Μεταφρασεολογικές προεκτάσεις: γλωσσολογικές και λογοτεχνικές

pragmaticsΓίνεται σύνδεση της πραγματολογίας με την μεταφρασεολογική οπτική προκειμένου να επιβεβαιωθεί η δυνατότητα της πρώτης να περιγράψει και να εξηγήσει φαινόμενα γλωσσικής συμπεριφοράς κατά τη μετάφραση.

 

Λέξεις Κλειδιά: Πραγματολογία, μεταφραστικές στρατηγικές, προεκτάσεις, σημασία στρατηγικών.