Τοπογραφία, αρχιτεκτονική, πολεοδομία Αρχαίας Αθήνας

Π. Βαλαβάνης, Χ. Κανελλόπουλος, Π. Πετρίδης

Περιγραφή

Εισαγωγή στην ιστορία και την εξέλιξη της πόλεως, τη διαδρομή και τα κατάλοιπα των τειχών κατά εποχές, καθώς και πλήρης παρουσίαση των αρχαιολογικών χώρων και των μνημείων της Ακροπόλεως, της Νότιας κλιτύος, της Αρχαίας και της Ρωμαϊκής Αγοράς, της Βιβλιοθήκης του Αδριανού, της Βασιλικής Ιλισσού, του Κεραμεικού και του Ολυμπιείου.

 

Πηγή φωτογραφίας: Leo von Klenze - Neue Pinakothek (Gallery), Munich.

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
Περιεχόμενο μαθήματος

Αρχαϊκή, Κλασική, Ελληνιστική και Ρωμαϊκή περίοδος:

 • Εισαγωγή
 • Τείχος
 • Αγορά
 • Κεραμεικός
 • Ακρόπολη
 • Κλιτύες Ακροπόλεως
 • Αγορά Καίσαρα και Αυγούστου, Βιβλιοθήκη Αδριανού
 • Περιοχή Ολυμπιείου

Πρωτοβυζαντινή περίοδος:

 • Εισαγωγή
 • Παγίωση των πολεοδομικών αλλαγών από τον 4ο ως τον 7ο αι. μ.Χ.
 • Οχυρώσεις
 • Κοσμικά ιδιωτικά κτήρια
 • Κοσμικά δημόσια κτήρια
 • Θρησκευτικά δημόσια κτήρια
 • Η βιοτεχνία κεραμικών
Μαθησιακοί στόχοι
 • Γνωριμία με την ιστορία και την πολεοδομική εξέλιξη της πόλης των Αθηνών από την Αρχαϊκή έως και την Πρωτοβυζαντινή περίοδο
 • Κατανόηση της τοπογραφίας της πόλης μέσα από σειρά επισκέψεων στους αρχαιολογικούς χώρους
 • Προβληματισμός γύρω από το ρόλο των μνημείων του παρελθόντος στη σύγχρονη ζωή
Βιβλιογραφία

Συγγράμματα 

 • Π. Βαλαβάνης κ.ά., Αρχαία Αθήνα και Αττική. Ιστορική τοπογραφία του άστεως και της χώρας (2010)
 • Ν. Γκιολές, Η Αθήνα στους πρώτους χριστιανικούς αιώνες. Πολεοδομική εξέλιξη (2005) 
 • Ι. Τραυλός, Η πολεοδομική εξέλιξη των Αθηνών (1993)
 • J.M. Camp, Οι αρχαιότητες της Αθήνας και της Αττικής (2009)

Άλλα βιβλία 

 • Αρχαϊκή, Κλασική, Ελληνιστική και Ρωμαϊκή περίδος: 
 • Ι. Τραυλός, Πολεοδομική Εξέλιξις των Αθηνών (1960, 1993)
 • Ν. Παπαχατζή, Παυσανίου Αττικά (1974)
 • J. Travlos, The Pictorial Dictionary of Ancient Athens (1980)
 • U. Knigge, Ο Κεραμεικός της Αθήνας (ελλ. μτφρ. 1990)
 • P. Castren (επιμ.), Post-Herulian Athens: Aspects of Life and Culture in Athens, A.D. 267-529 (1994)
 • R. Tölle-Kastenbein, Das Olympieion in Athen (1994)
 • Μ. Μπρούσκαρη, Τα Μνημεία της Ακρόπολης (1996)
 • M. Hurwit, The Athenian Acropolis. History, Mythology and Archaeology from the Neolithic Era to the Present (1999)
 • H. Knell, Athen im 4. Jht. v. Chr. Eine Stadt veraendert ihr Gesicht (2000)
 • Λ. Παρλαμά, Ν. Σταμπολίδης (επιμ.), Η Πόλη κάτω από την Πόλη. Ευρήματα από τις ανασκαφές του Μητροπολιτικού Σιδηροδρόμου των Αθηνών (2000)
 • A. Queyrel, Athenes. La cite archaique et Classique du VIIIe siecle a la fin du Ve siecle (2003)
 • J. Camp, Η αρχαία Αγορά της Αθήνας (ελλ. μτφρ. 2004)
 • R. Etienne, Athènes. Espaces urbains et histoire. Des origines à la fin du IIIe siècle ap. J.-C. (2004)
 • L.J. Samons (επιμ.), The Cambridge Companion to the Age of Pericles (2007)
 • L. Ficuciello, Le strade di Atene (2008)
 • J. Camp, Οι Αρχαιότητες της Αθήνας και της Αττικής (ελλ. μτφρ. 2009)
 • Ό. Κακαβογιάννη, Α. Ματθαίου, Π. Βαλαβάνης, Λ. Παλαιοκρασσά Κόπιτσα, Γ. Σταϊνχάουερ, Αρχαία Αθήνα και Αττική. Ιστορική τοπογραφία του άστεως και της χώρας (2010)
 • J. Stroszeck, Der Kerameikos in Athen. Geschichte, Bauten und Denkmaeler im archaeologischen Park (2014)

Πρωτοβυζαντινή περίοδος:

 • Ι. Τραυλός, Η πολεοδομική εξέλιξις των Αθηνών (1960) 
 • A. Frantz, Late Antiquity AD 267-700, The Athenian Agora XXIV (1988) 
 • P. Castrèn (εκδ.), Post-Herulian Athens. Aspects of Life and Culture in Athens AD 267-529 (1994) 
 • W. Eugene Kleinbauer, “Christian or secular? The Tetraconch in the So-called Library of Hadrian at Athens” στο D. Kries, C. Brown Tkacz (εκδ.), Nova Doctrina Vetusque: Essays on Early Christianity in Honor of Fredric W. Schlatter Jr, 1999, σ. 203-224 
 • Μ. Καζανάκη-Λάππα, «Η Αθήνα από την Ύστερη Αρχαιότητα ώς την Τουρκική κατάκτηση» στο Χ. Μπούρας κ.ά. (εκδ.), Αθήναι. Από την Κλασική Εποχή έως Σήμερα (5 ος αι. π.Χ. – 2000 μ.Χ.) (2000), σ. 194-204 
 • Ν. Γκιολές, Η Αθήνα στους πρώτους χριστιανικούς αιώνες. Πολεοδομική εξέλιξη (2005) 
 • Γ.Α. Πουλημένος, Από τον Χριστιανικό Παρθενώνα στον Λύσανδρο Καυταντζόγλου (2006), σ. 17-70
Μέθοδοι διδασκαλίας
 • Διαλέξεις διδασκόντων στο αμφιθέατρο
 • Επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους
Μέθοδοι αξιολόγησης

Γραπτή εξέταση με ερωτήσεις σύντομης απάντησης και ερωτήσεις ανάπτυξης

Προαπαιτούμενα
 • Καλή γνώση των εισαγωγικών μαθημάτων της Αρχαιολογίας
 • Στοιχειώδης έως καλή γνώση της αρχαίας, ρωμαϊκής και βυζαντινής ιστορίας
 • Κωδικούς ή/και συνδέσμους προαπαιτούμενων μαθημάτων του Τμήματος εάν υπάρχουν: ΙΑ 03, ΙΑ 11, ΙΑ 12, IA13
Ομάδα στόχος
 • Υποψήφιοι και εν ενεργεία φοιτητές/φοιτήτριες του Τμήματος Ιστορίας – Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών (κατεύθυνση Αρχαιολογία και Ιστορία της Τέχνης) και συγγενών Τμημάτων
 • Ενδιαφερόμενοι για τη θεματική περιοχή της αθηναϊκής τοπογραφίας

 

Προτεινόμενα συγγράμματα
 • Π. Βαλαβάνης κ.ά., Αρχαία Αθήνα και Αττική. Ιστορική τοπογραφία του άστεως και της χώρας (2010)
 • Ν. Γκιολές, Η Αθήνα στους πρώτους χριστιανικούς αιώνες. Πολεοδομική εξέλιξη (2005)
 • Ι. Τραυλός, Η πολεοδομική εξέλιξη των Αθηνών (1993)
 • J.M. Camp, Οι αρχαιότητες της Αθήνας και της Αττικής (2009)
Πνευματικά Δικαιώματα

Σημειώματα για τα δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Α. Στατικό οπτικό υλικό

Οι φωτογραφίες, εικόνες, κ.α. που περιέχονται στην παρουσίαση αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία τρίτων. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση και διάθεσή τους στο κοινό με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς τη λήψη άδειας από τους δικαιούχους.

Β. Η δομή και οργάνωση της παρουσίασης

Η δομή και οργάνωση της παρουσίασης, καθώς και το υπόλοιπο περιεχόμενο, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία των συγγραφέων και του Πανεπιστημίου Αθηνών και διατίθενται με άδεια Creative Commons Αναφορά Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή Έκδοση 4.0 ή μεταγενέστερη.

 

 

Διδάσκοντες

Πάνος Βαλαβάνης

Σύντομο βιογραφικό 

Καθηγητής στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Σπούδασε Κλασική Αρχαιολογία στα Πανεπιστήμια Αθηνών και Würzburg, καθώς και σε πολλές ανασκαφές, κοντά σε σπουδαίους δασκάλους, όπως ο Β. Λαμπρινουδάκης, ο Π. Θέμελης, ο Μ. Τιβέριος, η E. Simon και η H. Froning. Τα δώδεκα βιβλία και οι περισσότερες από τις μελέτες του αναφέρονται στην αρχαία ελληνική κεραμική και εικονογραφία, στην αρχιτεκτονική και την τοπογραφία της Αθήνας, στον αρχαίο αθλητισμό, καθώς και στην αρχαία ελληνική τεχνολογία. Έχει λάβει μέρος σε πολλά ελληνικά και διεθνή συνέδρια και έχει δώσει διαλέξεις σε Πανεπιστήμια και Μουσεία στην Ευρώπη, την Αμερική και την Άπω Ανατολή. Επίσης, είναι συγγραφέας (μόνος ή σε συνεργασία) πολλών αρχαιολογικών οδηγών και βιβλίων για το ευρύ κοινό, με ιδιαίτερη έμφαση σε αρχαιολογικά βιβλία για μαθητές, τα περισσότερα από τα οποία έχουν μεταφραστεί σε ξένες γλώσσες.

Αναλυτικό βιογραφικό στην ελληνική και αγγλική.

 

Χρύσανθος Κανελλόπουλος

Σύντομο βιογραφικό 

Λέκτορας στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. 1996: Διδακτορικός τίτλος με βαθμό Άριστα από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Αναλυτικό βιογραφικό στην ελληνική και αγγλική.

 

Πλάτων Πετρίδης

Σύντομο βιογραφικό 

Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Βυζαντινή μικροτεχνία με έμφαση στην κεραμική, Βυζαντινή τοπογραφία και πολεοδομία, Βυζαντινή αρχιτεκτονική.

Αναλυτικό βιογραφικό στην ελληνική και αγγλική.

Ενότητες

Η ιστορία της πόλεως από τους προϊστορικούς έως και τους Ρωμαϊκούς χρόνους. Χωροταξία, χρήσεις χώρων, οικιστικές περιοχές, δημόσιοι και ιεροί χώροι, εργαστηριακοί χώροι, νεκροταφεία. Εξέλιξη των θεσμών του πολιτεύματος. Οικοδομικά προγράμματα και πολιτικές παράμετροι.

Ιστορικές συνθήκες σε σχέση με τη δημιουργία, τις καταστροφές και τις επισκευές των οχυρώσεων της πόλεως. Πολιορκητική και αμυντική τεχνολογία. Η μοίρα των Αθηνών απεικονισμένη πάνω στα τείχη. 

 

Πηγή φωτογραφίας: Wikipedia

Τα αρχιτεκτονικά μνημεία της Ακροπόλεως. Αρχιτεκτονικά και οικοδομικά χαρακτηριστικά. Καινοτομίες. Πολιτικές και καλλιτεχνικές παράμετροι.

 

Πηγή φωτογραφίας: ΟΔΥΣΣΕΥΣ, © Υπουργείο Πολιτισμού.

Τα μνημεία των συγκεκριμένων χώρων. Οικοδομικές, ιστορικές και πολιτικές παράμετροι.

 

Πηγή φωτογραφίας: Ancient Agora of Athens" από τον DerHexer. Υπό την άδεια CC BY-SA 3.0 μέσω Wikimedia Commons.

Βιβλιοθήκη Αδριανού και Αγορά Καίσαρος και Αυγούστου: ένταξη των μνημείων στην αθηναϊκή τοπογραφία και την ιστορία της πόλης.

 

 • Εισαγωγή 
 • Παγίωση των πολεοδομικών αλλαγών από τον 4ο ως τον 7ο αι. μ.Χ.
 • Οχυρώσεις
 • Κοσμικά ιδιωτικά κτήρια
 • Κοσμικά δημόσια κτήρια
 • Θρησκευτικά δημόσια κτήρια
 • Η βιοτεχνία κεραμικών

 

Φωτογραφία: Άποψη Γυμνασίου ή «Ανακτόρου των Γιγάντων». © Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. Πηγή: ΟΔΥΣΣΕΥΣ.

Περιέχονται ερωτήσεις ως βοήθημα στην κατανόηση του περιεχομένου του ανοικτού μαθήματος.

Περιλαμβάνει βίντεο από τις εκπαιδευτικές εκδρομές στους χώρους:

 • Ακρόπολη Αθηνών 
 • Αρχαιολογικό χώρο Κεραμεικού
 • Μουσείο Ακροπόλεως Αθηνών
 • Αρχαιολογικό χώρο Ρωμαϊκής Αγοράς
 • Αρχαιολογικούς χώρους Νότια Κλιτύς, Ακροπόλεως Αθηνών
 • Αρχαία Αγορά Αθηνών

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  0
Αρ. Προβολών :  0

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -