

Πτυχιούχοι ΑΕΙ των Τμημάτων της ημεδαπής ή ομοταγών της αλλοδαπής:

  • Χημείας, Πανεπιστημίων ή Πολυτεχνείων
  • Φαρμακευτικής
  • Βιολογίας
  • Γεωπονίας

Πτυχιούχοι ΤΕΙ  του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων της ημεδαπής ή ομοταγών της αλλοδαπής.

Προτεινόμενα συγγράμματα

Σημειώσεις Ελέγχου Ποιότητας Φαρμάκων

Ενότητες

Ορισμοί, Νομοθεσία, Κυκλοφορία-Παραγωγή-Εισαγωγή Φαρμακευτικών Προϊόντων, Ειδικευμένα πρόσωπα

Διασφάλιση ποιότητας, Ορθή Εργαστηριακή Πρακτική

Έλεγχοι καθαρότητας

Έλεγχος περιεκτικότητας πρώτων υλών

Φαρμακοτεχνικοί έλεγχοι

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  0
Αρ. Προβολών :  0

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -