Αττική ερυθρόμορφη αγγειογραφία της κλασικής εποχής

Ευρυδίκη Κεφαλίδου

Περιγραφή
Γυναικεία μορφή, λεπτομέρεια από αγγείο του Ζωγράφου των Νιοβιδών, Museum of Fine Arts, Βοστώνη.
Γυναικεία μορφή, λεπτομέρεια από αγγείο του Ζωγράφου των Νιοβιδών, Museum of Fine Arts, Βοστώνη.

Εξετάζεται η εξέλιξη των σχημάτων, της εικονογραφίας και των τεχνικών κατασκευής και διακόσμησης των αττικών ερυθρόμορφων αγγείων από τα μέσα περίπου του 5ου αιώνα π.Χ. μέχρι και τις τελευταίες δεκαετίες του 4ου αιώνα π.Χ., οπότε σταματά οριστικά η παραγωγή τους. Παρακολουθώντας τα έργα των σημαντικότερων αγγειογράφων και κεραμικών εργαστηρίων διερευνούμε τα σχήματα και τις χρήσεις των αγγείων, καθώς και την εξάπλωσή τους, μέσω του εμπορίου, σε όλη τη Μεσόγειο και τον Εύξεινο Πόντο. Παράλληλα, σχολιάζεται αναλυτικά η εξέλιξη του πλούσιου εικονιστικού τους θεματολογίου, το οποίο περιλαμβάνει σκηνές της καθημερινής ζωής, της μυθολογίας, της λατρείας κτλ., και ανιχνεύονται οι απόηχοι που αποτυπώθηκαν στα εικαστικά έργα από τα σημαντικά ιστορικά γεγονότα της εποχής: από την ακμή και την ηγεμονία της Αθήνας μετά τους Περσικούς πολέμους, μέχρι τον Πελοποννησιακό πόλεμο, τους νέους συσχετισμούς π

Περισσότερα  
Κωδικός: ARCH3
Κατηγορία: Ιστορίας και Αρχαιολογίας » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

Εισαγωγή – Αναδρομή στην αρχή της ερυθρόμορφης αγγειογραφίας και στην εξέλιξή της μέχρι περίπου το 470 π.Χ. – Χρονολόγηση.

ΠΡΩΙΜΗ ΚΛΑΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: Ζ. των Νιοβιδών.

 

Λέξεις κλειδιά: Τεχνική κατασκευής, τεχνικές διακόσμησης, χρονολόγηση, στυλιστική εξέλιξη, εικαστική αφήγηση, εικονογραφία, Ζ. των Νιοβιδών 

(Σημείωση: "Ζ."= "Ζωγράφος")

Εικόνα: Volute krater (mixing bowl) with warrior's farewell, possibly Achilles departing Skyros, by the Niobid Painter, Museum of Fine Arts, Boston.

Ζ. της Altamura – Ζ. των Μαλλωτών Σατύρων - Ζ. της Bologna 279 - Z. της Villa Giulia - Ζ. του Σικάγου - Ζ. του Αλκίμαχου - Ζ. του Bowdoin.
Μερικά ενδιαφέροντα θέματα (κυρίως επώνυμα αγγεία): Ζ. της Ωρείθυιας - Ζ. του Αιγίσθου - Ζ. του Οπωρώνα - Ζ. του Τροπαίου.
Κυλικογράφοι (κυρίως κύλικες αλλά όχι μόνο): Ζ. του Πιστόξενου - Ζ. της Ταρκύνιας - Ζ. της Πενθεσίλειας.

 

Λέξεις κλειδιά: Ζ. της Altamura, Ζ. των Μαλλωτών Σατύρων, Ζ. της Bologna 279, Z. της Villa Giulia, Ζ. του Σικάγου, Ζ. του Αλκίμαχου, Ζ. του Bowdoin, Ζ. της Ωρείθυιας, Ζ. του Αιγίσθου, Ζ. του Οπωρώνα, Ζ. του Τροπαίου, Ζ. του Πιστόξενου, Ζ. της Ταρκύνιας, Ζ. της Πενθεσίλειας

 

Εικόνα: « Apollo black bird AM Delphi 8140 » par Fingalo — Own work. Image renamed from Image:07Delphi Apoll01.jpg. Sous licence Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0-de via Wikimedia Commons.

ΠΡΩΙΜΗ ΚΛΑΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: Ζ. του Sabouroff - Σωτάδης (κεραμέας) και Ζ. του Σωτάδη.
ΩΡΙΜΗ ΚΛΑΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: Ζ. του Αχιλλέα - Ζ. της Φιάλης.

 

Λέξεις κλειδιά: Ζ. του Sabouroff, ανάγλυφα αγγεία, κεραμέας Σωτάδης, Ζ. του Σωτάδη, Ζ. του Αχιλλέα, Ζ. της Φιάλης

 

Εικόνα: Achilles Painter name vase at the Vatican Museum, The Beazley Archive, Photograph: M.Tiverios, Elliniki Techni. (This image is under copyright. Not for Publication. It may be used only for educational purposes.)

Αγγεία λευκού εδάφους και λευκές λήκυθοι. Πολύγνωτος και Ομάδα Πολυγνώτου.

 

Λέξεις κλειδιά: Αγγεία λευκού εδάφους, λευκές λήκυθοι, ταφικά έθιμα, Πολύγνωτος, Ομάδα Πολυγνώτου

 

Εικόνα: Attributed to the painter Polygnotos, Athenian, Red-figure calyx krater, 460-450 CE. Nasher Museum of Art at Duke University, Durham, NC, USA. The Duke Classical Collection, gift of Dr. and Mrs. James H. Semans; the Thomas and Virginia B. Semans Teaching Collection; DCC1964.27. Photo by Peter Paul Geoffrion.

Ομάδα Πολυγνώτου (συνέχεια): Ζ. του Λυκάονος - Ζ. του Κλεοφώντος - Ζ. του Δίνου.

Ύστεροι Μανιεριστές: Ζ. της Ναυσικάς -  Ζ. του Ηφαίστου.

 

Λέξεις κλειδιά: Ομάδα Πολυγνώτου, Ζ. του Λυκάονος, Ζ. του Κλεοφώντος, Ζ. του Δίνου, Ύστεροι Μανιεριστές, Ζ. της Ναυσικάς, Ζ. του Ηφαίστου

 

Εικόνα: Jar (pelike) with Odysseus and Elpenor in the Underworld, the Lykaon Painter, Museum of Fine Arts, Boston.

Ζ. του Λουτρού – Ζ. του Schuvalov – Ζ. της Ερέτριας - Ζ. του Κόδρου - Ζ. της Πηνελόπης – Άλλοι αγγειογράφοι.

 

Λέξεις κλειδιά: Ζ. του Λουτρού, Ζ. του Schuvalov, Ζ. της Ερέτριας, Ζ. του Κόδρου, Ζ. της Πηνελόπης

 

Εικόνα: "Palaistra scene Louvre G457" by Eretria Painter. Licensed under Public domain via Wikimedia Commons.

Πλούσιος Ρυθμός: Ζ. του Μειδία - Αριστοφάνης – Αίσων.

 

Λέξεις κλειδιά: Πλούσιος Ρυθμός, Ζ. του Μειδία, Αριστοφάνης, Αίσων

 

Εικόνα: Drinking cup (kylix), Painter Aristophanes, Potter Erginos, Museum of Fine Arts, Boston.

Πολίων – Ζ. του Προνόμου – Ζ. του Κάδμου – Ζ. του Νικία – Ζ. του Τάλω – Ζ. του Μελεάγρου. Απλός Ρυθμός: Ζ. της Ιένας.

 

Λέξεις κλειδιά: Θεατρική εικονογραφία, Πολίων, Ζ. του Προνόμου, Ζ. του Κάδμου, Ζ. του Νικία , Ζ. του Τάλω, Ζ. του Μελεάγρου, Ζ. της Ιένας

 

Εικόνα: Terracotta bell-krater (vase for mixing wine and water), Attributed to the Meleager Painter, The Metropolitan Museum of Art, New York, Open Access for Scholarly Content (OASC).

Ρυθμός Κέρτς.

 

Λέξεις κλειδιά: Ρυθμός Κέρτς, Εύξεινος Πόντος

 

Εικόνα: Copyright Υπουργείο Πολιτισμού - Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, Φωτογραφία: Ορέστης Κουράκης.

Ρυθμός Κέρτς - όψιμα παραδείγματα.

 

Λέξεις κλειδιά: Ρυθμός Κέρτς, ανάγλυφα αγγεία, ειδικές τεχνικές, παναθηναϊκοί αμφορείς

 

Εικόνα: A Panathenaic amphora with a depiction of a winged Nike (Victory) watching a wrestling match waiting to crown the victor, National Archaeological Museum, Athens, Unofficial page about the National Archaeological Museum of Greece.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  5480
Αρ. Προβολών :  85130

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -