Νεότερη Ελληνική Ιστορία Α'

Κατερίνα Γαρδίκα

Περιγραφή


Η συγκρότηση του Ελληνικού κράτους από την Επανάσταση του '21 ως τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι εξελίξεις της περιόδου τοποθετούνται σε διεθνές και περιφερειακό πλαίσιο.

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
Περιεχόμενο μαθήματος

Η συγκρότηση του Ελληνικού κράτους από την Επανάσταση του ’21 ως το τέλος του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου. Οι εξελίξεις τοποθετούνται στο διεθνές και περιφερειακό πλαίσιο.

Διδάσκοντες

Κατερίνα Γαρδίκα

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας  (από την Ελληνική Επανάσταση έως σήµερα)

 

Περισσότερες Πληροφορίες

Μαθησιακοί στόχοι
 • Εκμάθηση της εξέλιξης των θεσμών
 • ικανότητα ανάλυσης των προσδιοριστικών μηχανισμών
 • Συγκριτική διερεύνηση φαινομένων
Ομάδα στόχος

Φοιτητές του 4ου εξαμήνου του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας.

Προτεινόμενα συγγράμματα

Σχετικά με τα διδακτικά βιβλία του μαθήματος οι φοιτητές έχουν δύο επιλογές (είτε Α είτε Β), των δύο βιβλίων η κάθε μία:

Επιλογή Α:

 • Douglas Dakin, Η ενοποίηση της Ελλάδας, 1770-1923, Αθήνα: ΜΙΕΤ 1998.
 • Κ. Σβολόπουλος,  Η ελληνική εξωτερική πολιτική 1900-1945, Αθήνα: Εστία 2005. (έως τη σελίδα 297)

Επιλογή Β:

 • Γ.Β. Δερτιλής, Ιστορία του ελληνικού κράτους, 1830-1920, τ.1-2, Αθήνα: Εστία 2005.
 • Ιστορία του Νέου Ελληνισμού 1770-2000. Τόμος 7ος: Ο Μεσοπόλεμος, 1922-1940. Από την Αβασίλευτη Δημοκρατία στη Δικτατορία της 4ης Αυγούστου, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα 2003 (έως τη σ. 210).
Βιβλιογραφία

Ενότητες

 • Τί είναι κράτος
 • Ορισμοί και γενικά χαρακτηριστικά
 • Διεθνή συστήματα κρατών
 • Εξέλιξη των κρατών της Ευρώπης
 • Εσωτερικές διαφοροποιήσεις
 • Κλασικοί διανοητές

 

Λέξεις κλειδιά: κράτος, διεθνή συστήματα, εξέλιξη, διαφοροποιήσεις

 • Κράτος με τα χαρακτηριστικά της νεοτερικότητας
 • Η ορολογία
 • Θεωρίες περί έθνους και εθνικισμού

 

Λέξεις κλειδιά: εθνικό κράτος

 • Απογραφές
 • Οι πρώτες δεκαετίες
 • Πόλεις – ύπαιθρος
 • Προσφυγικές μετακινήσεις πληθυσμών

 

Λέξεις κλειδιά: απογραφές, προσφυγικές μετακινήσεις

 • Συνταγματισμός
 • Συνταγματικές ιδέες στον ελληνικό χώρο
 • Τα τοπικά συντάγματα της Επανάστασης
 • Τα εθνικά συντάγματα της Επανάστασης

 

Λέξεις κλειδιά: συντάγματα, συνταγματισμός

 • Εισαγωγή
 • Η δημιουργία του Ελληνικού κράτους
 • Ο Ελληνικός αλυτρωτισμός και η Ανατολική Μεσόγειος (1832-1856)

 

Λέξεις κλειδιά: Ανατολικό ζήτημα

 • Η Αντιβασιλεία
 • Διοικητική οργάνωση
 • Αυτοκέφαλο εκκλησίας
 • Αθήνα
 • Νομικοί κώδικες
 • Το Πανεπιστήμιο

 

Λέξεις κλειδιά: Απολυταρχία, κρατική συγκρότηση, αντιβασιλεία, Αυτοκέφαλο εκκλησίας, Νομικοί κώδικες, Πανεπιστήμιο

 • Τα κόμματα και η απολυταρχία
 • Η συνταγματική μοναρχία
 • Η βασιλευομένη δημοκρατία
 • Η λειτουργία του κοινοβουλευτικού πολιτεύματος
 • Ο δικομματισμός
 • Η κάμψη του δικομματισμού

 

Λέξεις κλειδιά: συνταγματική μοναρχία, βασιλευομένη δημοκρατία, απολυταρχία, κοινοβουλευτικό πολίτευμα, δικομματισμός

 • Η Ελλάδα και οι εθνότητες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας (1856-1878)
 • Τα νέα κράτη στα Βαλκάνια (1878-1908)

 

Λέξεις κλειδιά: εθνικοί ανταγωνισμοί, Ανατολικό ζήτημα

 • Το διεθνές πλαίσιο
 • Οι ελληνικές τράπεζες
 • Δημόσιος δανεισμός
 • Αγροτική οικονομία

 

Λέξεις κλειδιά: ελληνική οικονομία, δημόσιος δανεισμός

Ο νέος αστικός ιστός

 • Οι Βαλκανικοί πόλεμοι
 • Ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος
 • Η ειρήνη
 • Το τέλος των εγγυήσεων
 • Οι συνέπειες της Συνθήκης της Λωζάννης για την Ελλάδα

 

Λέξεις κλειδιά: Βαλκανικοί πόλεμοι, Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, Συνθήκη της Λωζάννης

1911: Συνταγματική αναθεώρηση και αστικός εκσυγχρονισμός

 

Λέξεις κλειδιά: Συνταγματική αναθεώρηση, αστικός εκσυγχρονισμός

 • Οι εθνικές γαίες
 • Το αγροτικό ζήτημα της Κέρκυρας
 • Τα Θεσσαλικά κτήματα
 • Η διανομή των μεγάλων κτημάτων

 

Λέξεις κλειδιά: εθνική συγκρότηση, αγροτικά ζητήματα, εθνικές γαίες, θεσσαλικά κτήματα

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  0
Αρ. Προβολών :  0

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -